Jump to content

Luonnonsuojelualue-kätköjen Luvat Kuntoon


Reviewer Niatpac Nagrom
Followers 0

Recommended Posts

Moi!

 

Kansallispuistot on vielä "pikku juttu" eikä varmaan aiheuta mitään isompia hankaluuksia, mutta kätköt luonnonsuojelualueilla on jo ongelmallisempi juttu.

 

Todennäköisesti kaikki Suomen luonnonsuojelualuekätköt eivät tule säilymään, sillä joillain alueilla säädökset alueen käytöstä ovat erittäin tiukkoja. Jotkin luonnonsuojelualueet taasen ovat lähinnä ulkoilualueita, eikä niillä pitäisi olla mitään estettä luvan saamiselle.

 

Käyn pikkuhiljaa läpi kaikki Suomen kätköt ja tsekkaan mitkä ovat luonnonsuojelualueilla. Tulen ottamaan kaikkien näiden kätköjen omistajiin meilitse yhteyttä ja kehottamaan ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon luvan saamiseksi. Oikea taho on yleensä joko Metsähallituksen alueellinen luontopalveluyksikkö tai sitten alueellinen ympäristökeskus, riippuu siis ihan suojelualueen hallinnasta.

 

Pääsääntöisesti suosittelen ettette laita kätköjä luonnonsuojelualueille, sillä niiden ensisijainen tarkoitushan on suojella luontoa, eikä olla ulkoilualueena. Poikkeuksia siis on ja jokainen tapaus on katsottava erikseen.

 

t: Olli

Edited by Tahu Nuva
Link to comment

Hei!

 

Ja kiitos teille kaikille jotka olette meilailleet minulle tietoja kätköistä luonnonsuojelualueilla! Hyvä että saadaan nämä asiat kuntoon toivottavasti

pian. :blink:

 

Ja jos juuri sinulla joka luet tätä, on kätkö luonnonsuojelualueella, enkä ole

vielä ottanut sinuun yhteyttä, niin olisin kiitollinen jos omatoimisesti otat

minuun yhteyttä kätkösi tiimoilta.

 

t: Olli

Link to comment

Vastaus kyselyyn kätköstä luonnonsuojelualueella (kätkö Neulamäen kalliot):

--------------------------------------------------------------------------------------------

Olemme ympäristönsuojelupäällikkö Kaisu Mikkosen kanssa sopineet, että minä vastaan kysymykseesi. Nopeasti minulla on kuitenkin mahdollisuuksia siihen vain lähettämällä 12.8.2005 vastaukseni toiselle samaa aihepiiriä koskevaan viestiin (alla). Mikäli sen johdosta Sinulla on lisäkysyttävää tai täsmentämistarvetta, niin ota yhteyttä.

 

terv. Patrick Hublin

 

12.8.2005:

 

Aivan kuten viestissäsi toteat, yksittäisen suojelualueen sopivuus

kätköpaikaksi riippuu suojelun tavoitteesta, alueen kulutuskestävyydestä

ja tietenkin viime kädessä luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä.

 

Sellaiset kohteet, jotka muutenkin ovat yleisiä luonnon

tutustumiskohteita - esim. näköalapaikkoja tai niissä muutoin retkeilyn

kanavointia varten rakenteita (pitkospuita, nuotiopaikkoja tms.) -

sopivat pääsääntöisesti minun mielestäni hyvin kätköpaikoiksi. Tietenkin

yksityiskohtaisessa sijoittelussa on katsottava maastokohdan sopivuus.

 

Pienialaiset luonnonsuojelualueet, kuten lähteet, lehdot tai letot, ovat

kulutuskestävyydeltään heikkoja ja yksistään pienen kokonsa puolesta

huonosti kätköpaikaksi sopivia. Mutta eivät nekään välttämättä

yksittäistapauksissa sitä ole, mutta pääsääntöisesti ja lähtökohtaisesti

jo välttäisin tämäntyyppisiä kohteita.

 

Näiden em. tapausten väliin sitten sijoittuu varmaankin suurin osa

luonnonsuojelualueista, joissa asiaa on tapauskohtaisesti harkittava

viestin alussa mainitsemistani lähtökohdista.

