Jump to content

Samenwerking diverse sites


Veenlopertje

Recommended Posts

Je noemt op papier het ideaalplaatje :)

En dan bedoel ik het ideaalplaatje voou jou; zal ik uitleggen.

 

Punt 1.

Op gc.nl missen inderdaad een aantal zaken die een (grote?) groep cachers leuk vinden.

Je noemt ze zelf al: uitgebreidere statistieken en tools bijvoorbeeld.

Op dat gebied staat gc.nl stil en evolueert global van dag tot dag.

Nu zijn er verschillende mogelijkheden waarbij het vooral draait om, wil gc.nl deze zaken (terug) op zijn site.

 

Mogelijkheid 1: de tools en statistieken van global komen (ook) op gc.nl.

Uitdaging: onderlinge strubbelingen in het verleden tussen bepaalde personen moeten uitgepraat worden en men moet bereid zijn samen te werken.

 

Mogelijkheid 2: de tools en statistieken worden door de huidige programmeur van gc.nl ontwikkeld en geplaatst of er wordt een extra vrijwilliger die dit kan aangetrokken.

Uitdaging: geen?

 

Punt 2.

Je spreekt over kwaliteitsverbetering.

Dat is en blijft lastig omdat je nooit iedereen op dezelfde lijn kunt krijgen over het begrip 'kwaliteit'.

Er zijn in de loop van de tijd ongeveer 75 discussies geweest over 'kwaliteit'. De één wat langer dan de andere maar ze draaien allemaal uit op "kwaliteit is voor iedereen wat anders" en "als bepaalde caches niet aan jouw kwaliteitseis voldoen doe je toch gewoon niet?".

En zo is het maar net; het aanbod is overweldigend dus hoeveel pijn doet het dat niet alle caches iemand kunnen bekoren? :huh:

Je zegt zelf ook: het gebied rond je huis hoeft niet leeg.

Dit 2e punt zou je met de juiste tools uit punt 1 overigens wat kunnen vergemakkelijken voor jezelf.

Met de juiste zoekcriteria pak je de juiste caches die aan jouw kwaliteitseis voldoen.

 

Voorlopig ben ik nog van mening dat er eerst beter onderzocht moet worden wat 'men' wil.

Oftewel waar is behoefte aan op het gebied van samenwerking.

Wat wil die groep 'verontruste cachers' nou precies en hoe denken ze daar invulling aan te geven?

Hoe groot is het draagvlak buiten deze groep? En wat willen de cache-sites?

 

Er zijn op dit moment denk ik nog veel vragen onbeantwoord.

Link to comment

Heb de poll beantwoord, maar mis toch wel duidelijk een optie bij wie de cacher zou moeten vertegenwoordigen.

Ik zie geen nut in een overkoepelende organisatie, in de huidige situatie denk ik zelfs dat het negatief zal uitpakken voor het geocachen.

Maar als die er dan toch moet komen vind ik dat er democratisch gekozen moet kunnen worden wie ons als cachers gaat vertegenwoordigen en waar men zich voor in gaat zetten. Het is nog al niet wat!

Kijk maar eens naar de politiek, vertegenwoordigen de Nederlanders maar ook daar hebben we vele verschillende partijen nodig die het ok allemaal stuk voor stuk weer anders doen, het niet met elkaar eens zijn, en uiteindelijk niet optimaal de kiezers vertegenwoordigen.

 

Daarbij komt dat deze poll geen eerlijk en goed beeld geeft. Tenslotte niet alle cachers in Nederland zullen een van de fora bezoeken en als ze dat wel doen totaal geen behoefte hebben aan het invullen van de poll omdat men andere zaken belangrijk vind. Ja dan kun je wel zeggen dan moeten zij hun stem maar laten horen maar daarmee verplicht je hen al aan iets deel te nemen dat men absoluut niet ziet zitten d.m.v. hun stem uitbrengen!!

 

Ik vind het nog al van lef getuigen om ongevraagd voor deze cachers belangen te gaan behartigen voor een hobby die altijd vrij is geweest op de plaatsingsregels na, en de regels van de grond eigenaar. Cachers hebben vaak zelf prima contacten met gemeente of landschap beheerders dus ook hier is de behartiging niet nodig.

 

Ik vind het dus helemaal niets. De geschiedenis heeft daarbij al duidelijk aangetoond waar het in het verleden met de verschillende groepen mis is gegaan en dit zal zeker in een overkoepelende organisatie weer plaats gaan vinden. Het zal naar mijn idee dus alleen maar meer schade aan het cachen en de sfeer op diverse fora brengen.

