Jump to content

Bloodwoosj

+Premium Members
 • Posts

  87
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Bloodwoosj

 1. Bij de combinatie geocaching / eten-drinken moet ik vooral denken aan hoeveel er geconsumeerd wordt in de natuur waar we bij voorkeur vertoeven tijdens het geocachen. Om een of ander reden is het een (gelukkig) beperkte groep consumenten wel mogelijk om een volle verpakking (chips. pringles, bierblikjes, drankflesjes, koekjes, snoepjes, hamburgers etc) mee het bos in te nemen, maar eenmaal de inhoud verorberd blijkt de resterende verpakking regelmatig te zwaar om weer mee naar huis of naar een prullenbak te nemen. Voor al die mensen die dat niet lukt een beetje te ondersteunen hebben we iedere zondagse multi een plastic zak bij ons die regelmatig goed gevuld wordt met voornamelijk lege drankverpakkingen die we onderweg aantreffen. Soms hebben we aan één plastic zak niet genoeg. Sommige mensen denken dat weg weg is. Maar weg bestaat niet. Zie bijvoorbeeld onderstaande ingeblikte vis, een Nederlands product gevonden ruim 20 jaar na consumptie in een Duits bos: Vooral energy-drinkblikjes vinden we veel. Na het drinken ervan ben je kennelijk zo uitgeput dat je de weg naar de dichtstbijzijnde prullenbak niet meer haalt [] Onder het motto: "Iedere cache is een Cito-cache" nemen we daarom niet alleen onze eigen broodjes mee het bos in. We slepen er regelmatig andermans spullen weer uit.
 2. De zin over waar de logmogelijkheid zich zou moeten bevinden begint met "In". Daar je weblog of andere site/URL zich niet "in" de cache bevindt in jouw plan, maar zich erbuiten bevindt en zich "in" de cache slechts een verwijzing naar die andere plek bevindt, lijkt me die opzet daardoor niet aan de regels te voldoen. Ik houd persoonlijk wel van inventieve of creatieve logmethodes, maar het loggen in of op een plek in de fysiek te vinden geocache is toch wel een van de basisprincipes van geocaching, virtuals, earthcaches en webcamcaches uitgezonderd. Dat laatste is voor sommigen dan weer een reden om dergelijke types niet als "echte" caches te beschouwen.
 3. Added a Dutch flag Greetz Bloodwoosj.
 4. Vous pouvez l'adopter par votre soeur sur la page suivante: https://www.geocaching.com/adopt/ Steps for adopting or transferring ownership of a Trackable: Log in under the account that currently owns the Trackable and visit http://www.geocaching.com/adopt/. This page is used for adopting or transferring ownership of a geocache, but it will also work for Trackables. Enter the reference code (TB# found on the top left of your Trackable's reference page, NOT the tracking number) and click "Lookup" in order to confirm the item. Enter the Username of the new owner and click "Go." Click on "Send Adoption Request." The new owner will receive an email. They should log in to the site and follow the adoption instructions provided. Source: https://support.Groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=249 Greetz et bonne chance, Bloodwoosj
 5. Wat wel mogelijk is, loggen op een raditionele logrol of logboekje en dan een andere vorm er optioneel aan toevoegen. Let wel, verplichten is niet toegestaan, wel de logger de keuze laten de tweede optie te gebruiken of niet. Bijvoorbeeld zoals bij deze SDcard-cache is gedaan: http://coord.info/GC230W7 Je kunt hier op traditionele wijze loggen, maar in de cache zit een SD-geheugenkaart die in vrijwel ieder fototoestel past waarmee de logger een foto kan maken van zichzelf tijdens het loggen. En zo zijn er vast nog meer inventieve logmethodes te bedenken. Greetz Bloodwoosj.
