Jump to content

Fin: Geokätköily Ja Jokamiehenoikeus


Anneli & Ilkka
Followers 1

Recommended Posts

Lähetin kysymyksen geokätköilystä ja jokamiehenoikeudesta ympäristöministeriön www-sivujen kautta ja sain ylitarkastaja Pekka Tuunaselta seuraavan vastauksen:

 

"Oleellisin asia on, aiheutetaanko maaomistajalle "vähäistä suurempaa haittaa". Esineiden piilottamisessa ei ole kysymys roskaamisesta, koska esine vietäneen pois. Jos maaomistaja puuttuu esineeseen, tulisi sitä kohdella löytötavarana. Toisen maata ei saa kaivaa sillä tavalla, että se muuttuu ulkonaisesti toiseksi. Jos toiminta on laajamittaista tai on muutoin tärkeää, ettei toiminnalle tule häiriöitä, kannattaa asiasta sopia maanomistajan kanssa."

 

Lähetin myös polkujen muodostumista koskevan kysymyksen ja sain Pekka Tuunaselta tällaisen vastauksen:

"Rajat ovat epäselviä. Polku ei normaalisti haittaa talousmetsän kasvua ja käyttötarkoitusta. Silloin kun metsään alkaa muodostua polustoa ristiin rastiin, kannattaisi keskustella kunnan kanssa siitä, tulisiko kulku ohjata kunnan rakentamalle polulle."

 

Ei taida ihan helposti löytyä yksiselitteistä vastausta kysymykseen, miten määritellään vähäinen tai vähäistä suurempi haitta. Mutta nyt meillä on ainakin yhden viranomaistahon vakuutus siitä, että geokätkö ei ole roska.

 

Joskus aikaisemmin kysyin Nuuksion lodjuista ja saamassani vastauksessa kerrottiin, että Nuuksion lodjut ovat Metsähallituksen teettämiä. Tekijöitä eivät olleet partiolaiset, vaan partiotaustaiset projektihenkilöt. Metsähallitus edellyttää, että luonnonsuojelualueille sijoitettavista lodjuista sovitaan heidän kanssaan. Toivomus on että lodjut liittyvät jollakin tavalla teemaltaan tai muuten suojelualueen tavoitteisiin ja ovat siten osa luonto-opastus- tai ympäristökasvatustoimintaa.

 

Lodjuja koskevan vastauksen voinee soveltaa geokätköihinkin.

 

Anneli

Link to comment

Erittäin hyvä että tähänkin tuli nyt sitten suht selkeä viranomaisvastaus. Tosin tämä aiheuttaa nyt sen, että tällä hetkellä ne kansallispuistoissa olevat kätköt, joilla ei ole erillistä lupaa, on hyllytettävä ja omistajien on hankittava metsähallitukselta lupa kätköille tai haettava kätköt pois.

 

Muistakaa myös että kätköjen sijoittaminen luonnonsuojelualueille voi olla ongelmallista. Jokaisessa suojelualuetapauksessa tulee selvittää miten kyseisen suojelualueen säännöt suhtautuvat kätköilyyn. Kätköilyä ei varmastikaan ole suoraan (vielä!) kielletty minkään suojelualueen säännöissä, mutta monilla alueilla esim. suunnistus ja kaikenlainen muu aluetta kuluttava toiminta on kielletty. Monastihan kätköily kuluttaa myös maastoa, joten yleensä on parempi sijoittaa kätkö suojelualueen rajan ulkopuolelle. Olenkin joutunut reviewer-roolissani puuttumaan viime aikoina useisiin jo olemassa oleviin, suojelualueille sijoitettuihin kätköihin, kun Karttapaikan uudet karttasivut ovat jälkikäteen "paljastaneet " yhden jos toisenkin kätkön olevan suojelualueella.

 

t: Olli

Link to comment

En ole sinänsä ylitarkastaja Tuunasen kanssa eri mieltä, mutta kuten jossain aikaisemmassa keskustelussa tällä forumilla olen jo todennut, kätkön asettaminen maastoon on asia, jolla ei suoraan ole mitään tekemistä jokamiehenoikeuksien kanssa.

 

On selvää, että sekä kätkön asettaja että sen etsijä saa liikkua toisen maalla. Siitähän jokamiehenoikeuksissa on ensisijaisesti kysymys. Paljon monimutkaisempi kysymys on kuitenkin, millaisia esineitä saa jättää toisen maalle. Tämä asia ei liity perinteisiin jokamiehenoikeuksiin. Yleensä on tulkittu, että esimerkiksi mainostaulua ei saa toisen maalle asettaa ilman lupaa (tielle näkyvät on jopa laissa kielletty), mutta suunnistusrasteja saa laittaa, ainakin jos maanomistaja ei sitä nimenomaan kiellä ja rastit eivät liity isoon tapahtumaan.

 

Yksi asia Tuunasen vastauksessa jäi askarruttamaan minua. Hän totesi, ettei geokätköä pidetä roskana, koska se viedään pois. Mahtoikohan hän ymmärtää, että geokätköt on yleensä tarkoitettu pysyviksi, ja aika harvoin omistaja korjaa niitä pois? Vai luuliko Tuunanen vastatessaan, että joko löytäjä tai jonkin ajan kuluttua kätkön tekijä korjaa sen pois?

Link to comment
Neuvotko pölkylle, miten karttapaikasta näkee, että alue on suojelualuetta?

Luonnonsuojelualueen raja on merkitty kartaan punaisella (vai oisko syklaamin värisellä) vinoviivoituksella. Karttapaikan käyttöohjeissa on myös karttamerkkien selitykset (vasemmalla olevassa valikossa).

 

Anneli

Huom! Kyseessä voi olla myös maisemansuojelualueen tai muinaismuistoalueen raja. Ehkä myös jonkin muun rajoitusalueen raja. Niillä on paljon väljemmät säännöt kuin luonnonsuojelualueilla ja niille voi yleensä kätköjä käsittääkseni piilottaa kuten "tavalliseen" maastoon. Kannattaa katsoa kartasta mitä alueen kohdalla lukee.

