Jump to content

Fin: Kätköt Luonnonsuojelualueilla


Krista&Geert
Followers 0

Recommended Posts

Osaisiko joku kertoa voiko/saako/uskaltaako luonnonsuojelualueelle tai esim. Natura-alueelle viedä kätköpurkkia? Tiedän muutaman todella kauniin alueen Vantaalla, jotka sopisivat kätköpaikoiksi, mutta ne kaikki kuuluvat joko Naturaan tai ovat luonnonsuojelualueita. Alueilla liikkumista ei ole kuitenkaan (ymmärtääkseni) mitenkään rajoitettu, vaan ne on luokiteltu virkistysalueiksi virkistyskäyttöön. Voinko siis kätköttää tällaisia paikkoja vai jätänkö suosiolla väliin? :lol:

Link to comment

Jos alueet on osoitettu virkistyskäyttöön, ei mielestäni geokätköilyllekään pitäisi olla esteitä. Ks. esim. Metsähallituksen Luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet -dokumenttia (PDF). Luvussa 8 Virkistys- ja retkeilykäyttö (s. 29-) sanotaan mm. että

 

Virkistystapoina tulevat ensisijaisesti kysymykseen sellaiset kevyet ulkoilu- ja retkeilymuodot, jotka eivät oleellisesti muuta luonnontilaa tai edellytä teitä, leveitä uria taikka muita luontoa pysyvästi muuttavia palvelurakenteita.

 

Geokätköilyhän täyttää nämä kriteerit, ja useimmitenhan kätkijän tarkoitus on näyttää ja esitellä etsijöille tietämäänsä hienoa paikkaa, jolloin lähtökohtana alueen käytölle on nimenomaan siihen tutustumisen halu (viitaten em. dokumenttiin).

 

On hyvä, että näistä asioista kuitenkin keskustellaan. Virittelin aihetta sivuten muuten lainsäädäntöä koskevan säikeen joulukuun alussa.

Link to comment

Ympäristöministeriön VIRKISTYSALUEET-sivulta:

 

Kansallispuistot

Kansallispuistoilla suojellaan paitsi tyypillisimpiä, myös kaikkein arvokkaimpia ja ainutlaatuisimpia osia suomalaisesta luonnosta. Kansallispuistot perustetaan lailla valtion maille. Kansallispuistoilla on luonnonsuojelulakiin perustuva järjestyssääntö, jota laadittaessa on otettu huomioon kunkin puiston erityisolot. Kansallispuistossa voit liikkua alueen järjestyssääntöä noudattaen.

 

Kansallispuistojen yhteydessä toimivat luontokeskukset ja luontotuvat jakavat tietoa luonnosta, luonnonsuojelusta ja suojelualueilla liikkumisesta.

 

Eli alueen sopivuus geokätköilyyn riippuu alueen omista säännöistä.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Metsähallituksen luonnonsuojelualue -sivut

Metlan tutkimusmetsät

Suojelualueet ja suojeluohjelmat

 

Muutamia ensimmäisenä mieleen tulleita luonnonsuojelu-, Natura- ja/tai rauhoitusalueilla sijaitsevia geokätköjä:

Pyynikki Ridge, Seitseminen National Park, Fiellukordsi...

Link to comment
Eli alueen sopivuus geokätköilyyn riippuu alueen omista säännöistä

 

Jep. Meidän ensimmäinen kätkö olisi tullut Pärrinkoskelle, mutta alueella oli kyltti, jossa mainittiin mm. että kaikenlainen suunnistus alueella on kielletty. Geokätköilykin ainakin meidän mielestä on jonkin sortin suunnistusta, joten hylkäsimme kätköidean.

Link to comment
Eli alueen sopivuus geokätköilyyn riippuu alueen omista säännöistä

 

Jep. Meidän ensimmäinen kätkö olisi tullut Pärrinkoskelle, mutta alueella oli kyltti, jossa mainittiin mm. että kaikenlainen suunnistus alueella on kielletty. Geokätköilykin ainakin meidän mielestä on jonkin sortin suunnistusta, joten hylkäsimme kätköidean.

Jos kyltti on samanlainen kuin nettisivulla, niin mielestäni tuo sallisi vielä geokätköilyn. Kylttihän kieltää suunnistuksen ja muut maastokilpailut sekä harjoitukset, mikä mielestäni enemmän viittaa kilpasuunnistuksen kaltaiseen toimintaan. Vaikka toisaalta - kyllähän joku äkkiä perustelee sujuvasti geokätköilynkin olevan maastokilpailua. Mutta jos sienestys ja marjastus on sallittua, niin en kyllä pitäisi geokätköilyä sitä pahempana (luonnon kannalta) toimintana.

 

Kyltin säännöistä olisin ennemminkin huolissani viimeisestä kohdasta Muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Kätkön sijoittamisella tällaiselle alueelle on nimittäin paljon merkitystä. Jos sen piilottaa paikkaan, missä etsijät joutuvat kiipeämään esim. sammaleisten kallioiden tai kivien yli, on melko varmaa, että nuo sammaleet kuoriutuvat äkkiä kivien pinnoilta. Silloin on maisemakuva muuttunut, ja alueen kasvillisuuden säilymiseen vaikutettu hyvin epäedullisesti. Tällaisia surullisia näkyjä on jo tullut muutamissa paikoissa nähtyä. Jos kuitenkin kätkön onnistuu piilottamaan siten, että etsiminen ei potentiaalisesti aiheuta tällaisia (tai muitakaan) vahinkoja, voi noiden sääntöjen mukaan alueella geokätköilyä harjoittaa.

 

Täytyy tosin lopuksi sanoa, että mitä luultavimmin oikein teilte, kun ette sinne kätköä vieneet. Tuollainen alue alkaa olla mielestäni kuitenkin rajatapauksia, ja lienee parasta olla kätkemättä sinne mitään, jos on vähänkin epävarma. Takuuvarmasti löytyy ihmisiä, jotka pitävät geokätköilyä ehdottoman epätoivottuna toimintana tuonkaltaisilla alueilla. Eikä tämä Suomemme vielä niin tiheässä kätköjä ole, etteikö vähemmänkin riskialttiita piilopaikkoja vielä löytyisi.

 

Edit: typo

Edited by Divine
Link to comment

Divine, kiitos taas kerran asiaa valaisevista vastauksista :)

 

Uskoisin, että voin melko huoletta esille tulleisiin laki-ja sääntöpykäliin nojaten piilottaa muutaman kätkön löytämilleni hienoille (ainakin omasta mielestäni hienoille :) ) alueille Vantaalla.

 

Alueet ovat itse asiassa aika vähän retkeiltyjä, joten muutamista geokätköilijöistä ei varmaan muodostuisi suojellulle luonnolle liian suurta uhkaa :).