 6. "Ze" zetten niets in de krant. Dat doet de krant zelf. En of die informatie de waarheid is en/of een betrouwbare weergave is van wat "ze" gezegd hebben is nog maar de vraag. Daarnaast, met een premium account weet je nog niet of op de plek van het gemelde probleem daadwerkelijk een geocache ligt, immers er bestaat ook nog zoiets als een multi of een mysterie waar je de eindcoords en/of waypoints ook als premium member niet te zien krijgt. Mocht gc.com ooit bereid zijn hun database met waypoints en eindpunten te delen met de politie of andere instanties die daarin geïnteresseerd zijn, dan heb je nog het probleem dat oudere caches (voor 2006) niet allemaal met waypoints geregistreerd zijn omdat dat dat in het begin simpelweg niet verplicht was en later niet alle eigenaren alsnog hun waypoints hebben ingegeven. Daarnaast is het in een gelukkig beperkt aantal gevallen gebleken dat mysterie of multi-owners incorrecte coördinaten aan de reviewer opgaven om diverse redenen (geen toestemming van of problemen verwachtend met de grondeigenaar, afstandsconflict met andere geocache en toch willen dat de eigen cache door de review komt etc). Tot slot: het aantal en de dichtheid van caches neemt nog steeds toe, ook in bebouwde omgeving. Stel er komt een melding van iemand die zich verdacht gedraagt in een winkelstraat. De geocache-expert van de politie neemt een kijkje op de kaart en ziet dat in de nabije omgeving een geocache verstopt is. Moet dan het advies zijn: "niet uitrukken, het is een geocache"? Met het risico er een uurtje later via een knal achter te komen dat iemand een bom geplaatst heeft op 40 meter afstand van die geocache. Of dat het iemand was die op de uitkijk stond voor een overval? Kortom, enig overleg tussen politie en geocachers om wederzijds begrip en inzicht te kweken zal geen kwaad kunnen. Maar veel zinnige hulp van een voor hen beschikbaar gestelde database hoeft er m.i. niet verwacht te worden.
 7. Nou, ik ook wel reageren, maar dan wel op basis van feiten. Je bent premium member, dus iedere cache is voor je in te zien. Je schrijft ergens in een log gefietst te hebben in "ons dorpje". Als ik daar een cirkel van 10 km omheen trek kom ik al aan bijna 100 traditionals. Volgens je profiel heb je momenteel 66 trads en 1 mysterie gevonden. Ik kan je redenatie dat je omdat de trads "op" zijn je je best kunt verplaatsen in mensen die bij moeilijke mysteries uitwijken naar sites als geoleaks dan ook in het geheel niet volgen. Overigens ben ik benieuwd als je een percentage van 50% niet-reagerende mysterie-owners noemt hoeveel je er gemaild hebt. Mijn ervaring is juist het omgedraaide, nl. dat behoorlijk wat mensen die een wat moeilijker puzzel niet opgelost krijgen niet de cache-owner mailen, maar links en rechts overal beginnen vissen naar cachecoords of hints. Greetz, Bloodwoosj.
 8. I can reach the geocaching.com site, it says I'm logged in as bloodwoosj, however when I click on my account name I get a server 500 error. Went back to the homepage, again I'm still logged in, I can even look at cache listings, but clicking on my name I get another 500 error.
 9. Making your cache PMO doesn't solve this problem since also non-PMO members can log a PMO cache, as long as they have the right link to do so. In my opinion everybody that is involved in playing the game of geocaching should be reached by mail through his account. Today I deleted a found-it on one of my caches by a non-validated member since his nickname is not in the physical logbook. Normally I would first like to contact that person and ask for additional info. However with non-validated members this simply is not possible.
 10. If you use the latest version of GSAK 8.0 (or higher) and you're a premium member then answer is yes. Here's how to do it: In your GSAK database you should filter on owner name "contains" and fill in the username of the owner of the caches you want to ignore. Thus you'll get a subset containing only caches from that specific owner. Then choose the option "Add to bookmarklist" from the menu "geocaching.com access" and be sure to select "all in current filter". You'll see a list of all your bookmarklists, including the "Ignore List". Select the ignore list, click the "Add" button and you're ready. The same way can be used to move all T5 caches onto your ignorelist if you're no climbing fan, or to get all questionmarks off the map if you're not interested in solving riddles, etc. etc. Greetz and happy caching, Bloodwoosj.
 11. Volgens de Exif info is de laatste foto gemaakt op 5 april 2011. Ik mag hopen dat de maker de datuminstelling van zijn toestel onjuist had staan, anders heeft hij/zij de foto een jaar te laat ingestuurd ;-) Greetz en moge er nog vele mooie foto's volgen, Bloodwoosj.
 12. Er is al geruime tijd een macro in gsak (SendImages ToGarmin) die de foto's die aan geocachelistings gekoppeld zijn en die je middels de grab-images optie in gsak8 hebt gedownload naar een speciaal daarvoor aan te maken fotomap op je pc, kan overzenden naar een fotomap op je gps. Zie "Send images to Garmin GPS" In het geocachemenu op je gps krijg je dan een optie erbij waarbij je de aan de cache die op dat moment actief is op je gps gebonden foto's op je gps kunt bekijken. Met de knoppen op je gps (of je touchscreen als je een knoploze gps hebt) kun je dan door de foto's van die cache heen navigeren en in en uitzoomen. Dat kunnen dus spoilerfoto's zijn om de cache te vinden, maar je kunt ook de foto's uit de cachelisting erbij zetten. Zeker als je een flinke database hebt en alle foto's van de listing erbij wil hebben kun je rekenen op een flinke downloadtijd om alle foto's binnen te halen. Maar als je wat zuiniger met data bent en bv alleen spoilerfoto's download van een beperkt aantal caches gaat het een heel stuk sneller. Greetz Bloodwoosj.