 

- Olli -

Edited by Captain Morgan
Link to comment

Akateemisesti tarkastellen kätkörasian sijoittaminen ei liity jokamiehen oikeuksiin. Käytännön tasolla on kuitenkin kyse hyvin pienestä asiasta. Maastossa näkymättömissä oleva pieni purkki, josta oletusarvoisesti pidetään huolta. Sillä on omistaja ja siitä löytyvät yhteystiedot. Purkkia ei mitenkään voida pitää roskana. Rasiasta sinänsä ei myöskään voida katsoa olevan edes vähäistä haittaa maanomistajalle. Eri asia sitten millaista vahinkoa ympäristölle etsijät saavat aikaiseksi.

 

Jos paikalla ei ole etsinnän seurauksena tuhoutuvia luontoarvoja, kätkön voi mielestäni ilman erillistä lupaa laittaa kaikkialle sinne missä marjastus, sienestys ja polkujen ulkopuolella liikkuminen on sallittu. Millaisin perustein se voitaisiin kieltää? Eihän kätköilystä koidu sen kummenpaa haittaa kuin normaalista luonnossa liikkumisesta. Ympäristön kannalta on ihan sama etsitäänkö muovipurkkia vai sieniä.

 

Mikko

Link to comment
Akateemisesti tarkastellen kätkörasian sijoittaminen ei liity jokamiehen oikeuksiin. Käytännön tasolla on kuitenkin kyse hyvin pienestä asiasta. Maastossa näkymättömissä oleva pieni purkki, josta oletusarvoisesti pidetään huolta. Sillä on omistaja ja siitä löytyvät yhteystiedot. Purkkia ei mitenkään voida pitää roskana. Rasiasta sinänsä ei myöskään voida katsoa olevan edes vähäistä haittaa maanomistajalle. Eri asia sitten millaista vahinkoa ympäristölle etsijät saavat aikaiseksi.

 

Jos paikalla ei ole etsinnän seurauksena tuhoutuvia luontoarvoja, kätkön voi mielestäni ilman erillistä lupaa laittaa kaikkialle sinne missä marjastus, sienestys ja polkujen ulkopuolella liikkuminen on sallittu. Millaisin perustein se voitaisiin kieltää? Eihän kätköilystä koidu sen kummenpaa haittaa kuin normaalista luonnossa liikkumisesta. Ympäristön kannalta on ihan sama etsitäänkö muovipurkkia vai sieniä.

 

Mikko

Samaa mieltä Mikon kanssa, paitsi että kansallispuistoissa pääsääntöisesti marjastus, sienestys ja polkujen ulkopuolella liikkuminen on sallittu. Ja nythän Metsähallituksen edustaja on tehnyt selväksi että niihin sijoitetut kätköt tarvitsevat luvan.

Edited by Captain Morgan
Link to comment
Samaa mieltä Mikon kanssa, paitsi että kansallispuistoissa pääsääntöisesti marjastus, sienestys ja polkujen ulkopuolella liikkuminen on sallittu. Ja nythän Metsähallituksen edustaja on tehnyt selväksi että niihin sijoitetut kätköt tarvitsevat luvan.

Perustelematon vaatimus, josta en suuremmin piittaisi. Mikäli älyllinen perustelu heltiää, tilanne on toinen.

 

Juuri tämän takia minua on hirvittänyt tämä lupaintoilu. Lähtökohtahan on, että se mitä ei nimenomiasesti ole kielletty, on sallittua. Varsinkin silloin kun suuresti samankaltainen toiminta (sienestys) on nimenomaisesti sallittu.

 

Viranomaisilla tapaa olla vähän liian suuret luulot omista oikeuksistaan. Kielto tai lupavaatimus uuteen ja outoon asiaan annetaan liian helposti. Parempi toimia ilman nimenomaista lupaa tilanteessa, jossa jälkikäteen voi vaikka vedota tuohon sienestys-analogiaan.

 

Itse katson että olemassa olevat säädökset antavat luvan kansallispuistoissa oleville katköille.

 

Mikko

Link to comment

En vertaisi missään tapauksessa kätköjen etsintää marjastukseen tai sienestykseen, sillä ne kuluttavat maastoa aivan eri tavalla. Jokainen vähänkin enemmän kätköillyt on varmasti nähnyt kätköilijöiden myllertämiä sammalrinteitä tms. paikkoja. Marjastus tai sienestys ei saa aikaan samanlaista jälkeä maastossa. Toki kätköt kansallispuistoihin sopii, mutta niissä pitää kyllä olla sijoittamisen kanssa paljon varovaisempi. Mieluummin helppoja kätköjä niihin, kuin niin vaikeita että maastoa joudutaan myllertämään.

 

Viranomaisten kanssa meidän on turha alkaa tappelemaan. Tiedän että useammankin puiston henkilökunta on jo valmiiksi huolissaan geokätköistä. Parempi siis jutella, esittää asia oikeassa valossa ja pyytää lupa.

Link to comment

Siksi kyselin tuota karttapaikan merkintätapaa, kun oma kätkömme Luoto sijaitsee osittain luonnonsuojelualueeksi julistetulla saarella. Olen tarkastanut jostain kartasta, että kätkö ei ole luonnonsuojelualueella, mutta koska en enää löydä sitä karttaa, olisin varmistanut asian vielä karttapaikasta. Mitään vaaleanpunaista siellä ei kuitenkaan näy.

 

Pölkky-Jii

Edited by TeamEimi
Link to comment

Yksi asia Tuunasen vastauksessa jäi askarruttamaan minua. Hän totesi, ettei geokätköä pidetä roskana, koska se viedään pois. Mahtoikohan hän ymmärtää, että geokätköt on yleensä tarkoitettu pysyviksi, ja aika harvoin omistaja korjaa niitä pois? Vai luuliko Tuunanen vastatessaan, että joko löytäjä tai jonkin ajan kuluttua kätkön tekijä korjaa sen pois?

Kyllä minä ainakin olen asennoitunut niin että sitten kun päätän lopettaa kätköilemisen vihon viimeisen kerran, joudun joko etsimään uudet omistajat kätköilleni tai arkistoimaan ne ja korjaamaan joka ainoan purkin talteen.