 

Pari suunnittelemaani kätköä on jo melkein "kätkemisasteella" - kun vain olisi aikaa piilottamiselle :) . Yhteen kätköistä toivon pystyväni käyttämään Hollannista tuomaani ammuslaatikkoa... jos vain keksisi mihin sen piilottaisi, kun maahan ei saa haudata B):P

Link to comment

Luonnonsuojelualueet ovat pääsääntöisesti paikkoja joihin ei kätköjä kannata viedä. Niiden säädökset toki vaihtelevat paljon, joillakin on kaikenlainen liikkuminen kielletty, joillakin saa liikkua vain merkityillä poluilla, joillakin saa taasen liikkua varsin vapaasti, mutta käytännössä luonnonsuojelualueilla on kaikenlainen maaston ja luonnon muuttaminen kiellettyä, mikä voikin sitten estää geokätkön tekemisen paikalle. (Vrt. Divinen postaus tässä säikeessä.) Luonnonsuojelualueet ovat kuitenkin usein erittäin kauniita ja mielenkiintoisia paikkoja, joten ne voivat olla hienoja multikätkön aloitus- tai välipisteitä ilman rasiaa lopullisen kätkörasian ollessa suojelualueen ulkopuolella.

 

Valtion omistamat Luonnonpuistot ovat täysin kiellettyjä paikkoja fyysisille kätköille, mutta virtuaalikätköjä niissäkin voi olla (vrt. Fiellukordsi) tai multikätkön aloitus- ja välipisteitä, jos niissä ei ole piilotettua rasiaa.

 

Natura-alueille ei ole mitään estettä viedä kätköä, ainakaan toistaiseksi, mutta jos niistä muodostetaan luonnonsuojelualueita, niin tilanne saattaa joskus muuttua.

 

Kansallispuistoihin voi kätköjä viedä, Metsähallitus on itsekin vienyt Nuuksion kansallispuistoon kymmenkunta lodjua.

 

Harjus, Pärrinkoskella on luontopolku. Käytä sitä hyväksesi ja tee multikätkö, kätkörasia sitten jonnekin alueen ulkopuolelle.

 

Gemmatic, samat sanat Vantaan luonnonsuojelualueista, tutki säädökset tarkkaan ja tee mieluummin multikätkö jossa rasia on alueen ulkopuolella.

 

terveisin, Olli

Edited by Captain_Morgan&Family
Link to comment

Tiedoksi pieni lisäys. Teen joskus (lähi?)tulevaisuudessa yhdessä toisen pohjoismaisen reviewerin kanssa listauksen tai ohjeen paikoista minne Pohjoismaissa ja Baltian maissa kätkörasioita ei saa tai ei suositella sijoitettavaksi. Em. viestissä mainittujen kohteiden lisäksi tällaisia ovat esim. tietyt luolat ja bunkkerit, koska niissä talvehtii lepakoita joiden häiritseminen on laissa tiukasti kielletty. Samoin esim. hylätyt rakennukset voivat olla houkuttelevia kätköpaikkoja, mutta ne ovat aina jonkun yksityisen kiinteätä omaisuutta ja kätkön sijoittaminen sellaisen rakennuksen sisälle vaatii omistajan luvan. Jokin viljellyn pellon keskellä oleva metsäsaareke voi olla houkutteleva kätköpaikka, mutta on syytä muistaa että viljapelloilla saa liikkua vain sen ollessa sängellä tai käännettynä. Maalaisjärjellä pärjää pitkälle mutta jos mukavan tuntuinen kätköpaikka arveluttaa niin ottakaa yhteyttä minuun tai Kopaka Nuvaan niin mietitään tilannetta yhdessä - tähän mennessä kätköjen sijoittamiseen on aina löytynyt jonkinlainen ratkaisu.

Link to comment
Gemmatic, samat sanat Vantaan luonnonsuojelualueista, tutki säädökset tarkkaan ja tee mieluummin multikätkö jossa rasia on alueen ulkopuolella.

Ajattelin ensin itsekin multikätköjä yhtenä vaihtoehtona. Tosin siinä on vain sellainen mutta, että joistakin suunnittelemistani kätköistä tulisi siten melkoisen vaativia ainakin maastojen sekä kuljettavien matkojen suhteen (lähtisikö kukaan etsimään kätköä, jonka ensimmäinen piste on maastoltaan haastavan alueen toisessa päässä ja sitten vielä sen jälkeen rämpimään luonnonsuojelualueen ulkopuolelle uusien koordinaattien kanssa? :) ). Yksi kohde sijaitsee esimerkiksi sellaisessa paikassa, jonne ei mene mitään kunnon polkua (kulkea voi vanhoja metsäteitä tai eläinten muodostamia polkuja pitkin), koska alue ei ole aktiivisessa retkeilykäytössä kohtalaisen vaikean sijaintinsa takia. Paikka on joka tapauksessa todella hieno ja on sääli, ettei siitä ole tehty virkistyskäyttöön paremmin sopivaa. Alueella liikkuminen on täysin sallittua jokamiehen oikeuksin. Kyseisen kohteen voisin kai kuitenkin kätköttää perinteisellä tavalla, koska se kuuluu ainoastaan Naturaan?

 

Yritän vielä miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja muihin suunnittelemiini kätköihin. Ehkä niistä saisi jollakin tavalla järkeviä. Isoimmille luonnonsuojelualueille ei kuitenkaan liene järkevää perustaa multikätköä, koska kävelymatkoista saattaisi tulla aika huimia... ja ne alueiden nähtävyydetkin kun tuppaavat aina sijaitsemaan reitin keskellä, jolloin niihin on yhtä pitkä matka suunnasta mistä hyvänsä :) .

Jokin viljellyn pellon keskellä oleva metsäsaareke voi olla houkutteleva kätköpaikka, mutta on syytä muistaa että viljapelloilla saa liikkua vain sen ollessa sängellä tai käännettynä.

Tästä asiasta sen verran, että ymmärtääkseni on kuitenkin sallittua kulkea (maan ollessa sulana) pellonreunaa ja/tai ojaa pitkin? Yksi tulevista kätköistäni sijaitsee nimittäin alueella, jossa on paljon peltoja. Kätkön löytääkseen ei tarvitse oikaista tai kävellä kenenkään pellon poikki, mutta pellonreunaa saattaa joutua käyttämään kulkutienä. Miten on, Tahu Nuva, hyväksytkö tällaisen kätkön vai joutuuko se heti hyllylle? :o;)

 

Vantaan luonnonsuojelukohteista löytyy muuten lisätietoa täältä.

Link to comment
Tiedoksi pieni lisäys. Teen joskus (lähi?)tulevaisuudessa yhdessä toisen pohjoismaisen reviewerin kanssa listauksen tai ohjeen paikoista minne Pohjoismaissa ja Baltian maissa kätkörasioita ei saa tai ei suositella sijoitettavaksi.