 

Er zou een hele andere situatie ontstaan als er vanuit de gemeentes of landschapbeheerders het verzoek zou komen voor een gesprekspartner omdat men met individuele cachers geen zaken meer wil doen, dan zou je eens kunnen kijken wat de verschillende sites en organisaties kunnen doen, maar dat verzoek ligt er niet.

 

Er worden in de poll een aantal sites genoemd. Is daarmee iedere cache site welkom en kan die ook als vertegenwoordiger plaatsnemen? Wat is het criterium voor zo'n site? Moet je een bepaald aantal bezoekers hebben, of een hoeveelheid tools aanbieden voordat je serieus wordt genomen?

 

Nee, ik zie werkelijk waar het nut niet van dit geheel. Men maakt het moeilijker dan het is en dan komt vooral omdat er een aantal mensen zijn die zichzelf graag in de picture willen spelen, groepen die zichzelf belangrijk vinden of een bepaald idee hebben over geocachen en willen dat het op die manier gaat plaatsvinden en iedereen zich daaraan houd.

 

Volgens mij is het allemaal erg duidelijk. Het spel wordt gespeeld onder de voorwaarde van gc.com of een andere organisatie die caches faciliteert. Men houd zich hierbij aan de spelregels. Bij het plaatsen heeft men te maken met grondeigenaren. Wil je dat je cache lang blijft liggen dan regelt men toestemming en maakt men afspraken. Als je breder kijkt naar het geocachen en wil je deze leuke hobby geen schade toebrengen dan zorg je dus ook voor toestemming en goed overleg met de grondeigenaren.

 

Verder is iedereen vrij om een forum, site, webshop op te zetten rondom het geocachen. Doe je dat goed krijg je veel bezoekers. Bied je niets van meerwaarde dan krijg je minder bezoekers.

 

Verder hou je je als cacher aan de regels die gelden voor de gebieden die je bezoekt. Doe je dat niet dan zul je daar als individu op aan worden gesproken en niet de cache gemeenschap. De cache gemeenschap zal er pas op worden aangesproken als dit massaal gebeurt, maar dan heb je te maken met een probleem van cachers die overal lak aan hebben en dit voorkom je niet met een organisatie die de cacher vertegenwoordigd.

 

Het moge duidelijk zijn, wat mij betreft stop dit initiatief en gaat men gewoon verder met waar men mee bezig was. En ik hoop dat dat op een leuke en prettige manier cachen, site bouwen, modden op een forum of wat dan ook is.

 

Ik hoop op een mooi cache jaar, 2010!!

Link to comment

 

Punt 1.

Op gc.nl missen inderdaad een aantal zaken die een (grote?) groep cachers leuk vinden.

Je noemt ze zelf al: uitgebreidere statistieken en tools bijvoorbeeld.

Op dat gebied staat gc.nl stil en evolueert global van dag tot dag.

Nu zijn er verschillende mogelijkheden waarbij het vooral draait om, wil gc.nl deze zaken (terug) op zijn site.

 

 

Met de laatste zin raak je denk ik wel een kern van het probleem. In hoeverre is gc.nl bereid om haar eigen platform te gaan verbeteren. De laatste jaren zijn ze eigenlijk alleen maar in kwaliteit achteruit gehobbeld. Vooruit, het forum is erop vooruit gegaan, maar dat is zo ongeveer het enige tastbare resultaat. Statistieken zijn verdwenen en aan funktionaliteiten heeft men nauwelijks meer iets gedaan.

 

 

Mogelijkheid 1: de tools en statistieken van global komen (ook) op gc.nl.

Uitdaging: onderlinge strubbelingen in het verleden tussen bepaalde personen moeten uitgepraat worden en men moet bereid zijn samen te werken.

 

Mogelijkheid 2: de tools en statistieken worden door de huidige programmeur van gc.nl ontwikkeld en geplaatst of er wordt een extra vrijwilliger die dit kan aangetrokken.

Uitdaging: geen?

 

 

Mogelijkheid 3: zet de knappe kop van Global bij gc.nl en laat hem daar zijn gang gaan. De grootste strubbeling uit het verleden is inmiddels verdwenen, dus er is een kans om die weg in te slaan. Uiteindelijk zal het aan Geoman liggen of hij die unieke kans wil aangrijpen of niet. Alles ter wille van de verbetering van zijn site en in het belang van de gemeenschap als geheel.

 

 

Punt 2.

Je spreekt over kwaliteitsverbetering.

Dat is en blijft lastig omdat je nooit iedereen op dezelfde lijn kunt krijgen over het begrip 'kwaliteit'.

