Jump to content

Masovian Reviewer

+Premium Members
 • Posts

  7
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Masovian Reviewer

 1. Koleżanki i Koledzy! Nic w życiu nie trwa wiecznie. Dziś, po 4 latach pracy, kończę swoją przygodę z zabawą jako wolontariusz. Przez ten czas opublikowałem ponad 6700 skrytek i zarchiwizowałem 1700, więc dołożyłem swoją skromną cegiełkę 5000+ skrytek do systemu Bardzo dziękuję za współpracę, za Wasze zaangażowanie, za możliwość poznania wielu ciekawych i wspaniałych osób z którymi los mnie zetknął. Życzę wszystkim Uczestnikom oraz Wolontariuszom wiele radości oraz zadowolenia, które daje nam Geocaching. Peace! Masovian Reviewer Dziś Dziady/Helloween/Zaduszki więc wpisując się w stylistykę: https://youtu.be/smu6_m3FNMI
 2. Szanowni Geocacherzy, jak być może wiecie, w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni kilkukrotnie zdarzyły się przypadki, gdy skrytki umieszczone w przestrzeni publicznej zgodnie z obowiązującym regulaminem spowodowały zagrożenie terrorystyczne oraz alarmy bombowe. Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo skontaktowały się z Recenzentami z serią uwag i zaleceń. Za wiedzą Centrali Groundspeak Geocaching zadeklarowaliśmy pełną współpracę z Instytucjami i Jednostkami działającymi na terytorium RP. Naszym wspólnym (Recenzentów oraz Centrali) celem jest pełna zgodność z zaleceniami wydawanymi przez te Instytucje, tak aby nasza zabawa była pozytywnie postrzegana przez te Instytucje. Z tego powodu Recenzenci mogą zawieszać lub archiwizować skrytki bez wcześniejszego ostrzeżenia (Autorzy skrytek otrzymają stosowne wyjaśnienia). Może również zaistnieć sytuacja, gdy na żądanie ze strony upoważnionych agencji wszystkie skrytki z wybranego terenu zostaną wyłączone a ich Autorzy zostaną zobligowani do zabrania pojemników z terenu. Proszę, abyście mieli świadomość iż takie Instytucje mogą podjąć dalsze kroki związane z zaistniałymi przypadkami, w tym nałożyć kary lub obciążyć Autorów skrytek kosztami operacyjnymi związanymi np. z alarmem bombowym. Jako Recenzenci przypominamy (co również zostało już wcześniej opisane w Regulaminie zabawy Geocaching.com, Warunkach Terms of Use oraz w Zaleceniach dla osób publikujących skrytki (Cache Submission Guidelines)), iż Autorzy skrytek są w pełni za nie odpowiedzialni. Sugerujemy, aby za każdym razem uzyskać pisemną zgodę Zarządcy terenu lub urzędu pod którego opieką znajduje się wybrane miejsce ukrycia pojemnika. Może się tak zdarzyć, iż Autorzy skrytek zgłaszanych do recenzji mogą zostać poproszeni przez Recenzentów o przedstawienie takiej zgody. Przypominamy i uczulamy, abyście byli świadomi wszelkich zagrożeń i konsekwencji zakładania skrytek w pobliżu miejsc użyteczności publicznej, takich jak centra handlowe, budynki instytucji publicznych, miejsca zgromadzeń ludzi, komunikacji publicznej, czy też takie oczywiste miejsca jak szkoły, tereny wojskowe, jednostki policji, czy miejsca o szczególnym poziomie bezpieczeństwa (np. ambasady). W zależności od sytuacji miejsca ogólnodostępne takie jak miejsca historyczne czy miejsca kultu religijnego mogą stać się miejscami, w których lub w ich okolicy nie należy umieszczać skrytek. W takich przypadkach skrytki mogą stanowić problem dla nas wszystkich - Autora, Recenzentów i całej naszej społeczności. Z wyżej wymienionych powodów Recenzenci mają prawo do niepublikowania skrytek, które mogą być nieodpowiednie dla naszej zabawy. Z góry dziękujemy za współpracę i wierzymy, iż nasze wspólne działania będą zmierzały w celu rozwoju zabawy w Polsce. Dear Fellow Geocachers, As you may know, during last couple of weeks we have faced repetitive situations, when caches hidden in non-restricted areas have caused security threads and bomb threads. Reviewers were approached by law enforcement