Jump to content

Vervolg Tot Ziens


GeoVlinder

Recommended Posts

Klopt het dat dit rijtje nog rest van de medewerkers:

 

Ronald - Prof Y. Lupardi - Shop

Reijer - Team Beetle - Forum Admin

René - Geoman - Forum Admin

Sandra - 't Hopbelletje - Moderator

Jeroen - Kalkendotters - Programmeur

Remco - Hawkeyes - PR / .com contacten

Vera - La Bruja - Donateurs

 

De professor doet alleen de shop. Hawkeyes doet volgens mij helemaal niets. Kalkendotters beraadt zich op verdere stappen. Geoman doet zijn dictatoriale ding, maar verder niks.

Blijven Team Beetle, 't Hopbelletje en La Bruja over. Als die ook doei zeggen is het wel zo'n beetje klaar hier, of niet?

 

Ik heb mijn donateurschap inmiddels ook opgezegd, want wat ik vanavond in het eerste bericht van dit draadje las gaat mij echt te ver.

Wat een idioterie.

 

Of dat rijtje nieuw team klopt???

 

Remco en Vera wisten in ieder geval van niks. Reijer en Jeroen werden ook totaal verrast en volgens mij weet de prof helemaal niet wat er gaande is. Sandra is misschien nog wel het grootste raadsel voor mij.

 

Ook is niet duidelijk of alle gedumpte teamleden wel op de hoogte zijn intussen.

 

groetjes GeoVlinder

Link to comment

Zijn dit niet dezelfde problemen als 'vroeguh', tussen Rene en Chief + Megaheks? Joseph is beslist geen makkelijke, maar had wel hart voor het cachen en vooral organisatie. Hij heeft enorm veel geïnvesteerd zowel qua geld, moeite als materiaal in de site. Ook daar ging het helemaal mis en zijn Chief en Mega vertrokken en hun eigen site geocaching.nu begonnen. Welke nu helaas er niet meer is...

M.i. kan Rene geen enkel persoon naast hem dulden, laat staan samenwerken...

Ik heb me nooit beziggehouden met alle rompslomp, maar draag Chief en Mega een warm hart toe en wéét dat ze het immer goed bedoelden.

De huidige ontwikkelingen overtuigen mij slechts dat de problemen hun oorzaak vinden bij Rene. Kijk, Joseph kan dan geen makkelijke zijn, ik weet dat onder alle opvolgers best redelijke en makkelijk hanteerbare mensen zaten :lol:

Inmiddels heb ik de site .nl links laten liggen. Ben gelukkig ook nooit donateur geweest dus dat label hoef ik niet te verwijderen :D

Link to comment

Er is nu wel veel geroepen over het donateursschap, maar hoe zit het met de goodiesshop? Daar zal toch ook wel een aanzienlijk deel van de inkomsten vandaan komen? Waar gaan/gingen die eigenlijk naar toe? Gelukkig zijn er nog meer online winkels met (meestal zelfs een veel uitgebreider assortiment) geocaching-artikelen.

De brief van GeoMan is nu wel bekendgemaakt, maar ik zag dat er sprake was van een brief van het team aan hem. Ging die vooraf aan de brief van hem? En was zijn brief daar een reactie op? Misschien kunnen we die brief dus ook te zien krijgen voor het complete plaatje?

In de brief van GeoMan heeft hij het nadrukkelijk over Remco's input en nu schijnt Remco te zeggen nergens van te weten. Zou natuurlijk ook kunnen dat hij dat zegt om er geen gezeik over te krijgen.

Link to comment

Hopbelletje heeft draadje gesloten. Wordt steeds geheimzinniger want zij heeft niet meer de status van modje oid. Ach zo zie je maar weer..

Ik blijf weg bij dat forum.. Ik vind vooral de brief van Rene, dat in werkelijkheid een bericht in skype was, echt te gek voor woorden.

Hij noemt daar zaken die niet kloppen. Alle personen die verwijderd zijn waren super loyaal aan gc.nl!! In de periode dat ik lid van het dagelijks bestuur was, maar ook de periode daarvoor toen ik zelf mod was, heb ik ervaren hoe hard er door deze laatste groep gewerkt werd om zaken voor elkaar te krijgen.

Helaas was de vertragende factor steeds Rene die niet met zaken over de brug kwam, niets van zich liet horen als het nodig was.

Als dagelijks bestuur zijn Jan en ik er destijds mee gestopt omdat Rene a) zijn afspraken niet na kwam en niet tot nauwelijks te bereiken was en B) wij geen inzage kregen in de financiën.

Zaken die wij aan wilden pakken zoals het aanmaken van een webshop en een goede donateurs admin werden daardoor onmogelijk.

 

Vooral dat laatste is, vond het team, erg belangrijk, want door de donateurs kan je bestaan dus dat moet goed lopen. Maar nee, er kwam geen inzage, en ondanks de vele toezeggingen van Rene kwam er geen automatisch betaal en registratie systeem.