Er zijn in de loop van de tijd ongeveer 75 discussies geweest over 'kwaliteit'. De één wat langer dan de andere maar ze draaien allemaal uit op "kwaliteit is voor iedereen wat anders" en "als bepaalde caches niet aan jouw kwaliteitseis voldoen doe je toch gewoon niet?".

En zo is het maar net; het aanbod is overweldigend dus hoeveel pijn doet het dat niet alle caches iemand kunnen bekoren? :huh:

Je zegt zelf ook: het gebied rond je huis hoeft niet leeg.

Dit 2e punt zou je met de juiste tools uit punt 1 overigens wat kunnen vergemakkelijken voor jezelf.

Met de juiste zoekcriteria pak je de juiste caches die aan jouw kwaliteitseis voldoen.

 

Over wat kwaliteit is, kan je inderdaad uren discussieren, zonder daar een zinnig antwoord op te krijgen, want voor iedereen is kwaliteit weer een ander begrip. Wat wel mogelijk is, is de verschillende caches te gaan onderverdelen in vakjes, zodat je een beter idee krijgt wat er van een cache te verwachten is. Ik heb me bijvoorbeeld altijd verbaast waarom gc.com op de aanmeldpagina voor een nieuwe cache niet ergens een invulveld heeft geplaatst voor de ´totaal te lopen afstand´ van een cache. Een invulveld met daarop de lengte afgerond in kilometers geeft een duidelijker indruk van een cache dan we nu hebben. Zijn die gegevens bekend, dan is er vervolgens op te filteren. Nu is dat nauwelijks mogelijk en moet je zelf de cache pagina maar doorlezen in de hoop dat de cache eigenaar zo vriendelijk is geweest om de afstand te vermelden. Beetje antiek om op die manier caches te moeten gaan uitzoeken.

 

 

Voorlopig ben ik nog van mening dat er eerst beter onderzocht moet worden wat 'men' wil.

Oftewel waar is behoefte aan op het gebied van samenwerking.

Wat wil die groep 'verontruste cachers' nou precies en hoe denken ze daar invulling aan te geven?

Hoe groot is het draagvlak buiten deze groep? En wat willen de cache-sites?

 

Er zijn op dit moment denk ik nog veel vragen onbeantwoord.

 

 

Ik ben niet zo gecharmeerd dat men zich verschuilt achter de term ´groep van verontruste cachers´. Over wie hebben we het en om hoeveel cachers hebben we het en wordt er gesproken namens die groep of slechts een deel daarvan? Iedereen kan een open brief van zichzelf gaan plaatsen en zich verschuilen achter een ´bepaalde groep´ om zichzelf groter te maken dan men is. Lijkt dus een beetje op gebakken of opgeblazen lucht. Dus laat daar ook eens duidelijkheid over bestaan, zodat iedereen weet of die ´groep verontruste cachers´ wel zo groot is als nu wordt gesuggereerd.

 

Verder ben ik het helemaal met je eens dat er eerst duidelijkheid moet komen wat men wil. Ik heb de poll bekeken, maar zie mijn keuze (integratie) er helaas niet tussen staan, dus ik heb deze ronde maar overgeslagen :)

Link to comment

.

 

Verder ben ik het helemaal met je eens dat er eerst duidelijkheid moet komen wat men wil. Ik heb de poll bekeken, maar zie mijn keuze (integratie) er helaas niet tussen staan, dus ik heb deze ronde maar overgeslagen :)

 

Integratie is ook een van mijn opties maar die heb ik er buiten gelaten....... dat is iets wat de 2 clubs moeten starten en dat moet niet vanuit de geocachers komen (persoonlijke mening)

 

maar wat je zegt over Geoman en de kansen die er zijn kan ik je niet meer gelijk geven....

Link to comment
De poll voor dit onderwerp is te vinden op http://forum.geocaching.nl/index.php?showtopic=15324
Dat is weer lekker eenkennig.

Wordt met samenwerken bedoelt dat die andere sites maar moeten stoppen en dat gc.nl de enige unieke Nederlandse parasiet wordt?

het is makkelijker om het op 1 plaats te hebben dan in 3 verschillende fora
Lekker, zo'n forum met het fijn ban beleid, of was dat alleen maar één mannetje?
Link to comment

 

maar wat je zegt over Geoman en de kansen die er zijn kan ik je niet meer gelijk geven....

 

 

Is het mogelijk dit iets meer toe te lichten? Altijd makkelijk voor de betrokkenen om te weten waar de mogelijkheden liggen.