 

Pystymättä ottamaan kantaa Pumpulikirkon ja Pisan kätköjen tarkkaan

sijoitteluun niin alueina ne minusta ovat molemmat ihan mahdollisia

kätköpaikkoja. Molempien näiden ja yleensäkin kaikkien kätköjen

sijoittelun kannalta pidän enemmän kuin suotava maanomistajan

informointia ja suostumuksen hankkimista. Varsinaisesti

ympäristökeskuksen lupaa sijoitteluun ei pääsääntöisesti tarvita, koska

toiminnassa ei ole mitään, mikä edellyttäisi rauhoitusmääräyksistä

poikkeamista. Luvan tarve tulee kysymykseen, jos luonnonsuojelualueella

sattuu olemaan jotakin liikkumisrajoituksia, maihinnousukieltoja tms.,

mutta tällaisia tapauksia ainakin Pohjois-Savossa on vain hyvin pieni

osa rauhoitetuista luonnonsuojelualueista. Mutta tällainenkin

mahdollisuus on sijoittelun suunnittelussa otettava huomioon.

 

Tämä pyytämänäsi pikavastauksena. Jos jotakin jäi puuttumaan taikka

haluat lisätietoja, niin ota yhteyttä.

 

 

--

POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS / Alueiden käyttö ja luonnonsuojelu

Alueidenkäyttöpäällikkö Patrick Hublin

 

Sepänkatu 2 B, 70100 Kuopio

PL 1049, 70101 Kuopio

p.020 490 4820

fax 020 490 4777

mailto:patrick.hublin@ymparisto.fi

http://www.ymparisto.fi/psa

 

HUOMAA YMPÄRISTÖKESKUKSEN UUDET PUHELINNUMEROT 1.9.2005 ALKAEN !

--------------------------------------------------------------------------------------------

Näyttää olevan sama vastaus kuin aikaisemminkin, sanasta sanaan.

Edited by cthulhu0
Link to comment
-- -- yleensäkin kaikkien kätköjen sijoittelun kannalta pidän enemmän kuin suotava maanomistajan

informointia ja suostumuksen hankkimista. Varsinaisesti

ympäristökeskuksen lupaa sijoitteluun ei pääsääntöisesti tarvita, koska

toiminnassa ei ole mitään, mikä edellyttäisi rauhoitusmääräyksistä

poikkeamista. -- --

Minusta tämä käyty keskustelu kuulostaa siltä, että kun yksi virkamies on huolestunut, on nähty tarpeelliseksi hyllyttää kaikki luonnonsuojelualueilla olevat kätköt. Kuitenkin toinen virkamies on nimenomaan korostanut, että pikemminkin tarvittaisiin maanomistajan kuin viranomaisen lupa.

Link to comment

Täytyy muistaa, että virkamiehet ovat ihmisiä siinä missä me muutkin. Heidänkin joukkoon mahtuu yksilöitä, jotka kiukuttelevat, purnaavat, sättivät ja haluavat kieltää, vaikka luvatkin olisi kunnossa. Monesti tämä loppujen lopuksi kuitenkin johtuu huonosta tietämyksestä, eli jos selvitetään rautalangasta kätköilyn luonnetta ja korostetaan, että kätkö löytyy paikasta, jossa luonto ei turmellu, niin siinä kohtaa luulisi kieltoja kannattavankin virkamiehen ymmärtävän, että homma on ok.

Link to comment

Luontoon tai vastaavalle edes itse omistalleen alueelle ei saa jättää mitään häiritsevää. Puhutaan roskaamisesta. Roskaaminen voi olla myös näkymätöntä tai muuta ympäristöä pilaavaa; saastuttamista.

 

Jos löytää jotain, käsitellään sitä löytötavarana, jos löydöllä on arvoa (tunne tai rahallinen yms) tai omistaja ei ole selvästi halunnut luopua omistusoikeudestaan. Esimerkiksi tyhjällä pullolla on arvoa, mutta lain tulkinnan mukaan sen jättäjä on halunnut luopua omistusoikeudestaan eikä siis ole kadottanut pulloa. Sitä paitsi jättäjä usein syyllistyy roskaamiseen. Oikeuskäytäntö lienee muodostanut rajat, joiden puitteissa löydön saa pitää ja missä syyllistyy laittomuuteen.