Hienoa työtä, tuo olisikin kyllä harrastusta selkeyttävä lista. Itse olen yhdistänyt geokätköilyyn aina pienen, myönteisen anarkistisen vivahteen, kun me kuitenkin piilotetaan kätköjä esimerkiksi sellaisiin legendaarisiin paikkoihin kuten seurakunnan ilmoitustaulut, siltojen onkalot, hyppyrimäki tai viljasiilo. Tämä vivahde on ollut yksi lajin suola, mutta ei sinänsä välttämätön. Kätköjen määrän ja medianäkyvyyden lisääntyessä linjaus Suomen oloissa sopimattomien paikkojen suhteen on hyvä askel eteenpäin. Siihen en nyt ota kantaa, mihin raja viime kädessä pitäisi vetää. Kuten sanoit, maalaisjärjellä useimmiten pärjää.

 

Tarkoitatko muuten samalla, että gc.com:n linja olisi ainakin paikallisesti, teidän toimestanne, muuttumassa nyt aiempaa selvästi tiukemmaksi? Toisaalta onko jo hyväksytyissä kätköissä sellaisia, joita pitää siirtää?

Link to comment
Yksi kohde sijaitsee esimerkiksi sellaisessa paikassa, jonne ei mene mitään kunnon polkua (kulkea voi vanhoja metsäteitä tai eläinten muodostamia polkuja pitkin), koska alue ei ole aktiivisessa retkeilykäytössä kohtalaisen vaikean sijaintinsa takia. Paikka on joka tapauksessa todella hieno ja on sääli, ettei siitä ole tehty virkistyskäyttöön paremmin sopivaa. Alueella liikkuminen on täysin sallittua jokamiehen oikeuksin. Kyseisen kohteen voisin kai kuitenkin kätköttää perinteisellä tavalla, koska se kuuluu ainoastaan Naturaan?
Käsittääkseni nimenomaan saa. Kannattaa kuitenkin ottaa selvää alueen 'säännöistä' paikkakohtaisesti, ja seurata tietysti sitä, muutetaanko niitä esim. silloin, jos alueesta tehdään luonnonsuojelualuetta.

 

Itse esimerkiksi soitin tänään Hämeen luontokeskukseen kysyäkseni, voiko Torronsuolle laittaa kätköä keskelle suota. (Helpohko talvella, ikävämpi kesällä.. ;)) Vastaus oli, että suolle menemistä ei suositella lintujen pesimäaikaan. Eli 100% kiellettyä se ei ole, mutta minulle ja toivottavasti muillekin aivan riittävä syy olla viemättä kätköä sinne.

 

Yritän vielä miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja muihin suunnittelemiini kätköihin. Ehkä niistä saisi jollakin tavalla järkeviä. Isoimmille luonnonsuojelualueille ei kuitenkaan liene järkevää perustaa multikätköä, koska kävelymatkoista saattaisi tulla aika huimia... ja ne alueiden nähtävyydetkin kun tuppaavat aina sijaitsemaan reitin keskellä, jolloin niihin on yhtä pitkä matka suunnasta mistä hyvänsä  :) .
En minäkään olisi hirveän innostunut multikätköstä, joka kierrättää pitkin poikin pitkospuita ja rakennettuja polkuja vain palatakseen parkkipaikan kupeessa olevan kiven juureen. Jotenkin sellainen vaivalloinen matka pitää mielestäni päättyä sieltä keskeltä ei-mitään löytyvälle kätkölle, jolloin voi paluumatkalla katsella vapautuneemmin ympärilleen ja myhäillä onnistuneelle kätköreissulle. :) Tiedän tiedän, sama matkahan se on jne. mutta jotenkin se tuntuu erilaiselta. :o

 

Sellaisella luonnonsuojelualueella, jossa on rakennettuja polkuja, pitkospuita, grillipaikkoja, laavuja tms. voi mielestäni aivan hyvin sijoittaa kätkön juuri sille rakennetulle alueelle, kuten vaikkapa sopivaan kohtaan pitkospuiden alle. Kätkösivulla on syytä valistaa tulevia etsijöitä siitä, ettei rakennettujen polkujen ulkopuolelle ole asiaa, eikä kätkön löytymiseksi siis tarvitse niiltä poiketa. Kätkörasia on tietysti syytä piilottaa erityisen huolellisesti siten, ettei se lähde veden, jäiden, eläinten tms. mukana pois paikaltaan.

Jokin viljellyn pellon keskellä oleva metsäsaareke voi olla houkutteleva kätköpaikka, mutta on syytä muistaa että viljapelloilla saa liikkua vain sen ollessa sängellä tai käännettynä.

Tästä asiasta sen verran, että ymmärtääkseni on kuitenkin sallittua kulkea (maan ollessa sulana) pellonreunaa ja/tai ojaa pitkin? Yksi tulevista kätköistäni sijaitsee nimittäin alueella, jossa on paljon peltoja. Kätkön löytääkseen ei tarvitse oikaista tai kävellä kenenkään pellon poikki, mutta pellonreunaa saattaa joutua käyttämään kulkutienä.

Jokamiehen oikeuksien (ja terveen järjen, IMHO) perusteella voi. Tuostakin on silti syytä huomauttaa jälleen kätkösivulla.
Link to comment

Moi!

 

Pelloista: juu, pellonreunoja ja ojanpientareita saa toki kulkea, mutta käytännössä olen yli kolmenkymmenen vuoden lintuharrastuksen myötä huomannut että Suomessa on yllättävän paljon tiukkoja maalaisisäntiä, jotka eivät pidä siitä että heidän pellonpientareillaan = pelloillaan kuljetaan. Noita ukkoja tuntuu löytyvän joka kunnasta. Eli jos peltosaarekkeeseen menee vain kapea ojanpiennar ja varsinkin jos paikalle on näkymä jostain maalaistalon pihasta, niin kannattaa harkita kahdesti että kannaittaako paikalle viedä kätköä. Sensijaan jos saarekkeeseen pääsee ison valtaojan piennarta pitkin, niin silloin ei pitäisi mitään ongelmaa olla.

 

QUOTE (gemmatic @ Jan 29 2004, 03:32 PM)

>Yksi kohde sijaitsee esimerkiksi sellaisessa paikassa, jonne ei mene mitään kunnon

>polkua (kulkea voi vanhoja metsäteitä tai eläinten muodostamia polkuja pitkin),

>koska alue ei ole aktiivisessa retkeilykäytössä kohtalaisen vaikean sijaintinsa

>takia. Paikka on joka tapauksessa todella hieno ja on sääli, ettei siitä ole tehty

>virkistyskäyttöön paremmin sopivaa. Alueella liikkuminen on täysin sallittua

>jokamiehen oikeuksin. Kyseisen kohteen voisin kai kuitenkin kätköttää

>perinteisellä tavalla, koska se kuuluu ainoastaan Naturaan?