agencies and, with cooperation of Groundspeak Geocaching Headquarters, have declared full cooperation with those agencies. It is our intent as Community Volunteer Reviewers and also the intent of Groundspeak Geocaching HQ to comply fully with law enforcement and land management requests in order to maintain the positive accepted status of Geocaching as a game in Poland. Therefore, please be advised that any caches, including those which are fully guidelines-compliant, may be declared by security authorities as unsuitable or even cause bomb alarms. Each case may be different and cause different outcomes - caches may become disabled or archived without any warning (Owners will receive information about the reasons behind any of such actions). Based on request from law enforcement agencies caches on selected territory may become unavailable (disabled) and it will be obligatory for cache owners to physically remove cache containers. Be advised that it is up to law enforcement agencies to make any further steps against cache owners: that may include, but is not limited to, direct contacts, fines, coverage of costs of bomb thread, etc. As Reviewers and in accordance with the Geocaching.com Terms of Use and Cache Submission Guidelines, we want to remind you, that cache owners are fully responsible for their caches. We recommend that you obtain written approval from land managers or local authorities for your cache location prior to placing a geocache. Caches should always be clearly marked as geocaches and should contain contact details for its owners. Please be prepared that Reviewers may request cache owners to present proofs of received approvals during reviewing process if we feel it necessary. We want you to be very careful when placing caches close to public utility buildings (e.g. shopping malls, city halls, public gathering centers, public transport, schools, police stations and any high security places like embassies). Under some circumstances, historical locations or places of religious cult may also become improper locations for cache containers. In such situations, caches may generate problems for everyone - cache owners, Reviewers and whole Geocaching community. For that reason, Reviewers will continue to exercise their discretion, with cooperation from Geocaching HQ, in publishing or not publishing cache listings depending on their suitability for the game. We appreciate your cooperation going forward and believe that, together, we can keep our activity of geocaching on the list of accepted activities within Poland.
 3. DOTYCZY ARCHIWIZACJI SKRYTEK ORAZ ICH ODARCHIWIZOWYWANIA Dobry wieczór! Pragnę poinformować wszystkich Współgraczy o najnowszej decyzji Groundspeaka: skrytki, które zostaną zarchiwizowane przez Recenzentów z powodu braku ich serwisu, nie będą mogły w przyszłości wrócić do gry (być odarchiwizowane). Jedynie skrytki, które omyłkowo zostały zarchiwizowane przez ich Właściciela mogę zostać przywrócone przez Recenzentów po zwróceniu się do nich o pomoc. Więcej dowiecie się w artykule w Centrum Pomocy. Korzystając z okazji pragnę również złożyć wszystkim Graczom najserdeczniejsze życzenia zdrowych i rodzinnych Świąt oraz samej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku! Życzę miłego wieczoru! Masovian Reviewer