Edited by Team Firefox
Link to comment

FYI:

 

In de tussentijd is er nog een poll geplaatst, op gc.nl. Dit in het kader hoe help je de geocachers de winter door. :huh:

 

Hier staat hij:

http://forum.geocaching.nl/index.php?showtopic=15326

 

 

@Lepman: Is dit niet iets om in je jaaroverzicht te plaatsen. Geo-Nederland wilt samenwerken, maar het hoe of wat zijn ze nog niet over uit. We zijn geen verdwaalde... we zijn geocachers ofzo :)

Link to comment

Ja, het komt er wel in maar ben er nog lang niet uit hoe ik dit erin moet verwerken.

 

De laatste dagen zijn er zoveel berichten langs gekomen, zoveel vragen gesteld en zoveel halve en verschillende antwoorden gegeven dat ik door de appels de appelmoes niet meer zie :)

Link to comment

Ja, het komt er wel in maar ben er nog lang niet uit hoe ik dit erin moet verwerken.

 

De laatste dagen zijn er zoveel berichten langs gekomen, zoveel vragen gesteld en zoveel halve en verschillende antwoorden gegeven dat ik door de appels de appelmoes niet meer zie :)

 

doe er dan maar een kroket bij :huh:

Link to comment
maar wat je zegt over Geoman en de kansen die er zijn kan ik je niet meer gelijk geven....
Is het mogelijk dit iets meer toe te lichten? Altijd makkelijk voor de betrokkenen om te weten waar de mogelijkheden liggen.
Als het iets zegt over de betrokkenheid, de een heeft sinds begin september niet meer ingelogd en de ander niet meer sinds half december.

Die opleving herfst vorig jaar met een nieuwsbrief was toen wel heel erg tijdelijk.

Het heeft me verbaasd dat er niet meer critici geband werden.

Edited by JandeBehanger
Link to comment
maar wat je zegt over Geoman en de kansen die er zijn kan ik je niet meer gelijk geven....
Is het mogelijk dit iets meer toe te lichten? Altijd makkelijk voor de betrokkenen om te weten waar de mogelijkheden liggen.
Als het iets zegt over de betrokkenheid, de een heeft sinds begin september niet meer ingelogd en de ander niet meer sinds half december.

Die opleving herfst vorig jaar met een nieuwsbrief was toen wel heel erg tijdelijk.

Het heeft me verbaasd dat er niet meer critici geband werden.

 

"Vaak kiest men voor de aanval en maakt men vijanden, om te verbergen dat men zelf zwak staat."

(Nietzsche)

Link to comment

Hallo allemaal,

 

Hier een kleine update wat wat er gebeurd achter de schermen.

 

Op dit moment hebben

 

Globalcaching en Geochingzwolle na het lezen van mijn mail toegezegd dat ze op de koffie willen.

 

Metacaching heeft officieel nog niet gereageerd op mijn mail maar de eigenaar heeft op eigen titel gezegd open te staan voor overleg. Hij is van mening dat Metacaching daar de uitgesproken plek voor is.

 

Na diverse mailtjes naar alle e-mailadressen die ik kon vinden van Geoman heb ik in goed overleg met .nl een ander e-mailadres gekregen. Omdat een stichting een wettelijke structuur heeft kunnen mods en admins dus niet meer dan door sturen van mijn mail.

 

groetjes Kees

Edited by zaanhoeve
Link to comment

Dan is het afwachten wat de antwoorden zullen zijn. Gelukkig zit er nog nog schot in de zaak.

Een bekend gezegde luidt: 'Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven'. Of: dwazen laten zich met ijdele beloften paaien ...

 

Pff, ik zag zoiets eind vorig jaar ook al op gc.nl

Een goed begin voor 2010 is in de maak. :)

Edited by JandeBehanger
Link to comment

Dan is het afwachten wat de antwoorden zullen zijn. Gelukkig zit er nog nog schot in de zaak.

Een bekend gezegde luidt: 'Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven'. Of: dwazen laten zich met ijdele beloften paaien ...

 

Pff, ik zag zoiets eind vorig jaar ook al op gc.nl

Een goed begin voor 2010 is in de maak. :)

 

Gelukkig is dit .nl niet.

Link to comment

Dan is het afwachten wat de antwoorden zullen zijn. Gelukkig zit er nog nog schot in de zaak.

Een bekend gezegde luidt: 'Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven'. Of: dwazen laten zich met ijdele beloften paaien ...

 

Pff, ik zag zoiets eind vorig jaar ook al op gc.nl

Een goed begin voor 2010 is in de maak. :)

 

Gelukkig is dit .nl niet.

Een aantal smaakmakers trekt wel aan de touwtjes.

Ik hoop toch wel dat jullie niet aan een dood paard gaan trekken.