 

Kyllä varmaan, kunhan et piilota kätköä vaikeasti mihinkään koloon niin että kätköilijät joutuvat kaivamaan sitä useista koloista, jolloin paikalle syntyy väistämättä jälkiä geokätköilijöiden toiminnasta. Eli tuollaisella paikalla kätkön on oltava hyvin helppo, niin ettei sen etsintä vahingoita luontoa suojelualueella.

Varmimpia paikkoja ovat luonnollisesti pitkospuut yms. ihmisten tekemät rakenteet.

 

Meidän kannattaa olla kuitenkin järkevän varovaisia erilaisille suojelualueille sijoitettavien kätköjen kanssa, sillä jos etsinnästä jää rumia jälkiä tuollaiselle alueelle, koko harrastus saa helposti huonon maineen.

Edited by Captain_Morgan&Family
Link to comment

Sellaisella luonnonsuojelualueella, jossa on rakennettuja polkuja, pitkospuita, grillipaikkoja, laavuja tms.

Suomesta ei taida löytyä yhtään yksityistä luonnonsuojelualuetta jossa olisi laavuja tai grillipaikkoja - mutta sensijaan sellaisia on paljonkin, joissa on pitkospuita, lintutorneja yms. liikkumiseen ja alueen tutustumiseen liittyviä rakenteita.

 

Joissain luonnonpuistoissa voi olla pitkospuita, mutta niihin ei silti saa viedä kätköä, koska luonnonpuistoihin ei yksinkertaisesti saa jättää mitään.

 

Kansallispuistoissa (jotka ovat toki myös suojelualueita, mutta valtion omistamia) sen sijaan leiri- yms. paikkoja löytyy paljonkin. Niiden ensisijaisena tarkoituksena on turvata kuitenkin luonnon oma muutos eli virkistyskäyttö on vasta toisella sijalla. Kansallispuistojenkin sisällä voi olla rajattuna alueita, joihin liittyy käyttörajoituksia, ks. esim. Seitsemisen karttaa.

Link to comment

Tarkoitatko muuten samalla, että gc.com:n linja olisi ainakin paikallisesti, teidän toimestanne, muuttumassa nyt aiempaa selvästi tiukemmaksi? Toisaalta onko jo hyväksytyissä kätköissä sellaisia, joita pitää siirtää?

Näyttäisi olevan yleismaailmallinen ilmiö se tiukemmaksi muuttuminen, ei niinkään minusta tai Kopaka Nuvasta riippuva. Oikeastaan pitäisi sanoa että paikalliset erot kasvavat eri maiden erilaisten säädösten vuoksi. Esimerkiksi jenkeissä kätköjä ei enää saa laittaa meidän kansallispuistoja vastaaville alueille ja niissä olevia kätköjä on jouduttu poistamaan. Uudessa Seelannissa tilanne on tällä hetkellä vielä pahemman näköinen, siellä kun valtio omistaa melkein kaikki maat ja suhtautuu negatiivisesti kätköihin. Toivottavasti meillä ei käy koskaan kuten jenkeissä nyt - mutta se on tietysti paljolti myös meistä itsestä kiinni, eli jos kätköistä syntyy negatiivista julkisuutta, niin tilannehan voi muuttua huonoon suuntaan.

 

Oikeastaan tilanne Suomessa tai muualla Pohjoismaissa tai Baltiassa ei muutu tiukemmaksi, nyt vain katsomme hieman niiden ohjeiden perään jotka ovat olleet olemassa jo pitkään. Aiemmat kätköjen hyväksyjät eivät ole voineet tietää kaikista alueemme erikoispiirteistä, jolloin kätköjä on vahingossa hyväksytty selkeästi kielletyille alueille (ei tietääkseni Suomessa.) Suomesta mulle ei ainakaan nyt tule mieleen yhtään kätköä mikä pitäisi selkeästi siirtää muualle.

Link to comment

Gemmatic pohdiskeli lähteekö kukaan kätkön perään, jos se vaatii pitkän matkan kulkemista vaativassa maastossa. Omalta kohdaltani voin sanoa, että tämä ei ole este tai edes hidaste, vaan mielenkiintoa lisäävä tekijä, jos maasto lupaa olla hienon näköistä (luonnonsuojelualueella olevan polun tapauksessa sehän lupaa). Jos lopullinen kätkö on kuitenkin vaikeasti löydettävissä, tilanne muuttuu jossain määrin.

 

Näkisin mielelläni paljon kätköjä, joita etsiessä on suorastaan pakko kulkea pitkiä matkoja maastossa ja auton käyttö kiertämiseen on likimain mahdotonta. Tällaisissa paikoissa olevat kätköt voisivat sitten olla todella helposti löydettäviä, viimeistään koodatun vihjeen avulla. Haasteeksi jäisi siis nimenomaan kätköpaikalle pääseminen, mikä on se osa lajia mistä minä toiseksi eniten nautin. Löytämisen ilo tulee ykkösenä, mutta etsiminen ei ole niin hauskaa :)

Link to comment

Matin "anarkistiseen vivahteeseen" sanoisin, että siinä nimenomaan on puolensa. Jos Matti ei kykene arvioimaan kätköjään itse, millä perusteella joku voi sen paremmin Matin puolesta tehdä? Jos minä en kykene arvioimaan kätköjäni itse, millä perusteella joku voi sen paremmin minun puolestani tehdä? Tai jos Stargher ei kykene arvioimaan kätköjään itse, millä perusteella joku voi sen paremmin hänen puolestaan tehdä (olin tunnistavinani viljasiiloesimerkin)?

 

Groundspeakia ei tietenkään voi pakottaa hyväksymään yhtään mitään. Heidän saittinsa, heidän sääntönsä. Groundspeakin säännöt eivät kuitenkaan ole mitenkään enemmän oikeita kuin kenenkään muunkaan, joten mitään "pahaa" (moraalisessa mielessä) niiden rikkomisessa ei sinäänsä ole. Kuten ei lainkaan rikkomisessa. Maailmassa on tätä nykyä äärimmäisen harvinaista, että ihminen joutuisi itse päättämään teoistaan ja vastaamaan seurauksista. Liian harvinaista.

 

Väärinkäsitysten välttämiseksi kerrottakoon, että itse itselleni asettamat säännöt ovat monilta osin yhtenevät groundspeakin sääntöjen kanssa. Esimerkiksi luonnon vahingoittaminen ei ole alkuunkaan hyvä ajatus.