 

Geokätköä ei yleensä voi pitää roskaavana, koska se on enemmän tai vähemmän piilossa eikä sitä voi käsitellä löytötavarana, koska sen hallintaoikeudesta ei ole luovuttu eikä se sinällään ole esteettinen haitta. Geokätkö ei saastuta.

 

Piilotuspaikan suhteen on kysyttävä, voiko sinne ylipäätään jättää mitään sinne muutoin kuulumatonta. Luonnonsäästiöissä (hirveä, vakiintumaton termi) ei luonnostaan ole geokätkön tyyppisiä esineitä, mutta sen voisi rinnastaa erilaisiin ihmisen tekemiin rakenteisiin, jotka palvelevat alueen käyttöä. Tällaisen rakenteen tekemiseen tarvitaan lupa. Mutta kätkö on helppo poistaa heti, jos se osoittautuu roskaavaksi tms.

 

Ongelma ei siis olekaan kätkö, vaan sen hakijat? Aiheuttavatko he jälkiä tai muuta ympäristöön kuulumatonta tavanomaista suurempaa haittaa (myös äänet voivat häiritä)? Jos alueella muutoinkin saa vapaasti kulkea, niin pienimuotoinen kulku ei haittaa. Kaikenlaiseen poikkeukselliseen joukkotoimintaan tarvitaan yleensä lupa. Onneksi monet suositut kätköt olivat paikoissa, joissa runsaskaan kulkeminen ei haittaa (asfaltttipinnat, betonirakenteet).

 

En missään tapauksessa sijoittaisi kätköä alueelle, jonka kulkemista on esim. pesimisrauhan takia rajoitettu. Kaikki eivät kuitenkaan sitä kunnioita.

Kätkön voisi sijoittaa arvokkaan kohteen lähistölle, ei itse kohteeseen.

 

Olisi syytä olla huolissaan myös urbaaneista kätköistä. Kenen luvalla voi piilottaa kätkön johonkin kirkon kivijalkaan? Voiko sijoittelu olla kohdetta loukkaavaa? Ei tämä, mutta tämän tyyppinen asia sai minut kyselemään homman järjestäytymisen perään.

 

Turha nostaa kärpäsestä härkästä, mutta hyvät tavat ja maalaisjärki kunniaan!

Nyt geokätköily Suomessa on villi harrastus, joka tukee laajamittaista amerikkalaista liiketoimintaa.

Link to comment

Käsitteiden selventämiseksi kopioin taulukon Metsähallituksen sivulta

Luonnonsuojelualueet:

                                            kpl          pinta-ala km2
Kansallispuistot                             35          8 170
Luonnonpuistot                               19          1 530
Soidensuojelualueet                         173          4 490
Lehtojensuojelualueet                        53             13
Vanhat metsät                                92            100
Hylkeidensuojelualueet                        7            190
Muut valtion luonnonsuojelualueet            63            468
Yhteensä                                    442         14 961
Näiden alueiden lisäksi on 3 438 yksityisten luonnonsuojelualuetta, yhteensä noin 
1 220 km².

 

Luonnonsuojelualueita ovat siis kansallispuistot, luonnonpuistot jne. Luonnonpuistoissa ovat tiukimmat suojelumääräykset. Osassa luonnonsuojelualueita retkeileminen on varsin vapaata.

 

Tulimme äskettäin lomalta Lapista, jossa retkeilimme mm. UKK-kansallispuiston alueella. Tuli vähän surullinen olo, kun polkujen varsilla näkyi roskia tupakantumpeista (filtterit eivät maadu) kaljatölkkeihin. Kai ihmiset ajattelevat, että kun ollaan kansallisPUISTOSSA, niin joku tulee keräämään roskat heidän jäljiltään. Jos joku on huolissaan kätköistä kansallispuistoissa, niin vielä enemmän saisi olla huolissaan siitä, että kansallispuistoissa kulkevat ihmiset eivät tunnu olevan perillä aluetta koskevista säännöistä.