 

De vrijwilligers hebben Rene hier meerdere malen over aangesproken, echter zonder reactie. Na de staking begin dit jaar, waarna er een dagelijks bestuur werd aangesteld, hebben de vrijwilligers die zonder bestuur zaten diverse malen geprobeerd om met Rene in gesprek te komen en veranderingen er door te krijgen zoals hierboven genoemd.

 

Als enig resultaat kwam de mededeling op skype dat een aantal personen er uit lagen. Daar wordt dan met droge ogen gesproken over de zaken goed af te handelen terwijl menig teamlid al maanden op voorgeschoten geld zit te wachten, men geen contact met Rene krijgt etc...

 

Tja, als je niets nakomt, kun je veel roepen.

 

De afgelopen tien jaar hebben vele gemotiveerde en bekwame mensen het geprobeerd, maar door het tegenwerken van Rene de stichting ook weer verlaten.

 

Rene heeft niets met de stichting, komt zijn afspraken niet na, is ronduit grof naar medewerkers toe. Als er iemand loyaal zou moeten worden aan de stichting dan is hij dat zelf wel.

 

De reden dat ik openheid geef is niet om de persoon Rene een trap na te geven. Helaas is het zo dat na al die jaren blijkt dat gc.nl Rene is, en dat al die vrijwilligers die vanuit een goede motivatie de boel draaiende hebben gehouden eigenlijk alleen maar voor zijn karretje werden gespannen.

 

Is het ook meteen duidelijk waarom Rene al jaren niets van zich laat horen op het forum van gc.nl.

 

Voor mij is de zaak klaar na deze laatste actie. Steek liever mijn energie en tijd er in om het forum hier te laten groeien.

Link to comment

Mag ik de lekkende ex team leden van harte feliciteren. De "leden" worden nu uit elkaar gedreven door deze onbezonnen en onvolwassen actie. De eerste ruzies breken al uit.

Wat een ander je aandoet, hoef je namelijk niet zelf ook te doen, en er is nog altijd zoiets van woord en tegenwoord.

Eigenlijk: als je toch zo weinig op hebt met wat je voor "de leden" wilt betekenen had ik je er zelf ook uit geschopt.

Link to comment

Zoals dezelfde (ex-)teamleden die nu deze actie gestart zijn altijd gezegd hebben dat er twee kanten aan het verhaal zitten zodra er commentaar op geocaching.nl was, zit hier dus vast ook 2 kanten aan?

 

Let wel, ik doe hier verder geen oordeel over, buiten dat het inderdaad een zeer vreemde gang van zaken lijkt. Maar waarom wordt hier alleen over de reactie van Rene gesproken en niet de aanleiding? Eerder is gemeld dat de mensen die de wacht zijn aangezegd een email hebben gestuurd naar Rene. Nu hebben ze de reactie (email en actie) van rene daarop wel openbaar gemaakt, maar de aanleiding niet. Dat is toch vreemd.

 

Het is nu al 2x gevraagd, maar geen reactie hierop geweest. Daarom nog maar een keer om echt een goed beeld te vormen:

Jullie hebben de email van Rene hier geplaatst. Is het dan niet juist om dan ook de email van jullie naar Rene hier te plaatsen?

 

Want laten we eerlijk zijn, het kan best zijn dat in de email naar Rene gezegd werd iets van:

"Als er niets veranderd, stappen we op"

Dan is het enige wat rene gedaan heeft een keuze gemaakt.

 

Nogmaals, ik geef geen oordeel over deze situatie en het komt in eerste instantie zeker vreemd over.

Maar waarom dan niet volledig openheid?

 

- Robert

Link to comment

..........en er is nog altijd zoiets van woord en tegenwoord......

Ik ken deze Rene niet. Alleen de verhalen die op het .nl forum de ronde doen. De houding van deze man, zoals die beschreven wordt is terug te zien op de site van .nl. Zie hiervoor een duidend voorbeeld in mijn eerdere post met hyperlink ingehaald. Ik denk dat het totaal ongepast is om hetgeen ik hierboven gequote heb bij de mensen neer te leggen die je hier bedoeld. Deze hebben het topic op .nl niet gesloten. Ook heeft die Rene vanaf gisteren de kans gehad een weerwoord te plaatsen. Dit heeft hij niet gedaan. Daarmee vertoont hij in mijn ogen juist het gedrag waarvan hij beticht wordt.

Edited by Ellino
Link to comment

Ik denk dat die brief nog wel komt.....ik heb hem niet, ik was al eerder weg bij het team. Maar ik ken natuurlijk wel de historie, heb lang genoeg meegedraaid om te weten wie loyaal zijn, hun stinkende best hebben gedaan voor leden en de stichting en dat waren de vrijwilligers, niet rené. Die deed vaak alleen maar beloftes, die hij niet nakwam.