Toisin sanani asetellen voisi sanoa että niin kauan kuin purkki on luonnossa, olen varautunut pitämään siitä huolen myös siltä osin ettei siitä tule roska.

 

Olenkohan taas ymmärtänyt asian väärin ??

Link to comment

Yksi asia Tuunasen vastauksessa jäi askarruttamaan minua. Hän totesi, ettei geokätköä pidetä roskana, koska se viedään pois. Mahtoikohan hän ymmärtää, että geokätköt on yleensä tarkoitettu pysyviksi, ja aika harvoin omistaja korjaa niitä pois? Vai luuliko Tuunanen vastatessaan, että joko löytäjä tai jonkin ajan kuluttua kätkön tekijä korjaa sen pois?

Kyllä minä ainakin olen asennoitunut niin että sitten kun päätän lopettaa kätköilemisen vihon viimeisen kerran, joudun joko etsimään uudet omistajat kätköilleni tai arkistoimaan ne ja korjaamaan joka ainoan purkin talteen.

Toisin sanani asetellen voisi sanoa että niin kauan kuin purkki on luonnossa, olen varautunut pitämään siitä huolen myös siltä osin ettei siitä tule roska.

 

Olenkohan taas ymmärtänyt asian väärin ??

Et - niinhän se asia on ettei yksikään kätkö ole roskana luonnossa - omistaja pitää siitä huolen ja ennemmin tai myöhemmin omistaja joko poistaa sen tai joku adoptoi kätkön.

Link to comment

Mikähän siinä on, että tällaisia lupa-asiota pitää yleensä edes lähteä kyselemään metsähallituksen edustajilta? Heillä ei varmasti ole mitään hajua millaisesta toiminnasta on kyse, joten luvanvaraistetaan se varmuuden vuoksi. Jos vaikkapa jollain Nuuksion kätköllä käy viisi purkinmetsästäjää vuodessa, niin kovinkaan suurta vahinkoa luonnolle siitä ei koidu. Minkälaisia sanktiota tästä "luvan" hankkimatta jättämisestä sitten voisi olla? Ja kenelle?

Alkaako poliisi kaivella nimimerkkien taakse piiloutuvien ihmisten henkilöllisyyksiä?

Apua!

Edited by Tapani ja Jaana
Link to comment

Kyllä tämä kätköily tietysti on salamyhkäistä puuhaa, mutta en ymmärrä miksi luvan hakeminen kätköä varten koetaan niin valtavan kamalana asiana? Asia on ainakin minun kohdallani hoitunut parilla puhelinsoitolla ja kirjallinen lupa on plakkarissa.

 

Eihän edelleenkään kaikille kätköille ehdottomasti tarvita lupaa. Sellainen tilanne edellyttää kuitenkin että kätkijä tuntee seudun ja tuntee maanomistusolot ja rajoitukset kätköpaikassa. Mielestäni on ajattelematonta kätkeä muovipurkkeja paikkaan josta ei tiedä mitään. Pitää ottaa selvää! Jos senkin jälkeen vielä on itse vakuutettu että lupaa ei tarvita niin mikäs siinä sitten.

 

Suomeen mahtuu vielä kätköjä ihan riittävästi harrastuksen kasvukin huomioiden vaikka muutama sata jäisi sijoittamatta sen vuoksi että lupaa ei heltiä. Miksi pitäisi odottaa siihen saakka että joku kätkö pääsee uutisiin negatiivisissa merkeissä sen vuoksi että maanomistajaa tai tienomistajaa alkaa potuttaa?

 

Asenteella "minähän kätken mihin tykkään" ei saada aikaan mitään hyvää. Jotenkin pelottaa että jollakulla sellaiseen mentaliteettiin liittyy lisäksi asenteet "minähän menen mistä tykkään", "minähän en parista katkenneesta oksasta välitä", "minähän ajan missä lystään". Jos nyt jo alettaisiin karsia tuollaiset asenteet pois niin tämä touhu voi tulla/säilyä salonkikelpoisena. Asennekysymys siis. Lattialle sylkemistä ei monissa paikoin enää näe kielletyn oikein kylttien kanssa - lailla sitä ei lie ole kielletty, joten kyse on varmaan asennemuutoksesta. Mitäpä jos kaikki koettaisimme olla vastuullisia kätkijöitä?

 

Mitä tulee kätköjen oloon samassa paikassa iankaiken, päätin äskettäin että tekemäni maastokätköt ovat voimassa viisi vuotta perustamisestaan. Sitten ne siirtyvät arkistoon eli eläkkeelle ja ympäristö saa sillä kohden taas "rauhoittua". Jos nykyinen kävijätahti jatkuu, esim. Savitaipaleen kätköllä onkin siihen mennessä käynyt kokonaista 10 kätköilijää...

 

Harri

Link to comment
Mikähän siinä on, että tällaisia lupa-asiota pitää yleensä edes lähteä kyselemään metsähallituksen edustajilta?

Hidehairy jo muuten perusteli asian hyvin, mutta tässä keskustelusäikeessä on asiasta enemmänkin:

Fin: Vastuullisen Geokätköilyn Periaatteet

 

Minäkin toivon, että geokätköily pysyy - jos nyt ei ihan salonkikelpoisena, niin ainakin sellaisena, että kehtaan tunnustaa harrastavani sitä.

 

Anneli

Link to comment
Akateemisesti tarkastellen kätkörasian sijoittaminen ei liity jokamiehen oikeuksiin. Käytännön tasolla on kuitenkin kyse hyvin pienestä asiasta.

Mikko on oikeassa. Useimmissa tapauksissa kätköstä aiheutuu enintään vähäistä haittaa, joten haitan perusteella kätkön asettamista ei yleensä voitane pitää kiellettynä. Halusin kuitenkin korostaa juuri sitä, minkä Mikkokin myönsi, että kätkörasian sijoittaminen ei liity jokamiehen oikeuksiin, ja siksi ei ole hyväksi yrittää perustella rasian sijoittamisen sallittavuutta tällä seikalla.