Link to comment

Hallo rhr_nl,

 

Als je alle discussie helemaal gelezen had, zijn er eigenlijk 2 initiatieven. Het initiatief waarbij er een stichting en een site moest komen. Die poll was idd niet bemoedigend.

 

Het initiatief welke ik gestart ben namens een paar mensen die anoniem willen blijven willen de verschillende groepen samen brengen. Wij hebben dus de POLL gestart en die is een stuk positiever.

 

Of TL inderdaad zoals hij aangeven heeft; dat hij er mee zou stoppen als er geen draagvlak was voor zijn idee. weet ik dus niet.

Achter de schermen heb ik contact met de diverse site's. Door de vakanties gaat het niet echt snel.

zoals eerder gepost is de stand van zaken; 2 site willen om de tafel, een positief en de vierde is stil.

 

groetjes Kees

Link to comment

Hallo rhr_nl,

 

Als je alle discussie helemaal gelezen had, zijn er eigenlijk 2 initiatieven. Het initiatief waarbij er een stichting en een site moest komen. Die poll was idd niet bemoedigend.

 

Het initiatief welke ik gestart ben namens een paar mensen die anoniem willen blijven willen de verschillende groepen samen brengen. Wij hebben dus de POLL gestart en die is een stuk positiever.

 

Of TL inderdaad zoals hij aangeven heeft; dat hij er mee zou stoppen als er geen draagvlak was voor zijn idee. weet ik dus niet.

Achter de schermen heb ik contact met de diverse site's. Door de vakanties gaat het niet echt snel.

zoals eerder gepost is de stand van zaken; 2 site willen om de tafel, een positief en de vierde is stil.

 

groetjes Kees

 

Ook een leuke poll kees, maar zoals zovele polls een beetje zonder inhoud. Mijn idee was niet zozeer weer een nieuwe site dan wel een platform waarin iedereen vertegenwoordigd kan zijn.

Waar jij naar streeft is technische samenwerking tussen sites in nederland en niet zozeer iets voor de geocachers.

 

Jammer dat je niet vermeld dat andere organisaties ook het andere idee zagen zitten en daar over willen praten,

 

Maar goed ik heb besloten mijn idee te laten voor wat het is en mij verder niet meer druk te maken over wie het met wie doet en waarom. Je stelt je op als een vertegenwoordiger van een groep geocachers, ik zou dan wel eens willen weten wie dat zijn.. Tot nu toe kom ik niet verder dan TC en het spulletje dat je van globalcaching hebt overgenomen.

 

Veel plezier met je poll en veel succes met je samenwerking. Ik hoop van harte dat er iets uit gaat komen en dat wij als geocachers er ook iets aan gaan hebben.

Link to comment

Zoals vele malen geschreven is dit initiatief alleen voor Geocachers. TC.NC en noem ze maar op zijn helemaal niet in beeld.

 

Dit is dus om enige vorm van samenwerking te krijgen tussen Geocaching.com gerelateerde sites. Om ze bij naam te noemen gaat het dus om Geocaching.nl, Globalcaching.nl, Metacaching.nl en geocachingzwolle.nl.

 

Verder wil ik je bedanken voor inzet en je bewogenheid.

 

groetjes Kees

Edited by zaanhoeve
Link to comment
Zoals vele malen geschreven is dit initiatief alleen voor Geocachers. TC.NC en noem ze maar op zijn helemaal niet in beeld.

 

Dit is dus om enige vorm van samenwerking te krijgen tussen Geocaching.com gerelateerde sites. Om ze bij naam te noemen gaat het dus om Geocaching.nl, Globalcaching.nl, Metacaching.nl en geocachingzwolle.nl.

 

Verder wil ik je bedanken voor inzet en je bewogenheid.

 

groetjes Kees

 

samenwerken of integreren? en waarom eigenlijk?

Link to comment

integreren, wie bij wie? Dat is geen optie en naar mijn mening niet wenselijk gezien de diversiteit. Ieder doet zijn ding.

 

Samenwerken, dat zou ten goede kunnen komen voor de sites en alle gebruikers van die sites. Ik weet wel een paar ideeën maar laten we dat aan de sites overlaten.

 

Belangrijkste is denk ik dat het zwart maken van elkaar vooral uit de wereld moeten. Dit is geen wijzende vinger naar wie dan ook. Dit word vooral bereikt door met elkaar om te gaan en elkaar te leren waarderen.

 

groetjes kees

Link to comment
integreren, wie bij wie? Dat is geen optie en naar mijn mening niet wenselijk gezien de diversiteit. Ieder doet zijn ding.