 13. Ik doe nog een poging met optie 6: geen vinkje staan voor type to watch "Publish Listing" ? optie 7: twee of nog meer emailadressen bekend/opgegeven bij Groundspeak en per abuis het naar de verkeerde laten sturen? optie 8: ooit verhuisd en per abuis als middelpunt de coords van oude woonplaats opgegeven? Ik begrijp alhoewel het er niet letterlijk staat uit je reactie dat je inderdaad een notificatie voor traditionals hebt aangemaakt? Wat eventueel uit te proberen is: nogmaals een compleet nieuwe notificatie aanmaken en alles nog eens invullen zonder bij je oude gegevens te "spieken". Wellicht als er ergens iets fout staat/stond je op die manier de fout omzeilt. Greetz Bloodwoosj.
 14. Zomaar ene paar opties die me invallen: Optie 1: de notificatiecriteria zijn opgesteld, maar het vinkje voor de notificatie staat niet aan Optie 2: de mails zijn wel verstuurd maar ze zijn in je spambak of ongewenste mail map van je provider beland Optie 3: van het type waar je de notificatie(s) hebt aangemaakt is er geen enkele gepubliceerd, wel van andere types (je kunt nl. niet een notificatie aanmaken van alle caches in een gebied, maar je moet dat per type (trad, multi etc) apart doen. Wellicht heb je er een gemaakt voor alleen letterboxhybrides? Optie 4: de straal van de notificatiecirkel is (te) klein en alle gepubliceerde caches vallen buiten de cirkel Optie 5: de straal is groot genoeg maar het middelpunt ligt op de verkeerde plek , bv een W ipv een E zodat alle in de Ierse Zee gepubliceerde caches per mail worden toegezonden (geen enkele dus) Overigens, de afgelopen dagen zijn er problemen geweest met alle e-mail gerelateerde zaken bij Groundspeak (geen of verlate notificaties, geen of verlate mail over PQs) etc. Greetz Bloodwoosj.
 15. Ook Bloodwoosj heeft hem op de watchlist staan en is zeer benieuwd ;-) Vroeg of laat zal het wel goed komen
 16. Good news. Received a mail from Groundspeak. They're looking at the issue and they hope to have resolved it soon.
 17. Login at gc.com still impossible to me. Fetching PQ's through GSAK/Groundspeak api no problem.
 18. Now we're 7 minutes later. And the same problem has returned once again... Hiccup.
 19. Very strange. Problems dissappeared as melting snow. Apparently a hiccup indeed.
 20. I just have sent an email to Groundspeak referring to this topic. Suppose we will get an answer here, or else I will post an answer as soon as I receive it. Greetz Bloodwoosj.
 21. Same problem over here. Worked fine until almost an hour ago. Then I suddenly wasn't able to log in anymore. Even a password reset didn't work an caused an "error". So right now I'm not able to log in. Just noticed on the dutch national forum geocaching.nl that there's another person who isn't able to login since yesterday... We'll just have to wait and see? Greetz Bloodwoosj.
 22. Misschien leuk voor jezelf als individu. Echter als cacher maak je deel uit van een groep. En als deel van een groep ben je ook m.i. verantwoordelijk voor het imago van die groep. Actie en gedrag van jezelf als individu kunnen door de buitenstaander gezien worden als tekenend voor die groep. En als die actie of dat gedrag negatief voor de beeldvorming is, blijft ie veel beter hangen dan wanneer die positief is. Ik kan me dan ook helemaal vinden in de mening van Finbar.nl Ik ben bang doordat maar weinigen meer verantwoordelijkheid voelen voor het imago van de geocachinggemeenschap, de toekomst van het leuke spelletje in gevaar komt. Natuurbeheerders zullen steeds minder positief tegenover geocaching komen staan als wij geocachers niet zuinig omgaan met die natuur, of erger, ons niet aan de afspraken in zo'n gebied houden. Als ik mijn achtertuin beschikbaar stel voor een eindexamenfeestje van iemand anders, en er wordt een puinzooi achtergelaten die ik zelf mag opruimen of ik herken mijn eigen tuin na het feestje niet meer, ga ik de volgende keer echt mijn tuin niet meer voor een eindexamenfeestje beschikbaar stellen. Het aantal eindexamenkandidaten daalt tegenwoordig lichtjes, maar het aantal geocachers groeit explosief... Greetz Bloodwoosj.