 

Maastossa näkymättömissä oleva pieni purkki, josta oletusarvoisesti pidetään huolta. Sillä on omistaja ja siitä löytyvät yhteystiedot. Purkkia ei mitenkään voida pitää roskana. Rasiasta sinänsä ei myöskään voida katsoa olevan edes vähäistä haittaa maanomistajalle. Eri asia sitten millaista vahinkoa ympäristölle etsijät saavat aikaiseksi.

 

Etsijöiden aiheuttama vahinko voikin olla se peruste, jolla toimintaa saatettaisiin pitää kiellettynä. Näinhän pääkaupunkiseudulla on käynyt suunnistuksen kohdalla. Ellen nyt ihan väärin muista, Helsingin kaupunki on kieltänyt suurten suunnistustapahtumien järjestämisen ulkoilualueillaan. Perusteena on juuri luonnon kuluminen rastien etsijöiden vaikutuksesta eikä se, että rasti sinänsä olisi roska.

 

Itse en näe, että geokätkön tekeminen useimpiin paikkoihin olisi kiellettyä enkä kannata lupien kysymistä metsään sijoitetuille kätköille, mutta yritän vain spekuloida, millaisia ongelmia asiassa saattaa vielä tulla vastaan. Yritän myös hillitä sitä, että tällä forumilla keksitään aukottomalta kuulostavia perusteluja puolesta ja vastaan ja sitten uskotaan niihin, kun mitä ilmeisimmin kysymys on hyvin epäselvä.

Link to comment

Jep. Olimme Pirttimäen ulkoilualueella 07.08.2005 estsimässä kätköjä KIR 2 ja HH_-Hiidenpesä. Molemmille kätköille pääsi merkittyä tietä/luontopolkua. Ensimmäistäkään oksan katkomista tai sammaleen jyräystä ei tapahtunut matkalla kohteisiin. Sen sijaan samana viikonloppuna järjestetty 900:n osallistujan suunistustapahtuma tällä alueella kulutti alueen luontoa varmasti enemmän kuin Geokätköily seuraavaan sataan vuoteen. Suomalaiseen luonteeseen tietysti kuuluu tämä viranomaisten pokkurointi joka asiassa, mutta, HEI ehkäpä alle sata aktiivia Geokätköilijää Suomessa voi toistaiseksi touhuta ihan ilman sen kummempia lupia. Vai mitä?

Link to comment
Jee.

Kerkesin kyllä eilen lukea sen viestin, jonka editoitte pois, mutta päätin vastata vasta tänään, ettei tulisi kirjoitettua yhtä kenkkumaiseen sävyyn. Onneksi en enää muistakaan tarkalleen, mitä viestissä luki...

 

Oli aika epäreilua väittää, että täällä keskustelijat olisivat kiinnostuneempia pilkunviilauksesta kuin geokätköilystä (tosin kyllä nekin voi onnistuneesti ja tasapuolisesti yhdistää ;))

 

Motivaationa näissä keskusteluissa ja lupa-asioiden selvittelyissä jne ei todellakaan ole ollut viranomaisten pokkurointi, vaan pikemminkin pyrkimys välttää (= ennakolta ehkäistä) viranomaisten puuttuminen geokätköilyyn. Voi olla, että on esiintynyt yliherkkyyttäkin, mutta parempi niin päin kuin että ollaan liian huolettomia ja vaikeutetaan geokätköilymahdollisuuksia tulevaisuudessa.

 

Anneli

Link to comment
Erittäin hyvä että tähänkin tuli nyt sitten suht selkeä viranomaisvastaus. Tosin tämä aiheuttaa nyt sen, että tällä hetkellä ne kansallispuistoissa olevat kätköt, joilla ei ole erillistä lupaa, on hyllytettävä ja omistajien on hankittava metsähallitukselta lupa kätköille tai haettava kätköt pois.

 

Muistakaa myös että kätköjen sijoittaminen luonnonsuojelualueille voi olla ongelmallista. Jokaisessa suojelualuetapauksessa tulee selvittää miten kyseisen suojelualueen säännöt suhtautuvat kätköilyyn. Kätköilyä ei varmastikaan ole suoraan (vielä!) kielletty minkään suojelualueen säännöissä, mutta monilla alueilla esim. suunnistus ja kaikenlainen muu aluetta kuluttava toiminta on kielletty. Monastihan kätköily kuluttaa myös maastoa, joten yleensä on parempi sijoittaa kätkö suojelualueen rajan ulkopuolelle. Olenkin joutunut reviewer-roolissani puuttumaan viime aikoina useisiin jo olemassa oleviin, suojelualueille sijoitettuihin kätköihin, kun Karttapaikan uudet karttasivut ovat jälkikäteen "paljastaneet " yhden jos toisenkin kätkön olevan suojelualueella.

 

t: Olli

Moi!

 

Tämä suojelualueasia kun on tässä vaivannut / haitannut reviewer-toimintaa, niin otin härkää sarvista ja yhteyttä ympäristöviranomaisiin, alla ensimmäinen vastaus, juuri sellainen kuin odotinkin:

 

 

-----Original Message-----

From: Patrick Hublin [mailto:patrick.hublin@ymparisto.fi]

Sent: 12. elokuuta 2005 7:54

To: Haukkovaara, Olli /TeliaSonera Finland Oyj

Subject: Re: Geokätköt luonnonsuojelualueilla

 

Aivan kuten viestissäsi toteat, yksittäisen suojelualueen sopivuus kätköpaikaksi riippuu suojelun tavoitteesta, alueen kulutuskestävyydestä ja tietenkin viime kädessä luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä.

 

Sellaiset kohteet, jotka muutenkin ovat yleisiä luonnon tutustumiskohteita - esim. näköalapaikkoja tai niissä muutoin retkeilyn kanavointia varten rakenteita (pitkospuita, nuotiopaikkoja tms.) - sopivat pääsääntöisesti minun mielestäni hyvin kätköpaikoiksi. Tietenkin yksityiskohtaisessa sijoittelussa on katsottava maastokohdan sopivuus.