 

Mutta Matti, sinähän voit itse tehdä jotain asian eteen? gc.fi:llä on kuitenkin kohtuullinen näkyvyys, joten voit alkaa pitää listaa kaikista sellaisista kätköistä, jotka eivät ole tulleet hyväksytyiksi gc.com:iin syystä tai toisesta? Tämän voi tehdä joko suostumalla pelkästään linkkien keräilyyn tai itse kätkökuvauksenkin hostaamiseen. Linkittämisen pitäisi olla laillista aina, kätkökuvauksen hostaamisessa kannattaa varoa pinoa typeriä sananvapautta rajoittavia lakeja, jotka voivat olla relevantteja.

 

Vaikka itse kukin on paras arvioimaan omaa toimintaansa, on voitava kohdata vastuu tekemistään ratkaisuista. Groundspeak tuntuu haluavan kantaa vastuun sinne hyväksytyistä kätköistä ja puolestaan piilottaa kätkijän henkilöllisyyden. Mikäpä siinä, jos he pystyvät vastuunsa kantamaan. Hyväksymättömien kätköjen kohdalla tällaista vastuuta kantavaa tahoa ei kuitenkaan ole, joten meidän kaikkien maineen kannalta olisi parasta, että linkityksen ehtona olisi todellisen henkilöllisyyden eikä vain anonymisoivan yhteystiedon (esim. hotmail osoite) listaamiinen linkin kanssa. Näin jokainen todella vastaa omista teoistaan, eikä vastuu vieri muiden niskaan.

Link to comment
lähtisikö kukaan etsimään kätköä, jonka ensimmäinen piste on maastoltaan haastavan alueen toisessa päässä ja sitten vielä sen jälkeen rämpimään luonnonsuojelualueen ulkopuolelle uusien koordinaattien kanssa? 

Kyllä minäkin ihan mielelläni voin lähteä pitkällekin tarpomisretkelle. Ehdotonta tietysti silloin on, että matkan varrella ja/tai lopussa on jotain näkemisen arvoista, joka palkitsee.

Lisäksi kätkön kuvauksessa on hyvä olla tieto, kuinka pitkästi vaellusta on tiedossa, ettei tule ikäviä yllätyksiä ajankäytön suhteen.

Link to comment
Matin "anarkistiseen vivahteeseen" sanoisin, että siinä nimenomaan on puolensa. Jos Matti ei kykene arvioimaan kätköjään itse, millä perusteella joku voi sen paremmin Matin puolesta tehdä? Jos minä en kykene arvioimaan kätköjäni itse, millä perusteella joku voi sen paremmin minun puolestani tehdä? Tai jos Stargher ei kykene arvioimaan kätköjään itse, millä perusteella joku voi sen paremmin hänen puolestaan tehdä (olin tunnistavinani viljasiiloesimerkin)?
Mielestäni tässä ei ole kyseessä yksittäisen kätköilijän kykeneväisyys arvioimaan omia kätköjään, eikä se, pystyykö joku muu tai jokin muu taho tekemään sen kätkijää paremmin. Kyseessä on kätkölistauspalvelun (kuten Gc.comin) halu ottaa listoilleen tietynlaiset kriteerit täyttäviä kätköjä. Jos ei halua/voi/kykene tekemään sellaisia kätköjä, joita Groundspeak, Navicache tai naapurin Pentti eivät halua hyväksyä listoilleen, täytyy joko kätköä muuttaa, etsiä palvelu joka sen hyväksyy tai olla listaamatta sitä ollenkaan.

 

Anarkistisesta vivahteesta minäkin olen pitänyt, mutta toisaalta olen kuitenkin pitänyt urban explorationin ja geokätköilyn omien kätköjeni osalta erillään, vähintään Groundspeakin suositusten rajoissa.

Groundspeakin säännöt eivät kuitenkaan ole mitenkään enemmän oikeita kuin kenenkään muunkaan, joten mitään "pahaa" (moraalisessa mielessä) niiden rikkomisessa ei sinäänsä ole.
Aivan samoin ei ole siinäkään, että Groundspeak poistaa listoiltaan ne kätköt, jotka eivät ole heidän ohjenuoriensa mukaisia - tai jättää ne alun perinkin hyväksymättä.
Maailmassa on tätä nykyä äärimmäisen harvinaista, että ihminen joutuisi itse päättämään teoistaan ja vastaamaan seurauksista. Liian harvinaista.
Harvinaista ei sen sijaan valitettavasti ole se, että muut - 'viattomat' - ihmiset joutuvat vastaamaan toisten ihmisten tekojen seurauksista. Vastuuttomasti asetetut geokätköt saattavat pahimmillaan pilata koko harrastuksen maineen. Ja en tarkoita, että niiden pitäisi välttämättä olla edes Gc.comin suositusten vastaisia. Se, että pelaa Gc.comin 'säännöillä', ei mitenkään poista geokätköilijän henkilökohtaista vastuuta. Järjen käyttö on sallittua aina.
Väärinkäsitysten välttämiseksi kerrottakoon, että itse itselleni asettamat säännöt ovat monilta osin yhtenevät groundspeakin sääntöjen kanssa. Esimerkiksi luonnon vahingoittaminen ei ole alkuunkaan hyvä ajatus.
Samaa mieltä. Tähdentäisin omalta osaltani, että harrastuksiini saattaa joskus kuulua Gc.comin suositusten vastainen toiminta. Kätköilyn osalta pyrin kyllä sitten niitä etenkin kätköjä piilottaessani noudattamaan.
Mutta Matti, sinähän voit itse tehdä jotain asian eteen? gc.fi:llä on kuitenkin kohtuullinen näkyvyys, joten voit alkaa pitää listaa kaikista sellaisista kätköistä, jotka eivät ole tulleet hyväksytyiksi gc.com:iin syystä tai toisesta? Tämän voi tehdä joko suostumalla pelkästään linkkien keräilyyn tai itse kätkökuvauksenkin hostaamiseen. Linkittämisen pitäisi olla laillista aina, kätkökuvauksen hostaamisessa kannattaa varoa pinoa typeriä sananvapautta rajoittavia lakeja, jotka voivat olla relevantteja.
Kyseessä on tietysti Matin oma asia ja päätös, mutta kun noita kätköjä alkaa itse listata, tulee ennemmin tai myöhemmin vastaan taas samat ongelmat. Joitakin kätköjä ei kerrassaan halua listata, koska niiden piilottaminen ja/tai etsiminen aiheuttaa potentiaalisesti liikaa mielipahaa tai harmeja - esim. lain rikkomisen, luonnon tuhoutumisen, naapuruston häiriintymisen tms. kannalta. Sitten on pakko alkaa rajoittaa tietynlaisten kätköjen listaamista, ja eikös kohta joku ole urputtamassa, että xittu ku tää saitti on peelo ja täynnä tyhmii sääntöi. :)
Vaikka itse kukin on paras arvioimaan omaa toimintaansa, on voitava kohdata vastuu tekemistään ratkaisuista. Groundspeak tuntuu haluavan kantaa vastuun sinne hyväksytyistä kätköistä ja puolestaan piilottaa kätkijän henkilöllisyyden.
Et selvästikään ole lukenut kätkön piilottamisen ohjenuoria tarkkaan. Siellä sanotaan varsin selkeästi mm. että As the cache owner, you are responsible for the placement and care of your cache. Se, että Gc.com haluaa listata vain haluamansalaisia kätköjä, ei poista sinun tai minun vastuuta mihinkään.
Mikäpä siinä, jos he pystyvät vastuunsa kantamaan. Hyväksymättömien kätköjen kohdalla tällaista vastuuta kantavaa tahoa ei kuitenkaan ole, joten meidän kaikkien maineen kannalta olisi parasta, että linkityksen ehtona olisi todellisen henkilöllisyyden eikä vain anonymisoivan yhteystiedon (esim. hotmail osoite) listaamiinen linkin kanssa. Näin jokainen todella vastaa omista teoistaan, eikä vastuu vieri muiden niskaan.
Kätkijän henkilöllisyyden piilottamiseen en ota sen enempää kantaa, kuin että hyvin helppohan sitä on kenelle tahansa antaa joku valehenkilöllisyys. Ehkä muutaman kymmenen kätkön listaamisessa voi vielä joten kuten kontrolloida kätköilijiden henkilöllisyyksien todenmukaisuutta vaikkapa soittelemalla heille, mutta entäs kun kätköjä alkaa olla satoja tai tuhansia? Kuka tahansa voi ilmoittaa olevansa Kalle Virtanen Espoosta ja antaa feikkiyhteystiedot. Toki siitä voi 'jäädä kiinni' ja menettää linkkinsä tai kuvauksensa, mutta jaksaako tuollaista saittia sitten ylläpitää, se on toinen juttu.