 

Samenwerken, dat zou ten goede kunnen komen voor de sites en alle gebruikers van die sites. Ik weet wel een paar ideeën maar laten we dat aan de sites overlaten.

 

Belangrijkste is denk ik dat het zwart maken van elkaar vooral uit de wereld moeten. Dit is geen wijzende vinger naar wie dan ook. Dit word vooral bereikt door met elkaar om te gaan en elkaar te leren waarderen.

 

groetjes kees

 

Wie van de 4 door jou genoemde sites maakt een andere site zwart dan?
Link to comment

Hallo Lepman.

 

Jouw "bezinningsbijeenkomst" zou de samenwerking tussen de verschillende sites kunnen bevorderen.

 

Kun jij mij aangeven waarom deze samenwerking bijeenkomst niet zou mogen/moeten?

Ik kan me niet voorstellen dat jij tegen enige positiviteit zou zijn.

 

groetjes kees

Edited by zaanhoeve
Link to comment
Hallo Lepman.

 

Jouw "bezinningsbijeenkomst" zou de samenwerking tussen de verschillende sites kunnen bevorderen.

 

Kun jij mij aangeven waarom deze samenwerking bijeenkomst niet zou mogen/moeten?

Ik kan me niet voorstellen dat jij tegen enige positiviteit zou zijn.

 

groetjes kees

Hoi! :P

 

Ja, positiviteit is prima maar laten we alles wel in het juiste perspectief blijven zien.

Het blijven sites met fora, dus meningsverschillen/discussies; no problem.

Het zijn sites met een eigen zienswijze op bepaalde zaken; bravo.

Ze zitten elkaar niet in de weg maar vullen elkaar prima aan; hulde.

 

Dus als de 'bijeenkomst' bedoeld is om van gedachten te wisselen is dat prima.

En er zijn ongetwijfeld dingetjes waarin je kunt samenwerken, jij hebt ze deels genoemd en je laat ze daarnaast aan de site-berheerders; goede zaak.

 

Maar in je voorlaatste post geef je specifiek aan dat het bedoeld is om het elkaar zwart maken tegen te gaan. En daar raak je me dan even kwijt :D

Dat 'probleem' zie ik namelijk niet en hetgene wat er soms gezegd wordt op de fora vind ik niet noemenswaardig genoeg om rond de tafel te gaan zitten.

En dan bedoel ik het uit het gezichtspunt van de site-bezoeker. Wat er achter de schermen speelt weet ik niet.

 

Dus bij elkaar komen, prima... maar als hoofdreden het elkaar zwart maken?... :)

Link to comment
Hallo Lepman.

 

Jouw "bezinningsbijeenkomst" zou de samenwerking tussen de verschillende sites kunnen bevorderen.

 

Kun jij mij aangeven waarom deze samenwerking bijeenkomst niet zou mogen/moeten?

Ik kan me niet voorstellen dat jij tegen enige positiviteit zou zijn.

 

groetjes kees

Hoi! :D

 

Ja, positiviteit is prima maar laten we alles wel in het juiste perspectief blijven zien.

Het blijven sites met fora, dus meningsverschillen/discussies; no problem.

Het zijn sites met een eigen zienswijze op bepaalde zaken; bravo.

Ze zitten elkaar niet in de weg maar vullen elkaar prima aan; hulde.

 

Dus als de 'bijeenkomst' bedoeld is om van gedachten te wisselen is dat prima.

En er zijn ongetwijfeld dingetjes waarin je kunt samenwerken, jij hebt ze deels genoemd en je laat ze daarnaast aan de site-berheerders; goede zaak.

 

Maar in je voorlaatste post geef je specifiek aan dat het bedoeld is om het elkaar zwart maken tegen te gaan. En daar raak je me dan even kwijt :D

Dat 'probleem' zie ik namelijk niet en hetgene wat er soms gezegd wordt op de fora vind ik niet noemenswaardig genoeg om rond de tafel te gaan zitten.

En dan bedoel ik het uit het gezichtspunt van de site-bezoeker. Wat er achter de schermen speelt weet ik niet.

 

Dus bij elkaar komen, prima... maar als hoofdreden het elkaar zwart maken?... :P

 

toch nog even terug op deze discussie....

 

De posting van Kees is nu net de reden waarom ik mij terug trek. Als het alleen gaat om het elkaar zwart maken dan denk ik dat de plank wordt mis geslagen en dat er een nieuwbehangetje op moet :huh:

 

Het zwart maken wordt voornamelijk gedaan door een aantal personen die menen voor een site te moeten spreken en daardoor de mensen achter een site in problemen brengen. Het gaat hier dan door bv op de persoon kritiek te leveren.