 

Anneli

Link to comment

Moi!

 

Tässä malliksi yksi hyvin perusteltu evätty lupa-anomus. Meili ei siis ole minulle tullut vaan kätköilijälle joka oli tuonne kätköä laittamassa:

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Tervehdys!

 

Kyselit mahdollisuuksista sijoittaa geokätkö Vaarunvuorten alueelle ja

siellä tarkemmin Vaarunjyrkän luonnonsuojelualueelle. Kyseinen

luonnonsuojelualue on yksi Keski-Suomen arvokkaimmista luontokohteista.

Alueelta on tavattu lukuisia uhanalaisia, rauhoitettuja ja harvinaisia

eliöitä. Alue on hyvin herkkä kulutukselle ja erilaisille häiriöille.

Tästä johtuen alueen yläosassa olevan luontopolunkin paikan siirtoa on

joskus harkittu. Luonnonsuojelualueen rauhoitussäännöt kieltävät

kaikenlaisen toiminan, joka saattaa muuttaa alueen luonnontilaa.

Rauhoitusmääräyksestä voidaan poiketa mikäli poikkeaminen on alueen

luonnonsuojelullisen tarkoituksen kannalta tarpeellista. Tällöin

poikkeamiseen tulee saada ympäristökeskuksen hyväksyntä (lupa).

 

Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan geokätköä ei voi sijoittaa

kyseiselle alueelle. Kätkön etsiminen aiheuttaisi väistämättä

poistumista polulta. Retkikäyttöön tarkoitettujen gps-laitteiden

epätarkkuudesta johtuen, kätköä etsittäisiiin useiden kymmenien metrien

päästä sen sijoituspaikasta. Jo tästä liikkumisesta saattaisi aiheutua

merkittävää maaston kulumista ja esim. uhanalaisten kasvilajien

tallaantumista. Käsitykseni mukaan kätkön etsimisen yhteydessä voi

tapahtua myös kivien siirtelyä tai muuta vastaavaa toimintaa, joka

osaltaan lisää kyseisen luonnonsuojelualueen luontoarvojen vaarantumisen

riskiä. Kätkön sijoittaminen alueelle ei ole siis alueen

luonnonsuojelullisen tarkoituksen kannalta perusteltua.

 

Mikäli haluat asiasta virallisen päätöksen, tulisi sinun tehdä asiasta

tarkempi kirjallinen hakemus.

 

Terveisin Aulis Jämsä

------------------------------------------------------------------------------

Edited by Tahu Nuva
Link to comment

Tietämättä tarkemmin paikasta voisi kuitenkin olettaa että tänne on mahdollista rakentaa multikätkö niin että itse purkki on luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Eli itse luonnonsuojelualueelta annetuista koordinaateista pitää etsiä jokin tieto (esim luku infotaulusta, tietyn alueen lohkareiden lkm tms) minkä perusteella itse purkin koordinaatit on leskettavissa.

 

Kätkökuvaukseen ilman muuta maininta että luonnonsuojelualueella kulje ainoastaan merkittyjä reittejä pitkin.

Link to comment

Tuollaisissa tapauksissa kannattaisi varmaankin keskustella ympäristökeskuksen kanssa kätkökuvauksen sisällöstä. Jos kuvaus on laadittu siten, että se ohjaa pysymään polulla ja piilotustapa (tai sen tarkka ilmaiseminen kuvauksessa) varmistaa, ettei turhia esineitä siirrellä, niin saattaisihan tuon luvan ehkä saadakin. Tämän voisi ainakin pitää mielessä seuraavassa vastaavassa hankkeessa.

Link to comment
Kätkökuvaukseen ilman muuta maininta että luonnonsuojelualueella kulje ainoastaan merkittyjä reittejä pitkin.

hikerbiker on oikeassa. Jo nyt näkee eräissä kätkökuvauksissa kehoituksia pysytellä poluilla tai meriktyillä reiteillä tai olla siirtämättä mitään. Jos joku näidenkin kehoitusten jälkeen toisin menettelee niin sillehän ei mahda mitään. Eihän kukaan voi sillekään mitään jos satunnainen retkeilijä (ei kätköilijä) tepastelee pitkin luonnonsuojelualuetta miten haluaa. Uskon useimpien meistä olevan sen verran vastuuntuntoisia ja luontoa kunnioittavia, että näitä kehoituksia noudatetaan.