 

En een beslissing nemen, ja kan, maar de manier waarop, dat is mijn probleem. Juist uit respect en zich niet willen verlagen tot dat niveau hebben velen lang hun mond gehouden, maar soms doet ineens een druppel de emmer overlopen. Ik heb altijd met veel plezier met het team gehad, maar die waren ook niet het probleem.

 

En die leden wordt niks aangedaan, er hoeft geen ruzie te komen, gewoon doen wat je wil, ik wil hier zijn, dus ben ik hier en zo ook anderen.

 

Is vrije keuze.

Link to comment

Ik kom net terug van het voetbalveld, de jongens hebben met 16-0 gewonnen... :grin:

 

Hierbij voor een duidelijk plaatje die brief die wij als team op 04 augustus jl. aan René hebben gestuurd. De enige reactie die hierop gekomen is is een skypeberichtje waarin wij niet loyaal genoemd worden en het ontslaan van vrijwel alle actieve vrijwilligers bij gc.nl.

 

 

Hallo Rene,

Wij waren in juni erg blij dat we je weer op Skype troffen. We begonnen ons ernstig zorgen te maken over SGN. Zorgen die door je hernieuwde aanwezigheid een beetje slonken. Wij zijn blij dat je weer het voortouw wil nemen voor een nieuwe site.

Toch is het ontwerpen van een nieuwe site volgens ons niet het belangrijkste probleem. Onderstaande punten willen we graag met je bespreken. Als die goed zijn geregeld dan kan jij verder met de nieuwe site.

• De afgelopen tijd zijn wij vaak tegen financiële problemen aan gelopen. Boekhouding is geen erg dankbare en zichtbare taak, maar wel belangrijk voor ons. De betaling van de petten die Olaf heeft besteld is daar een voorbeeld van. Verschillende teamleden hebben al vaker aangedrongen op die betaling. Een ander voorbeeld: je heb recent afgesproken om Mirjam te bellen, dat heb je tot op heden niet gedaan.

De financiën hebben blijkbaar niet jouw eerste prioriteit. We vragen je dan ook dringend om de rol van penningmeester/boekhouder aan een ander te geven. Wij denken dat hiervoor een vrijwilliger te vinden is als we gericht gaan werven. Je kan natuurlijk ook onafhankelijk financieel specialist inhuren als je dat prettiger vind. Voor ons is het belangrijk dat je bevoegdheden gaat delen of overdragen. Zodat wij ons vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren.

De website kent veel gebruikers. Wij denken dat er financieel veel meer potentieel in zit. Bijvoorbeeld door de voordelen voor donateurs verder uit te bouwen. Daar willen wij onze energie voor gebruiken wanneer duidelijker is wat er met de middelen gebeurt, en als wij dergelijke middelen kunnen inzetten ten gunste van de Geocachers in Nederland.

• Bestuur. Jeroen en Jan hebben enthousiast het dagelijks bestuur op zich genomen. Een constructie die wij nog steeds zinvol vinden. Jammer genoeg zijn ze afgehaakt, vooral omdat gepland overleg met jou niet van de grond kwam. Hierdoor kwam hun coördinerende werk niet uit de verf. We willen graag van gedachten wisselen hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Als hier over werkbare en haalbare afspraken zijn gemaakt dan zullen wij ons best doen om een nieuw dagelijks bestuur te vormen. Een dagelijks bestuur waar naar ons idee ook de penningmeester een plaats in zou moeten krijgen.

• Taken en aansturing. Samenhangend met het punt ‘bestuur’ merken we dat we ernstig verlegen zitten om aansturing. Welke taken neem jij op je? Welke taken draag je over? Wat verwacht je van ons?

• Communicatie. We missen communicatie met jou. En we missen ook communicatie van jou met de gebruikers van gcnl. Dat leidt steeds weer tot verdachtmakingen en onbegrip. Zonder communicatie met jou kunnen wij dergelijke situaties niet afhandelen op de site. We vragen je dan ook dringend om meer te communiceren. Natuurlijk kan een nog samen te stellen dagelijks bestuur hier ook een rol in spelen.

 

• Verder willen we nog kwijt dat het natuurlijk uitstekend is, als je een mening hebt, of stelling wilt nemen tegen dingen die de afgelopen tijd op jouw site door ons zijn uitgevoerd. Toch verwachten we hier enig begrip van jou. Je hebt Jeroen en Jan bestuurstaken gegeven en die hebben dat naar eer en geweten uitgevoerd. Dat geldt ook voor de andere, uitvoerende, vrijwilligers. Enig overleg over zaken die je nu wil veranderen zouden wij erg op prijs stellen.

 

We willen deze punten graag op korte termijn met je bespreken. Wij denken daarbij aan de periode tussen nu en medio september.

Sandra, Reyer, Mirjam en Titus zijn beschikbaar als afvaardiging van het team.

 

Wij hopen op een positieve en constructieve reactie.

 

Alvast bedankt,

Groeten van je sgn-vrijwilligers.

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...