 

deze mensen verschuilen zich achter nicknames en voelen zich superieur ten opzichte van andere, misschien moeten die mensen door de site beheerders worden aangesproken op hun gedrag. Op een aantal sites hebben die mensen al een ban voor de rest van het leven van hun IP address

 

Als het daarom allemaal te doen is dan denk ik dat het absoluut geen zin heeft omdat dit een zaak is van normaal met elkaar omgaan en daar heeft een bijeenkomst weinig nut. :)

 

Geocachend Nederland is capabel genoeg om de bomen door het bos te zien. Bv Geocaching zwolle en Meta caching zie ik hier niet als partijen voor de discussie nog dat ik denk dat Zaanhoeve of ik bv in de discussie moeten zijn.

 

Dat er pijn is tussen geocaching.nl en globalcaching.nl dat is duidelijk, in de afgelopen periode heb ik begrepen dat de broekies koffie gaan drinken bij kruimeldief en dat er inmiddels echt wel met elkaar wordt gesproken.

 

Laat dat eerst dan maar eens gebeuren , want nogmaals de irritatie zit op persoonlijke vlakken en niet zo zeer iets met sites te doen...

 

oja en laten wij nu maar eens naam en toenaam noemen dan begrijpt iedereen de discussie......

Edited by Track_leader
Link to comment

Omdat de discussie hier regelmatig off topic is die het idee niet te goede komen, is er achter de schermen besloten dat ik hier alleen nog de stand van zaken zal posten.

 

Dit betekend natuurlijk niet dat een ander er niet over mag discuteren :)

 

Kees dan vraag ik mij nog steeds af namens wie jij optreed, en wat de doel stellingen zijn? dat is nog steeds niet duidelijk....

 

Ik heb nog nergens, anders dan in normale email reacties gezien van een aantal sitebeheerders.

 

verbreek de spanning en laat ons weten wie wie is :P

Link to comment

Had je het nog niet meegekregen dan?

Jouw input is niet interessant, het gebeurt achter de schermen :D

 

Ik weet genoeg en wacht daarom ook rustig af.

En dat hoef ik hier niet steeds te melden zoals anderen doen.

Daar schiet de zaak niets mee op. :unsure:

Link to comment

Status update:

 

Op dit moment hebben Geocachingzwolle, Geocaching.nl, en Globalcaching toegezegd om de tafel te willen zitten zonder enige verplichting of toezegging vooraf.

 

Alleen Metacaching heeft nog geen officieel antwoord gegeven of ze wel of niet willen komen. We willen alles netjes doen en hen de tijd gunnen om intern te overleggen. Wel hebben we om te voorkomen dat het te lang gaat duren hen de tijd gegeven tot en met 10 Januari. Ook daarna zijn ze nog steeds welkom.

 

Om te voorkomen dat het te lang gaat duren zodat er niets gebeurd zullen de andere partijen na 10 Januari een datum gaan prikken voor de samenkomst.

 

Alle partijen zullen eerst één vertegenwoordiger afvaardigen zodat er ik klein comité een positieve discussie gevoerd kan worden door te kijken waar de raak vlakken liggen en waar mogelijkheden liggen.

 

Groetjes Kees

Link to comment

Even knippen en plakken van mijn bericht op gc.nl

 

PLAK

 

Nog maar een reactie op dit draadje.

 

Ik moet zeggen dat ik na het lezen van de zin “dit zijn de sites met de meeste invloed in Nederland” ik onpasselijk word. Geen van die blauwe sites heeft invloed op het geocachen in Nederland. Men linkt info door van gc.com of maakt gebruik van gegevens aangeleverd door gc.com. Men vergeet even dat men niet nodig is voor het cachen, en al helemaal geen invloed heeft op het geocachen maar zou dit graag wel willen!

 

Wel wordt hier naar mijn idee de kern van vele problemen aangetipt.

 

Toen ik in 2004 begon met deze hobby was het duidelijk. Men maakte mooie wandelingen aan de hand van waypoints die werden omschreven of die door middel van het oplossen van puzzels gevonden konden worden om uiteindelijk “de schat” te vinden.

Deze lagen verstopt in mooie natuurgebieden en in heel Nederland lagen er maar een paar honderd maar de meeste daarvan wel van een goede kwaliteit. Je moest op zijn minst een stuk lopen om de schat te bereiken.

 

Op een gegeven moment ben ik tijdelijk met de hobby gestopt, geen tijd meer, druk druk druk.

Vorig jaar ben ik er weer mee begonnen. Ik ontdekte dat er vele nieuwe fora en sites rondom het geocaching bij waren gekomen. Zelfs aparte groepen die uit onvrede of met een andere visie op het geocaching zelf een systeem hadden ontwikkeld.