 

Pienialaiset luonnonsuojelualueet, kuten lähteet, lehdot tai letot, ovat kulutuskestävyydeltään heikkoja ja yksistään pienen kokonsa puolesta huonosti kätköpaikaksi sopivia. Mutta eivät nekään välttämättä yksittäistapauksissa sitä ole, mutta pääsääntöisesti ja lähtökohtaisesti jo välttäisin tämäntyyppisiä kohteita.

 

Näiden em. tapausten väliin sitten sijoittuu varmaankin suurin osa luonnonsuojelualueista, joissa asiaa on tapauskohtaisesti harkittava viestin alussa mainitsemistani lähtökohdista.

 

Pystymättä ottamaan kantaa Pumpulikirkon ja Pisan kätköjen tarkkaan sijoitteluun niin alueina ne minusta ovat molemmat ihan mahdollisia kätköpaikkoja. Molempien näiden ja yleensäkin kaikkien kätköjen sijoittelun kannalta pidän enemmän kuin suotava maanomistajan informointia ja suostumuksen hankkimista. Varsinaisesti ympäristökeskuksen lupaa sijoitteluun ei pääsääntöisesti tarvita, koska toiminnassa ei ole mitään, mikä edellyttäisi rauhoitusmääräyksistä poikkeamista. Luvan tarve tulee kysymykseen, jos luonnonsuojelualueella sattuu olemaan jotakin liikkumisrajoituksia, maihinnousukieltoja tms., mutta tällaisia tapauksia ainakin Pohjois-Savossa on vain hyvin pieni osa rauhoitetuista luonnonsuojelualueista. Mutta tällainenkin mahdollisuus on sijoittelun suunnittelussa otettava huomioon.

 

Tämä pyytämänäsi pikavastauksena. Jos jotakin jäi puuttumaan taikka haluat lisätietoja, niin ota yhteyttä.

 

terv. Patrick Hublin

Olli Haukkovaara wrote:

 

> Hei!

>

> Alustukseksi kerron hieman harrastuksesta nimeltä geokätköily.

> Geokätköilyllä tarkoitetaan harrastusta, jossa ihmiset etsivät

> maastosta muiden sinne piilottamia kohteita. Etsiminen tapahtuu

> ensisijaisesti koordinaattien ja gps-vastaanottimien avulla.

> Kohteet ovat tavallisesti muovirasioita, jotka sisältävät vieraskirjan

> ja kätkötiedotteen sekä näiden lisäksi erilaisia vaihtotavaroita.

> Siksi geokätköilyyn viitataan usein myös nykyaikaisena

> aarteenetsintänä. Yksinkertaisesta peruskätköstä on kehitetty myös

> lukuisia muunnelmia.

>

> Kätkörasiaa ei siis haudata maahan vaan Suomessa ne ovat tyypillisesti

> esim. kiven kolossa. Jokaisella kätköllä on myös vastuullinen omistaja

> joka huolehtii kätköstä.

> Kätkön koordinaatit julkaistaan internetissä, josta muut harrastajat

> sitten saavat tiedon kätköstä ja voivat sitä etsiä. Lisätietoja

> harrastuksesta löytyy esim.

> osoitteesta: http://www.geocaching.fi/

>

> Olen itse geokätköilijä, mutta myös yksi tarkastajista, joiden

> tehtävänä on tarkistaa erinäisiä asioita kätköistä ennen niiden

> julkaisemista internetissä, kuten onko kätkö luvallisella alueella

> yms.

>

> Nyt kysynkin teiltä miten suhtaudutte ympäristöviranomaisina

> geokätköjen sijoittamiseen luonnonsuojelualueille?

> Asia riippuu tietysti a.o. alueen suojelutasosta, mutta onhan monilla

> suojelualueilla kuitenkin mahdollista liikkua varsin vapaasti.

> Akuuttina asiana juuri nyt on Rautavaaran Pumpulikirkolla sekä Nilsiän

> Pisalla olevat geokätköt eli voivatko ne olla siellä vai onko

> omistajien poistettava ne sieltä.

>

> Toivon pikaista vastausta asian suhteen,

>

> Terveisin,

>

> Olli Haukkovaara

 

--

***********************************************************************

 

POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS / Alueiden käyttö ja luonnonsuojelu Alueidenkäyttöpäällikkö Patrick Hublin

 

Sepänkatu 2 B, 70100 Kuopio

PL 1049, 70101 Kuopio

p. (017) 788 4820

GSM 0400 181 188

fax (017) 788 4701

mailto:patrick.hublin@ymparisto.fi

http://www.ymparisto.fi/psa

 

***********************************************************************

Link to comment
Tämä suojelualueasia kun on tässä vaivannut / haitannut reviewer-toimintaa, niin otin härkää sarvista ja yhteyttä ympäristöviranomaisiin, alla ensimmäinen vastaus, juuri sellainen kuin odotinkin:

Toisessa threadissa käytiin jo tätä samaa keskustelua ja soitin itse Hublinille kysyen tuota Pisa-asiaa. Vastauksen postitin threadiin, ja Hublin antoi jo silloin saman vastauksen.

 

Lisäyksenä tähän se että Kuopion luonnon ystäväin yhdistys on ilmeisesti alueen maanomistaja, ja viimeksi Hublin suositteli tarkistamaan maanomistajan kannan.

 

Harri

Link to comment
Patrick Hublin:

...yksittäisen suojelualueen sopivuus kätköpaikaksi riippuu suojelun tavoitteesta, alueen kulutuskestävyydestä ja tietenkin viime kädessä luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä.

 

Sellaiset kohteet, jotka muutenkin ovat yleisiä luonnon tutustumiskohteita - esim. näköalapaikkoja tai niissä muutoin retkeilyn kanavointia varten rakenteita (pitkospuita, nuotiopaikkoja tms.) - sopivat pääsääntöisesti minun mielestäni hyvin kätköpaikoiksi...

 

Näiden em. tapausten väliin sitten sijoittuu varmaankin suurin osa luonnonsuojelualueista, joissa asiaa on tapauskohtaisesti harkittava viestin alussa mainitsemistani lähtökohdista...