Link to comment

Tässä minulle Tampereelle Halimasjärven luonnonsuojelualueelle suunnittelemani kätkön lupa-anomuksen vastaus kokonaisuudessaan. Ei niin kauhean "hyvä" mielestäni. :D Vastaus tuli eri henkilöltä, jolle selvityksen/anomuksen lähetin ja vasta usean viikon jälkeen.

 

"Luonnonsuojelualueella on rauhoitusmääräyksin kielletty mm. maa- ja

kallioperän vahingoittaminen, suunnistus- ja muut kilpailut sekä kasvien

ja kasviosien vahingoittaminen.

 

Geokätköily saattaa olla ristiriidassa näiden aluetta koskevien

rauhoitusmääräysten kanssa."

 

--

martti.reinikka@ymparisto.fi

Pirkanmaan ympäristökeskus / luonnonsuojeluosasto / lakiasiat

Rautatienkatu 21 B, PL 297, 33101 Tampere

Link to comment
Tässä minulle Tampereelle Halimasjärven luonnonsuojelualueelle suunnittelemani kätkön lupa-anomuksen vastaus kokonaisuudessaan. Ei niin kauhean "hyvä" mielestäni.  :ph34r:  Vastaus tuli eri henkilöltä, jolle selvityksen/anomuksen lähetin ja vasta usean viikon jälkeen.

 

"Luonnonsuojelualueella on rauhoitusmääräyksin kielletty mm. maa- ja

kallioperän vahingoittaminen, suunnistus- ja muut kilpailut sekä kasvien

ja kasviosien vahingoittaminen.

 

Geokätköily saattaa olla ristiriidassa näiden aluetta koskevien

rauhoitusmääräysten kanssa."

 

--

martti.reinikka@ymparisto.fi

Pirkanmaan ympäristökeskus / luonnonsuojeluosasto / lakiasiat

Rautatienkatu 21 B, PL 297, 33101 Tampere

Näkemättä alunperäistä 'lupa-anomustasi' tulee hakematta mieleen parikin vaihtoehtoa jotka saattavat vaikuttaa vastauksen laatuun:

 

Ensinnäkin vastaaja ei saata riittävästi tuntea kätköilyn harrastajien tavoitteita ja suhtaumisen tapaa luontoarvoihin ja suojelualueiden määräyksiin. Viranomaisella ei saata riittää aikaa ja energiaa surfailuun netissä, ehkäpä pari kolme linkkiä hyville kätköilysivuille lupa-anomuksen liitteeksi helpottaisi päätöksentekoa ??

 

Toisekseen, ilmaisitko tarkemmin miten ja mihin aiot purkin suojelualueella piilottaa ??

Kansalaisen.Karttapaikan tarkka linkki koordinaatteineen ja pari digikuvaa selventäisi asiaa melkoisesti. Suosittelen tämmöisen materiaalin taltiomista omiin kirjanpitoihisikin ihan vaan vastaisten toimien varalle.

Myös anomukseen cut/paste liitetty kätkökuvauksen teksti jossa selvästi muistutetaan etsijöitä alueen suojelun tavoitteista sekä esimerkiksi siitä että purkin löytämiseksi ei tarvitse tonkia tai kaivella mitään helpottaisi varmaan myönteisen palautteen saamista !!

 

Yllä oleva saamasi vastaushan näyttäisi olevan melko suora lainaus Halimasjärven luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä .

Link to comment

Valitettavasti minulla ei ole enää tallessa s-postissani tekemääni anomusta mutta kyllä se mielestäni oli aikalailla kattava ja sisälsi suoria linkkejä mm. karttapaikka -sivustolle sekä kätköilyharrastajan sivuille sekä myös oman kuvaukseni kätköilyn laadusta ja siitä mistä on kysymys. Mutta mitäpä noita vanhoja enää muistelemaan. Keksitään uusia paikkoja. :ph34r:

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Followers 0
×
×
  • Create New...