 

Kijkend naar het aantal leden kon ik zien dat er veel geocachers bij zijn gekomen in Nederland. Ook niet zo vreemd, de gps apparaatjes waren inmiddels voor iedereen toegankelijk. Leuk zoveel nieuwe mede cachers!

 

Ik heb de fora doorgelezen en notie genomen van verschillende ontwikkelingen. Niet al die ontwikkelingen spreken mij aan. De micro’s als eindcache en niet meer alleen als tussenpunt, cc caches en caches die eigenlijk niets voorstellen qua route, omgeving of creativiteit. Nederland ligt vol met waardeloze caches (ja er is ook een waardeloze die voor het najaar op mijn lijstje staat).

Maar het maakt niet uit. Gelukkig kan ik met tooltjes die her en der worden aangeboden zelf bepalen wat ik wel en niet loop.

 

Ook signaleer ik veel onderlinge strijd op diverse sites en fora. Men wil allemaal de beste en de grootste zijn. Het gaat veelal om punten scoren, aantallen. Men lijkt elkaar af te willen troeven en zelfs elkaar te willen bestrijden. Er wordt zelfs vals gespeeld. Maar nogmaals, wat maakt het uit. Ik kan voor mijzelf bepalen hoe en op welke manier ik het leuk vind om het spel te spelen. Voor mij is dat de ouderwetse manier.

 

Nu wil een kleine groep van mensen DE Nederlandse geocacher gaan vertegenwoordigen. Voor mij komt dat weer over als iets om groot te willen zijn. Te kunnen zeggen kijk eens waar ik mij mee bezig hou. Anders kan ik het niet uitleggen want ik moet de cachers nog tegenkomen die schreeuwen om een organisatie die hen landelijk vertegenwoordigt, of mis ik iets?

Ik zelf wil bijvoorbeeld helemaal niet dat ik bij mijn eigen gemeente wordt vertegenwoordigd, is ook helemaal niet nodig. Ja er zijn mensen die die wegen niet weten te bewandelen. Maar ga dan eens netwerken, vraag hulp op fora aan een cacher die de contacten wel heeft en dan kom je er wel uit. Daar hebben we de vertegenwoordiging dus niet voor nodig.

 

Als we ons aan de afspraken van het spel houden is een vertegenwoordiging bij organisaties ook niet nodig. De contacten die er zijn geweest door gc.nl waren noodzakelijk omdat men zich niet aan de regels hield en zij benaderd werden. Dit is gelukkig goed door gc.nl opgepakt, zij kunnen dat dus ook prima af in de toekomst, zij zijn niet voor niets het grootste forum op het gebied van geocaching, dus als je het dan al hebt over een bepaalde vertegenwoordiging dan zou die al hier te vinden zijn.

 

Mijn idee zou dus de volgende zijn;

 

Laat iedere cacher het spel spelen volgens de regels van gc.com of de andere vormen van cachen. Men kan zelf bepalen wat voor type caches men wel of niet loopt. Of het om de punten gaat of om de kwaliteit van de caches.

 

Laat iedere site, fora etc doen wat ze willen doen in hun aanbod aan de geocacher. Ik heb zelf op dit moment twee fora en een site draaien ter ondersteuning van initiatieven ontstaan op het NL forum.

De cacher maakt zelf dan de keus welke site’s of fora men bezoekt. Vinden bepaalde sites dat ze samen zouden moeten werken en komen ze daar samen uit, ook helemaal oké. Ik zie ook wel dat daardoor mooie dingen kunnen ontstaan. Maar blijf bij je leest, het aanbieden van een fora en/of tools etc.

 

Maar hou nu eindelijk eens op met het willen vertegenwoordigen van DE Nederlandse geocacher want die bestaat niet eenvoudig omdat er zoveel verschillen zijn. Juist deze verschillen voorkomen dat er een vertegenwoordiging kan plaatsvinden, gaan we namelijk nooit uitkomen, en dat is ook niet nodig omdat het spel volgens de regels van gc.com met de aanvullende regels voor NL er gewoon gespeeld kan worden.

 

En zijn er nu toch een stel volhouders, organiseer dan maar eens een groot congres en vraag dan maar eens aan de cachers wat men er van vind ipv ongevraagd iets op poten te gaan zetten voor een grote meerderheid van geocachers die je niet eens vertegenwoordigd omdat zij dat ook niet nodig vinden of willen!!!

 

Laten we dus gewoon ons lekker met onze hobby bezig houden, ieder op zijn / haar manier, met respect voor de regels van het spel en elkaar.

Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...