 

Lisäksi luulen, ettei se sivuston (olipa se pelkkä linkkilista tai kätkökuvausluettelo Gc.comin tapaan) ylläpitäjän tai muiden saman alan harrastajien mainetta ainakaan paranna, jos yhdeltä sivustolta löytyy jatkuvasti ongelmia aiheuttavia kätköjä, vaikka kuinka sanottaisiin, että kätkijä vastaa itse yksin kätköistään.

Link to comment
[
Mielestäni tässä ei ole kyseessä yksittäisen kätköilijän kykeneväisyys arvioimaan omia kätköjään, eikä se, pystyykö joku muu tai jokin muu taho tekemään sen kätkijää paremmin. Kyseessä on kätkölistauspalvelun (kuten Gc.comin) halu ottaa listoilleen tietynlaiset kriteerit täyttäviä kätköjä.

 

Leikkasit sitten ilmeisesti epähuomiossa pois kohdan, missä sanoin täsmälleen samoin? :)

 

Harvinaista ei sen sijaan valitettavasti ole se, että muut - 'viattomat' - ihmiset joutuvat vastaamaan toisten ihmisten tekojen seurauksista. Vastuuttomasti asetetut geokätköt saattavat pahimmillaan pilata koko harrastuksen maineen.

 

Sama ongelma pätee aina, kun kuulut johonkin identifioitavaan ryhmään. Vaikkapa ohjelmistosuunnittelijoihin, suomalaisiin tai valkoihoisiin. En silti näe, että voisin esittää tästä syystä vaatimuksia esimerkiksi muille ohjelmistosuunnittelijoille.

 

Sitten on pakko alkaa rajoittaa tietynlaisten kätköjen listaamista, ja eikös kohta joku ole urputtamassa, että xittu ku tää saitti on peelo ja täynnä tyhmii sääntöi.

 

Mikään pakko ei ole. Voi olla myös tekemättä niin. Jos moiseen lystiin itse lähtisin, niin luultavasti lisäisin (aina kuullessani tai itse nähdessäni) kuulemiani ja omia kommenttejani kätköstä linkin yhteyteen. Ja toki hyvän tavan nimissä, jos kommenteista on valittamista niin valitukset laitetaan julkisesti näkyville kommenttien yhteyteen :)

 

Ei sen puoleen, tuossa on sinäänsä hyvä mission statement. Jos joku näkee tällaiselle listalle tarvetta voin alkaa sitä itse kasata vaikkapa ensimmäisen puolen tusinan hyväksymättömän kätkön kohdalla. Että postia tänne päin vaan.

 

As the cache owner, you are responsible for the placement and care of your cache. Se, että Gc.com haluaa listata vain haluamansalaisia kätköjä, ei poista sinun tai minun vastuuta mihinkään.

 

Olen lukenut ja ymmärtänyt ja jätin tarkoituksella huomiotta nähdäkseni gc.com:in todellisuutta paremmassa valossa. Tämä on tarkoituksella tehty virhe, jotta ei joka helevetin välissä tarvitse laittaa täysin kätköilyyn kuulumatonta eettistä whineä. Luultavasti osaat jo arvata mistä on kyse? Jos et, mutta sattuu kiinnostamaan, asiaa voi kysyä meilitse, niin ei tule häirittyä muita.

 

Lisäksi luulen, ettei se sivuston (olipa se pelkkä linkkilista tai kätkökuvausluettelo Gc.comin tapaan) ylläpitäjän tai muiden saman alan harrastajien mainetta ainakaan paranna, jos yhdeltä sivustolta löytyy jatkuvasti ongelmia aiheuttavia kätköjä, vaikka kuinka sanottaisiin, että kätkijä vastaa itse yksin kätköistään.

 

Mutta sellaista on elämä. Tähän pätee sama esimerkki ohjelmistosuunnittelijoista, suomalaisista ja valkoihoisista. Itse olen valmis kestämään maineeni tahrautumisen sellaisen linkkilistan pitämisestä, jonka sisältöä ainoastaan kommentoin, sensuroimatta. Luonnollisesti moni muu ei, mutta minä en pidä poliittisesti epäkorrekteja ajatuksiani alkuunkaan hävettävinä :)

 

Hemmetti, tällaisten romaanien kirjoittaminen tällä käyttöliittymällä on _tuskaa_.