 

Varsinaisesti ympäristökeskuksen lupaa sijoitteluun ei pääsääntöisesti tarvita, koska toiminnassa ei ole mitään, mikä edellyttäisi rauhoitusmääräyksistä poikkeamista...

Alueidenkäyttöpäällikkö Patrick Hublinin lausunto on hyvin positiivinen. Se taitaa antaa synninpäästön useimmille luonnonsuojelualuekätköille.

Link to comment
Alueidenkäyttöpäällikkö Patrick Hublinin lausunto on hyvin positiivinen. Se taitaa antaa synninpäästön useimmille luonnonsuojelualuekätköille.

Kyllä näin on.

 

Hublinin kanssa puhelimessa keskustelleena tähän kuitenkin vielä vähän katekismusta:

:... toiminnassa ei ole mitään, mikä edellyttäisi rauhoitusmääräyksistä poikkeamista...
Tuossa "toiminnalla" hän ei tarkoita kätköilyä yleensä ja missä tahansa, vaan juuri esimerkiksi PISA-kätkön tapaista ympäristöystävällisesti piilotettua kätköä, jollaisesta häneltä on kysytty, ja kaikkia vastaavia kätköjä. Tämä käy kyllä ilmi Tahu Nuvan viestissä jossa Hublinin lausunto on kokonaisuudessaan, mutta ajattelin vielä vähän tarkentaa kun tuo lyhennetty lainaus näyttää liian yleiseltä.

 

Harri

Link to comment

Keski-Suomen Ympäristökeskus pohti asiaa selvästi syvällisemmin, olivat tutustuneet geokätköilyyn aika hyvin. Sieltä soitti minulle suunnittelija Aulis Jämsä, jolle kuuluvat "luonnon- ja maisemansuojelulliset asiat erilaisten hankkeiden yhteydessä sekä muut luonnonsuojelutehtävät".

 

Hän oli kyllä muuten samaa mieltä kuin Hublin, mutta painotti tapauskohtaista mietintää jokaisen luonnonsuojelualueelle sijoitettavan kätkön kohdalla. Tässä muutama tärkeä pointti keskustelun tuloksista:

- Luonnonsuojelualueille sijoitettavat kätköt eivät saa aiheuttaa maaston kulumista missään muodossa

- Josta seuraa että kätkön tulee olla helposti löydettävissä ja kätkön kuvauksessa pitää olla selvät vihjeet kätkön löytämiseksi

 

Itseasiassahan nuo ovat hyvin loogisia pointteja joita meidän pitäisi noudattaa myös suojelualueiden ulkopuolella. Esim. kätkö arassa pallerojäkälämaastossa tai "neula-heinäsuovassa"-kätkö sammalkivikossa ovat juuri sellaisia maastoja missä kätkön etsintä voi aiheuttaa hyvinkin pitkäaikaiset jäljet.

 

t: Olli

Edited by Tahu Nuva
Link to comment

En tunne Aulis Jämsää henkilökohtaisesti vaikka Ympäristökeskuksen kanssa olen muissa jutuissa asioinut, mielestäni hänen kannanottonsa kuulostaa kuitenkin erinomaisen järkevälle ja perustellulle. Mahtaako olla ensimmäinen virkamies jolla on ollut aikaa ja mielenkiintoa Ollin kysymyksiä tosissaan miettiä ja selvitellä, olen oikeastaan tälläistä kannanottoa odotellut.

 

Yritän ryhdistäytyä tässä parin viikon aikana ja varata Aulikselta aikaa ja käydä hänen kanssaan keskustelemassa kätköilystä ja harrastuksen hyvistä mutta myös ongelmia aiheuttavista puolista. Kiinnostuksella kokeilen onko herra tosiaan valmis kehittämään ympäristön käyttöä Ympäristökeskuksen ohjelman mukaisesti tekemällä yhteistyötä luonnonsuojelualueiden käytön lisäämistä harkitsevan harrastajan kanssa.

 

Oma ehdotukseni tulee sisältämään sen että kätkön sijoittaja pystyy kertomaan tulevan kätkön koordinaatit Karttapaikan kartalle, esittämään piilopaikasta riittävät digikuvat osoittaakseen piilottamisen tavan ja etäisyyden polulta tms, ja vielä digikuvan purkista. Tämmöiset tiedot voitaisiin vaihtaa sähköpostitse ja myönteinen vastaus olisi sitten se kaivattu LUPA. Siis suojelualueelle !!!

 

Onko tarvittava lista selvityksistä mielestänne kohtuuton ??

Link to comment

Kuulostaa ihan hyvältä - paitsi että se ei kumminkaan useimmissa tapauksissa ole SYKE joka luvan voi antaa, vaan a.o. luonnonsuojelualueen maanomistaja. Eli käsittääkseni pitäisi siis aina neuvotella maanomistajan kanssa. Eri asia on sitten kansallispuistot jotka ovat Metsähallituksen maita, niistä on keskustetva Metsähallituksen edustajien kanssa.

Link to comment
Kuulostaa ihan hyvältä - paitsi että se ei kumminkaan useimmissa tapauksissa ole SYKE joka luvan voi antaa, vaan a.o. luonnonsuojelualueen maanomistaja. Eli käsittääkseni pitäisi siis aina neuvotella maanomistajan kanssa. Eri asia on sitten kansallispuistot jotka ovat Metsähallituksen maita, niistä on keskustetva Metsähallituksen edustajien kanssa.

Olisikohan Ympäristökeskus kuitenkin hyvä paikka aloittaa melkein joka kerta ja sieltä saisi sitten maanomistajan yhteystiedot ja ennenkaikkea tukea tekemiselleen joten keskustelun maanomistajan kanssa voisi aloittaa vaikkapa:

 

"Haluaisin lisätä omistamanne xx-suojelualueen käyttöä ja siitä nauttivien ihmisten määrää piilottamalla sinne Geokätkön. Olemme yhdessä YY-Ympäristökeskuksen kanssa suunnitelleet kätkön niin että siitä ja sen etsimisestä ei aiheudu haittaa alueen luontoarvoille (tai mistä arvoista kyse lieneekin). Haluaisin kuitenkin teiltä maanomistajana luvan kätkön sijoittamiseen ...... "

 

Joku parempi sanaseppä voisi takoa valmiin kirjepohjan Wordille ja sähköpostiin liitettäväksi.