 23. Je kunt ook een write note toevoegen op de coinpagina waarin je zegt dat je een foto aan die note hebt toegevoegd. Zo krijgt de owner automatisch bericht van het toevoegen van de foto. Zou je aan je log van bv. een dag eerder achteraf een foto toevoegen dan zal daar geen bericht van naar de owner gaan. Greetz Bloodwoosj.
 24. Optie 1: Wordt voor een aantal dollars per jaar premium member, dan kun je zogenaamde Pocket Queries genereren waarmee je meerdere caches tegelijk in één file kunt downloaden en met het progje GSAK in de GPS kunt laden. GSAK is in eerste instantie gratis te gebruiken om te kijken of het bevalt, maar hoe langer je het gebruikt, des te langer je bij opstarten moet wachten op nag-nag screens. Ik ben na een tijdje gewoon de betaalde versie gaan gebruiken want ik ben erg tevreden erover en die paar dollar gaan we ook niet dood van. Een schijntje tegenover de benzine die je kwijt bent om op al die leuke plekjes te komen. Wat betreft het premium membership; er is een 30-dagen proef abo te krijgen om het eerst uit te proberen. Zie deze pagina. Optie 2: Als je Firefox gebruikt met Greasemonkey is er de gratis plugin GC-Tour (even googelen doet wonderen) verkrijgbaar. Daar zit ook een optie in om een aantal caches tegelijk te selecteren en te downloaden. Maar deze mogelijkheid is lang niet zo uitgebreid als de door Groundspeak geboden mogelijkheden middels een premium membership in combinatie met GSAK (niet van Groundspeak zelf, maar wel als ondersteunende software gepromoot). Persoonlijk zou ik voor een 30 dagen trial premium membership in combinatie met GSAK gaan en kijken of dat bevalt. Dat is de meest gebruikersvriendelijke en snelste manier om meerdere caches tegelijk te downloaden. Ik wil echter ook een kanttekening maken. Eerlijk is eerlijk, als je voor kwaliteit in plaats van kwantiteit wil gaan is er mijns inziens niks beter dan het handmatige werk. Vantevoren nadenken over waar je heen wil gaan of wat je ongeveer wil doen en bewust de (in jouw ogen) leukere caches er tussenuit halen. Eens een logje of twee drie lezen om te weten hoe het de laatste bezoekers bevallen is (niet te grondig alles doorspitten om de voor en hoofdpret niet te bederven) en je laten verrassen door leuke plekken, grappige verstopwijzes of aangename wandelingen. Ik gebruik zelf GSAK en het premium membership, heb meestal ook meerdere honderden caches in de GPS zitten. Toch kies ik hoofdzakelijk thuis uit wat ik wil doen en zoek hooguit een enkele keer onderweg een tevoren niet geplande cache die ik toevallig wel in de GPS heb staan. En de meesten daarvan komen niet echt ver boven de grijze massa uit. Het premium-membership biedt me hierbij ovrigens nog een andere mogelijkheid: caches op ignore zetten zodat ik ze niet meer tegenkom als ik weet dat ik ze toch niet wil gaan zoeken. Zo sta ik niet graag bij anderen in de voortuin te zoeken, woonwijken trekken me doorgaans ook totaal niet, micro's achter een regenpijp bij de plaatselijke kerk (hoe mooi van binnen soms ook) laat ik lekker onbezocht hangen en de vorige maand nieuw opgerichte EHBO-post laat ik ook maar wat graag schieten. De vangrail langs de weg is er vooral om auto's niet uit de bocht te laten vliegen en niet om magnetische caches aan vast te plakken, een mooi bosgebied zie ik véél liever middels een multi met -in sommige ogen- afgezaagde afleesvragen, dan middels een powertrail van 30+ micro's en een kanaal vind ik prachtig om langs te fietsen, maar niet als daarbij om de 161 meter een doosje ligt waarbij men mag afstappen om een krabbel te zetten in een logboekje. Kortom, de ignorelist groeit en groeit en toch zijn er nog steeds legio caches die me goed bevallen. Greetz en kijk uit met deze verslavende hobby, Bloodwoosj
×
×
 • Create New...