Link to comment
Leikkasit sitten ilmeisesti epähuomiossa pois kohdan, missä sanoin täsmälleen samoin? :)
Juu, mutten epähuomiossa. Kommentoin lainaamallasi lauseella kysymystäsi, millä perusteella joku muu kuin kätkijä itse pystyy paremmin arvioimaan kätkönsä, kun kyse ei nähdäkseni ole arvioimisen paremmuudesta, vaan Gc.comin halusta listata omat kriteerinsä täyttäviä kätköjä.
Harvinaista ei sen sijaan valitettavasti ole se, että muut - 'viattomat' - ihmiset joutuvat vastaamaan toisten ihmisten tekojen seurauksista. Vastuuttomasti asetetut geokätköt saattavat pahimmillaan pilata koko harrastuksen maineen.
Sama ongelma pätee aina, kun kuulut johonkin identifioitavaan ryhmään. Vaikkapa ohjelmistosuunnittelijoihin, suomalaisiin tai valkoihoisiin. En silti näe, että voisin esittää tästä syystä vaatimuksia esimerkiksi muille ohjelmistosuunnittelijoille.
Kyllä, yksi mätä omena voi pilata minkälaisen omenakorillisen tahansa, mutta se ei silti tarkoita, että vaikka näin tapahtuu muuallakin, niin se olisi jotenkin hyväksyttävää. Sen Kurja juttu, mutta minkäs teet, tällaista tää nyt on -asenteen sijaan voisi yrittää parantaa ryhmän kortteja.

 

Nuo analogiat eivät oikein toimi geokätköily-ympäristössä. Jos kuuluisit Peräseinäjoen Ohjelmistosuunnittelijoiden Kiltaan, niin luultavasti sinut potkittaisiin sieltä pois, jos heidän nimissään levittelisit piraattisoftaa tai muuten toimisit heidän sääntöjensä vastaisesti. Ei minun kirjoissani taas pahoilla teoilla pilata minkään identifioitavan kansallisuus- tai ihonväriryhmän mainetta. Tuohon valkoihoisuuteen ja useimmiten suomalaisuuteenkin synnytään, kun taas geokätköilijäksi ryhdytään, missä on vissi ero. Kun minä sanon esim. mielipiteeni tai teen jonkin teon, teen sen nimenomaan omana itsenäni, en erityisesti valkoihoisena suomalaisena heteroseksuaalina. Kun taas listaan piilottamani geokätkön Gc.comin palveluun, teen sen vapaaehtoisesti, ja heidän ehdoillaan.

As the cache owner, you are responsible for the placement and care of your cache. Se, että Gc.com haluaa listata vain haluamansalaisia kätköjä, ei poista sinun tai minun vastuuta mihinkään.

Olen lukenut ja ymmärtänyt ja jätin tarkoituksella huomiotta nähdäkseni gc.com:in todellisuutta paremmassa valossa. Tämä on tarkoituksella tehty virhe, jotta ei joka helevetin välissä tarvitse laittaa täysin kätköilyyn kuulumatonta eettistä whineä. Luultavasti osaat jo arvata mistä on kyse? Jos et, mutta sattuu kiinnostamaan, asiaa voi kysyä meilitse, niin ei tule häirittyä muita.

Sorry, mutta nyt en ymmärtänyt. Miten Gc.comin voi nähdä todellisuutta paremmassa valossa? Ja kuka on tehnyt tarkoituksella minkä virheen? Voit toki vastata myös meilillä, mutta ajattelin kysyä täällä siltä varalta, ettei joku muukaan mahdollisesti ymmärtänyt. Siis joka tapauksessa käsittääkseni Gc.com ilmoittaa kätkijän olevan viime kädessä vastuussa kätköstään. Vai oliko se se virhe? :)
Lisäksi luulen, ettei se sivuston (olipa se pelkkä linkkilista tai kätkökuvausluettelo Gc.comin tapaan) ylläpitäjän tai muiden saman alan harrastajien mainetta ainakaan paranna, jos yhdeltä sivustolta löytyy jatkuvasti ongelmia aiheuttavia kätköjä, vaikka kuinka sanottaisiin, että kätkijä vastaa itse yksin kätköistään.
Mutta sellaista on elämä. Tähän pätee sama esimerkki ohjelmistosuunnittelijoista, suomalaisista ja valkoihoisista.
Tähän pätisi esimerkki tietyn korporaation/klubin/firman alaisuudessa toimivista ohjelmistosuunnittelijoista: Sieltä Peräseinäjoen OK:sta leviää koko ajan Nylon Beatin mp3:sia, ihme touhua..., muttei minun mielestäni suomalaisista tai valkoihoisista. Jos joku tuomitsee minut suomalaisuudestani siksi, että joku taukki mölyää kännissä Kanarialla tai tuttuni Veran tansanialaisuudestaan siksi, että on saanut roskapostia Afrikasta, niin se on tuomitsijan häpeä, ei minun tai Veran. Jos taas Veran kanssa yhdessä hautaamme geokätkön metrin syvyyteen rivitalo-osakkeen pihaan Olkahisissa, niin se ei tietenkään ole sinun tai kenenkään muunkaan geokätköilijän vika, mutta en ihmettelisi, jos joku geokätkölistaussivusto ei suostuisi listaamaan sitä.

 

Sorry gemmatic, kun säikeesi suistui uraltaan. Yritän parantaa tapani. :)

Link to comment

Tuota, eiköhän minun nimeäni toistella tuossa yllä vähän syyttä suotta? :)

 

En kirjoittele tänne kovin paljon, koska omien ajatusteni muotoilu ymmärrettäviksi sanoiksi on osoittunut usein kovin vaikeaksi ja aikaavieväksi tehtäväksi. Tarkoitan sitä, että kovin usein ainakin joku ymmärtää asiat aivan toisin kuin olen ne itse tarkoittanut.

 

Tuskin tämäkään viesti on poikkeus. :)

Link to comment

Groundspeakia ei tietenkään voi pakottaa hyväksymään yhtään mitään. Heidän saittinsa, heidän sääntönsä. Groundspeakin säännöt ....

Pikku kommentti: geocaching.comi'lla ei ole kätköjen asettamiseksi maastoon ensimmäistäkään sääntöä vaan ne ovat ohjeita tai suosituksia, riippuen siitä miten "guideline" - sana halutaan suomentaa.,

 

t: Olli

Edited by Captain_Morgan&Family
Link to comment
Tuota, eiköhän minun nimeäni toistella tuossa yllä vähän syyttä suotta?

 

Kun nyt kerran menit asiasta mainitsemaan, niin jouduit tietysti esimerkiksi :)

 

Omalta osaltani en viitsi vastata divinen tekstiin yksityiskohtaisesti, kun näytämme ihan oikeasti väittelevän siitä, että olemme ihan samaa mieltä ;)

 

Ainoa mistä täytyy sanoa poikkipuolinen sana on se, että geokätköily ei ole yhdistys. Geokätköilijänä esiintyminen on siis kuitenkin hyvin eri asia kuin yhdistyksen edustajana esiintyminen. Vaan eipä tästä enempää.