 

Mielestäni Metsähallituksen suunta pitäisi myös hoitaa ihan kuntoon asti.

Talousmetsien osalta asia lienee ihan selvä, mitään lupia emme tarvitse olemmehan itsekukin omistajia ja vastaamme itse syntyneistä vahingoista jotka useimmiten haittaavat ainoastaan kätkön etsijöitä paljastamalla purkin paikan jos se on väärin valittu.

Kaikkien erityisalueiden kuten puistojen osalta toivoisin tietäväni paremmin kenellä MHssa on valta mitään lupia antaa. Keneltäkähän siihen saataisiin ihan semmoinen koko maata kattava selvä vastaus ? Pelkään että puhelinkeskuksesta saatu lupa kuitenkaan ei pelasta mitään jos joku porun kuitenkin nostaa.

Olisikohan esimerkiksi Puistonjohtaja tai Erikoissuunnittelija sopiva kontakti ??

Link to comment
Kaikkien erityisalueiden kuten puistojen osalta toivoisin tietäväni paremmin kenellä MHssa on valta mitään lupia antaa. Keneltäkähän siihen saataisiin ihan semmoinen koko maata kattava selvä vastaus ? Pelkään että puhelinkeskuksesta saatu lupa kuitenkaan ei pelasta mitään jos joku porun kuitenkin nostaa.

Olisikohan esimerkiksi Puistonjohtaja tai Erikoissuunnittelija sopiva kontakti ??

Lähetin tästä kysymyksen puistonhoitaja Rami Tuominiemelle. Jos joku muu haluaa lähestyä ylempää tasoa suoraan, niin yhteystietoja löytyy täältä:

Luontopalvelujen keskusyksikkö

 

Luulen kyllä, että jokaisesta luonnonsuojelualueella olevasta kätköstä pitää kuitenkin neuvotella asianomaisen alueen puistonhoitajan kanssa.

 

Anneli

Link to comment
Oma ehdotukseni tulee sisältämään sen että kätkön sijoittaja pystyy kertomaan tulevan kätkön koordinaatit Karttapaikan kartalle, esittämään piilopaikasta riittävät digikuvat osoittaakseen piilottamisen tavan ja etäisyyden polulta tms, ja vielä digikuvan purkista. Tämmöiset tiedot voitaisiin vaihtaa sähköpostitse ja myönteinen vastaus olisi sitten se kaivattu LUPA. Siis suojelualueelle !!!

 

Onko tarvittava lista selvityksistä mielestänne kohtuuton ??

Allekirjoitan tuon koska vaan, ja jos ei allekirjoitusta kysytä, voin silti tarvittaessa toimia noin. :P

Link to comment
"Haluaisin lisätä omistamanne xx-suojelualueen käyttöä ja siitä nauttivien ihmisten määrää piilottamalla sinne Geokätkön. Olemme yhdessä YY-Ympäristökeskuksen kanssa suunnitelleet kätkön niin että siitä ja sen etsimisestä ei aiheudu haittaa alueen luontoarvoille (tai mistä arvoista kyse lieneekin). Haluaisin kuitenkin teiltä maanomistajana luvan kätkön sijoittamiseen ...... "

Pistän lusikkani soppaan...

 

Itsekin alueellisessa ympäristökeskuksessa työskentelevänä pidän ayk:ta hyvänä asiantuntijana alueiden käytön ja luontoarvojen osalta. Maanomistuskin on helppoa selvittää sitä kautta.

 

Oheisessa lainauksessa mainittu

"yhdessä ympäristökeskuksen kanssa suunnitelleet" voi olla joillekin maanomistajille tai asiantuntijan roolistaan herkkähipiäiselle ympäristövirkamiehelle liikaa.

 

Lienee parempi mainita jotenkin niin että

"olen/olemme suunnitelleet kätkön xx-ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti niin että siitä ei aiheudu haittaa alueen luontoarvoille ja että sen etsiminen ei aiheuta tarpeetonta häiriötä tai maaston kulumista.

Haluaisin kuitenkin teiltä maanomistajana luvan kätkön sijoittamiseen.

 

Mikäli kätkön etsinnästä aiheutuu häiriötä tai haittaa, pyydämme ilmoittamaan siitä välittömästi jotta voimme muuttaa etsijöiden ohjeita. Kätkö voidaan myös siirtää toiseen paikkaan tai poistaa kokonaan."

 

Ja lopuksi vielä kätkijän oikea nimi ja yhteystiedot, siis muutakin kuin sähköposti.

 

PaavoN

 

ps. alueellisten ympäristökeskusten alueet ja yhteystiedot löytyvät tämän linkin takaa:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=68&lan=fi

Edited by PaavoN
Link to comment

Pistän lusikkani soppaan...

 

Itsekin alueellisessa ympäristökeskuksessa työskentelevänä pidän ayk:ta hyvänä asiantuntijana alueiden käytön ja luontoarvojen osalta.  Maanomistuskin on helppoa selvittää sitä kautta.

 

Lienee parempi mainita jotenkin niin että

"olen/olemme suunnitelleet kätkön xx-ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti niin että siitä ei aiheudu haittaa alueen luontoarvoille ja että sen etsiminen ei aiheuta tarpeetonta häiriötä tai maaston kulumista.

Haluaisin kuitenkin teiltä maanomistajana luvan kätkön sijoittamiseen.

 

Mikäli kätkön etsinnästä aiheutuu häiriötä tai haittaa, pyydämme ilmoittamaan siitä välittömästi jotta voimme muuttaa etsijöiden ohjeita. Kätkö voidaan myös siirtää toiseen paikkaan tai poistaa kokonaan."

 

Ja lopuksi vielä kätkijän oikea nimi ja yhteystiedot, siis muutakin kuin sähköposti.

 

PaavoN

 

ps. alueellisten ympäristökeskusten alueet ja yhteystiedot löytyvät tämän linkin takaa:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=68&lan=fi

On varmasti parempi että sopassa on niin monta hämmentäjää ettei se ehdi tarttua pohjaan, ja mielipiteesi "asiantuntijana" on meille arvokkaita, nehän eivät ole ihan pelkkiä MUTU-juttuja niinkuin meillä muilla.

Ehdotuksesi tekstin muokkaamiseksi maistuu erinomaisen sopivalle.

 

Olen edelleen aikeissa poiketa Keski-Suomen Ympäristökeskuksessa juttelemassa suojelualueista ja muistakin luontokätköjen piilottamiseen liittyvistä jutuista tarkoituksella saada AYKlta neuvoja miten meidän tulisi toimia.

Mitäs luulet PaavoN, onkohan AYKssa yleensä mitään tietoa kätköilystä ??

Onko minun syytä valmistautua kertomaan kuinkakin perusteellisesti mistä on kysymys ??

 

Yxi sukulaiseni toimii rikospoliisina eteläisessä Suomessa ja odottelen häneltä vastausta kysymykseeni siitä mitä poliisivoimien rekisterit kertovat kätköilystä, jos mitään.

Link to comment

Yxi sukulaiseni toimii rikospoliisina eteläisessä Suomessa ja odottelen häneltä vastausta kysymykseeni siitä mitä poliisivoimien rekisterit kertovat kätköilystä, jos mitään.

 

Poliisivoimien rekistereistä ei taida löytyä minkäänlaista mainintaa geokätköilystä. Johtuu varmaan siitä, että kyseiseissä rekistereissä on enimmäkseen tietoa rikollisista, ja tuskin kätköilijöistä löytyy kovinkaan paljoa muiden kuin liikennerikosten tekijöitä. Ja jos löytyy, niin he tuskin ovat tehneet kolttosiaan geokätköilyn merkeissä.

 

Olisin sitä mieltä, että poliisilla tuskin on pahaa sanottavaa kätköilijöistä. Melkeinpä päinvastoin, koska kätköilijät lienevät normaalia tarkkanäköisempää porukkaa ja (lähes) aina tietävät missä ovat, joten he ovat ilmoittajina ja todistajina keskimääräistä hyödyllisempää väkeä. Ja tämän foorumin keskustelujen perusteella monet ovat myös erittäin viranomaisystävällisiä ja näkevät paljon vaivaa tehdäkseen asiat "by the book", eli lakien ja asetusten mukaan.

Edited by sparris
Link to comment

Mitäs luulet PaavoN, onkohan AYKssa yleensä mitään tietoa kätköilystä ??

Onko minun syytä valmistautua kertomaan kuinkakin perusteellisesti mistä on kysymys ??

Jupilli,

 

Oletusarvona kannattanee pitää ettei kyseinen virkamies ole ikinä kuullutkaan kätköilystä. Eli suosittelen ainakin varautumaan siihen että kertoisit laajemminkin mistä kätköilyssä on kysymys.

 

"Asiantuntijaa" ei minusta saa tekemälläkään. Tarkoitukseni on kyllä ollut jutella kätköilystä jonkun alueiden käyttöön ja hoitoon perehtyneen työkaverin kanssa ja yrittää saada "ammattilaisen näkökulma".

 

Jokamiehenoikeuksiin liittyy lähtökohta että maastosta viedään kaikki mitä on tuotu tullessa. Niin kauan kun kätköllä on omistaja joka huolehtii siitä, voidaan ajatella että se on vain väliaikaisesti maastossa, mutta heti kun omistaja hylkää sen, siitä tulee roska. Raja on häilyvä, siksi voisi olla ideaa merkitä kätköpurkkiin "viimeinen käyttöpäivä" tai "voimassaoloaika" jonka jälkeen kätkö joko arkistoidaan tai "uusitaan".

 

Jos kätkö olisi muovipurkin sijasta linnunpönttö, ei kukaan pitäisi sen maastoon jättämistä pahana. Olisiko siis jonkinlainen "maisemointi" hyväksi?

 

Keskustelussa on näkynyt puheenvuoroja joissa hakemalla haetaan jotakin lakipykälää jonka perusteella kätköjä saa tehdä toisen maalle lupia kyselemättä. Tosiasiassa maalaisjärki lienee oikea tapa määritellä pitääkö jollekin kätkölle kysyä maanomistajan lupa vaiko ei.

 

Kätkölle kulkeminen, autojen pysäköinti ym. pitäisi muistaa suunnitella niin ettei maanomistaja edes huomaa kun kätköllä käydään. Yksityistiehän on todellakin yksityinen, autolla ei siis saa ajaa tai edes pysäköidä ilman lupaa. Kävellä tai pyöräillä kyllä saa, kunhan välttää pihapiiriä.

 

Ja jos maanomistajan kanssa tulee asiasta erimielisyyttä, ei kannattane alkaa riidellä asiasta, varsinkin kun sellaista lakipykälää ei yksinkertaisesti ole joka antaa luvan jättää yhtään mitään maastoon.

 

Kun kerromme avoimesti mistä kätköilyssä on kysymys ja liikumme sekä luontoa että pihapiirejä kunnioittaen, en näe miksi yhdelläkään viranomaisella olisi syytä suhtautua kielteisesti kätköilyyn.

 

Pave

a.k.a

PaavoN

Link to comment

Thanx PaavoN !

 

Ihan hyviä pointeja ja ennen kaikkea tieto siitä että voin varautua alunperäiseen valistukseen on ihan hyvä.

 

Toisekseen laitoin alunperin sen 'asiantuntijan' niihin hipsukoihin koska tiesin että kukaan siellä AYKssa ei voi ottaa suoraan kantaa kysymyksiimme, et Sinäkään vaikka ehkä tahtoisitkin. Sinulla kuitenkin on sitä sisäpiirin tietoa ja kokemusta näistä jutuista josta varmasti on kätköilijöille hyötyä. Nuokin parkkipaikka opastuksesi sen osoittavat.

 

Kiitos opastuksesta ja voit varmasti lukea kokemuksistani Keski-Suomen YKn kanssa jonkun ajan kuluttua kunhan ehdin käydä siellä juttusilla.

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Followers 1
×
×
  • Create New...