Link to comment

Piilotimme kätkön Isonevan soidensuojelualueelle (ei vielä hyväksytty) ja tuhmasti vasta jälkikäteen kysyin metsähallituksen edustajan kantaa geokätköilyyn alueella. Saamani vastauksen tärkein pointti on tämä:

 

Geokätköjen sijoittamisesta tulisi tapauskohtaisesti keskustella etukäteen maanomistajan kanssa (tai metsähallituksen edustaja tässä tapauksessa on oikea taho), sillä kätkön laittaja ei voi olla tietoinen kaikista näkökohdista, jotka pitäisi ottaa huomioon; kätkijä ei esimerkiksi voi tietää, mitä hoito- tai ennallistamistoimenpiteitä tms. alueella on tekeillä.

 

Periaatteessa metsähallituksen suhtautuminen geokätköilyyn on myönteinen, mutta jokainen tapaus siis mietitään erikseen.

 

Anneli

 

Edit: yhdistin pyynnöstä kaksi säiettä

Edited by Tahu Nuva
Link to comment
Geokätköjen sijoittamisesta tulisi tapauskohtaisesti keskustella etukäteen maanomistajan kanssa (tai metsähallituksen edustaja tässä tapauksessa on oikea taho), sillä kätkön laittaja ei voi olla tietoinen kaikista näkökohdista, jotka pitäisi ottaa huomioon; kätkijä ei esimerkiksi voi tietää, mitä hoito- tai ennallistamistoimenpiteitä tms. alueella on tekeillä.

 

Tästä tuli mieleeni, että maanomistajien kannalta (omisti maat sitten metsähallitus tai kuka tahansa matti meikäläinen) olisi varmasti suotavaa, ettei kätköjä perustettaisi taimikkoon tai avohakkuualueelle tai edes niiden välittömään läheisyyteen.

 

Sillä:

 

Avohakkuualueilla saattaa olla istutettuja pieniä puuntaimia, jotka herkästi tallaantuvat varomattoman kävelijän alla. Tällaisesta alueesta tulee helposti läpikulkupaikka, koska liikkuminen sen läpi on yksinkertaisinta. Maanomistaja ei välttämättä ole turhan iloinen huomatessaan tämän ja jos hän vielä jostain kuulee maillansa olevasta geokätköstä, voi riita olla valmis (vaikka taimet olisivatkin tallaantuneet muiden kuin kätköilijöiden toimesta). Maanomistajan on helpointa osoittaa syyttävällä sormella metsässään sijaitsevaa kätköpurkkia kuin lähteä etsimään syyllisiä vaikka marjastajista tai sienestäjistä.

 

Nuorissa taimikoissa (joissa taimet ovat noin 1-2 metriä korkeita) pienet puut saavat helposti siipeensä, jos niiden läpi kuljetaan vauhdilla ja varomattomasti. Taimista saattaa katketa oksia ja latvoja, joka taas aiheuttaa puiden kasvun hidastumista sekä pidemmällä aika välillä taloudellisia tappioita metsänomistajille.

 

Kaikkein paras paikka kätkölle on päätehakkuuikää lähestyvä metsä, koska siellä vahinkoa tulee aiheuttaneeksi kaikkein vähiten (suurin osa kätköistä onkin varmasti tällaisissa metsissä).

 

Ajattelinpa vain tuoda tämänkin metsätaloudellisen näkökulman keskusteluun :)

Link to comment

Lisäänpä minäkin vielä omia mietteitäni tähän laajaan keskusteluun. Jokamiehen oikeus on aika kimurantti käsite, johtuen siitä ettei ole varsinaista lakia jokamiehen oikeuksista. Laissa on enimmäkseen vain sanottu, mitä ei saa tehdä. Esimerkiksi toisen maalla liikkumisesta sanotaan jotenkin siihen suuntaan, että viljelyksiä ja istutuksia ei saa vahingoittaa, mutta kulkeminen omin voimin ei ole kielletty. Tai, että metsästyksestä tai avotulen tekemisestä luvatta toisen maalle voidaan rangaista. Kotirauha puolestaan on oma lukunsa. Siis liikkuminen toisen pihapiirissä tietenkin on kielletty. Se missä pihapiiri alkaa on aika vaikeasti määriteltävissä. Geokätköily virkityskäyttöön tarkoitetuilla alueilla ei ole mielestäni ongelma. Roskaamiskielto tosin tiukasti tulkittuna kieltää kaiken, jopa hengittämisen. Käsittääkseni kyseinen kielto koskee myöskin maanomistajaa. Tämän kiellon valvonta lienee yksi eniten laiminlyötyjä. Viimeistään kätköreissuilla sen huomaa. Sekin on selvää ettei mikään viranomainen eikä lainsäätäjäkään voi myöntää yleisesti lupaa kätköjen tekemiseen. Lakipykälillä kikkaileminen on jotensakin turhaa. Jokaisen kätköilijän tulee maastossa liikkuessaan miettiä mitä vaikutuksia toiminnalla on ympäristöön. Erityinen vastuu on kätkön tekijällä. Yleiseti ottaen vaikutukset jalan liikuttaessa ovat todella pieniä. Esimerkkinä erilaisista ihmisen toimintojen vaikutuksista luonnonsuojelualueilla voisin ottaa Lemmenjoen kansallispuistoon tekemäni kätkön. Siellä on kahden vuoden aikana käynyt tasan yksi henkilö erwast. Reilun viiden kilometrin päässä kätköstä on Miessijoen kullankaivuu alue, jossa koko joen uoma on kaivettu niin, että se näyttää moottoritietyömaalta. Seulontarumpujen ääni kuuluu kilometrien päähän vielä myöhään iltaisin. Joen vesi on sameaa koko sen pituudelta. Molempia asiota säätelevät samat lait. Suurimmat vaikutukset kätköilystä syntyvät varmaankin autolla liikumisesta. Olisi hyvä, jos julkisuuteen pystyttäisiin luomaan myönteinen kuva harrastksesta ja harrastajista. CITO tapahtumista voisi yrittää tehdä mahdollisimman näkyviä ja mittavia. Esimerkiksi, jonkin ulkoilualueen siivous toisi myönteistä julkisuutta.

Link to comment
Jokaisen kätköilijän tulee maastossa liikkuessaan miettiä mitä vaikutuksia toiminnalla on ympäristöön. Erityinen vastuu on kätkön tekijällä.

Kyllä, juuri näin. Vaikka kaikilla luonnossa liikkujilla onkin oma vastuunsa liikkumisistaan, on erinomaisen tärkeää, että kätkön piilottaja ymmärtää, millaisia vaikutuksia kätkön etsimisestä saattaa ympäristölle koitua. Tiedän useampiakin tapauksia, joissa kätkön omistaja on esimerkillisesti jälkeenpäin miettinyt paremman piilopaikan purkillensa, kun etsimisestä on aiheutunut jo muutaman etsijän jälkeen maaston selvää kulumista.

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Followers 0
×
×
  • Create New...