 4. Dzięki pracy wykonanej przez Kolegę Elvisa i resztę Zespołu COG mogę dziś zakomunikować uaktualnione zasady publikacji skrytek na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Zasady te obejmują wszystkie skrytki, które ktokolwiek będzie chciał publikować na którymkolwiek serwisie. Pełny tekst zasad zostanie opublikowany na naszym wiki, tutaj umieszczam jedynie wyciąg z zasad: Skrzynki należy instalować w sposób umożliwiający podjęcie ich ze szlaku turystycznego i/lub obszaru udostępnionego dla celów turystycznych (polany, parkingi). Każdy wniosek Kampinoski PN rozpatruje indywidualnie. Przy jakichkolwiek modyfikacjach własności Kampinoskiego PN należy zachować zdrowy rozsądek aby nie uszkodzić mienia KPN. Elementy infrastruktury muszą zachować swoją funkcjonalność a skrzynka nie może powodować utrudnień w korzystaniu z niej, np.: skrytki można chować w szlabanach w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z nich (nie można umieścić skrytki w miejscu gdzie jest zamek). Dozwolone jest przymocowanie skrytki (np. za pomocą magnesu) do tablic informacyjnych. Należy pamiętać, że skrzynki umieszczane np. na gałęzi czy w dziupli nie mogą tego miejsca niszczyć. Skrzynki nie mogą być zakopane (co jest oczywiste). Wnioski o wyrażenie zgody na założenie skrzynki (dotyczy również eventów) mogą być przesyłane pocztą tradycyjną na adres: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, faxem: 22 722 65 60 lub drogą e-mailową na: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl We wniosku należy zamieścić podstawowe informacje umożliwiające znalezienie skrytki przez pracowników Kampinoskiego PN (współrzędne, opis ukrycia, rodzaj pojemnika oraz zdjęcia). Im więcej informacji tym lepiej. Opis skrytki zamieszczony na stronach geocaching.com musi jednocześnie zawierać odnośnik do regulaminu Kampinoskiego PN. W przypadku chęci umieszczenia logo Parku w opisie skrytki należy zawnioskować o to w prośbie o wyrażenie zgody na założenie skrytki. Park użyczy logo do promowania zaakceptowanych skrzynek na terenie Kampinoskiego PN. W przypadku pytań, wątpliwości lub gdy potrzebna będzie pomoc proszę o kontakt z Elvisem lub z Masovian Reviewer. Jeszcze raz dziękuję Elvisowi za trud włożony w ustalenie powyższych zasad, przetarcie szlaków oraz wspaniałą współpracę: High Five, Elvis!
 5. Dzięki współpracy z Wigierskim Parkiem Narodowym zostały doprecyzowane zasady publikacji skrytek na terenie Parku. Bardzo proszę o zapoznanie się ze zmianami w wiki i stosowanie się do nich. Bazując na dotychczasowych rozmowach z przedstawicielami innych Parków Narodowych sugeruję zastosowanie podobnych praktyk w przypadku chęci zakładania skrytek na terenach objętych ochroną Parków Narodowych. W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.
 6. Zasady publikacji oraz utrzymania istniejących skrytek na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego W ostatnich dniach otrzymaliśmy szczegółową odpowiedź od Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego dotyczącą zasad, którymi mamy się kierować przy publikacji nowych oraz przy ponownej weryfikacji starych skrytek na terenie KPN. W myśl tych wytycznych Zakładający muszą każdorazowo uzyskać pisemną zgodę na umieszczenie pojemnika w terenie. Związane jest to ze zgodą wydaną przez Straż Parku na umieszczenie pojemnika w wybranym miejscu, przyjęcie odpowiedzialności za stan terenu otaczającego wybrane miejsce, sprawdzenie poprawności merytorycznej opisu przez Pracowników Parku, umieszczenia informacji dotyczących zasad poruszania się po terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z wyraźnym odsyłaczem do Regulaminu Parku. Na prośbę Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego wszystkie obecnie aktywne skrytki zostaną przeze mnie zawieszone, a w przypadku gdy Założyciele nie przedstawią pisemnej zgody na swoje skrytki, zostaną zarchiwizowane w okresie dwóch tygodni od dzisiejszej daty. Aby ułatwić komunikację oraz aby nie powodować niepotrzebnego zamieszania po stronie Kampinoskiego Parku Narodowego proponuję, aby wszelkie zapytania dotyczące powyższych zasad, sposobu kontaktów z Dyrekcją oraz Strażą Parku, oraz wszelkie inne pytania były kierowane do Y_a_h_oo który do tej pory zajmował się tematem współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Pozdrawiam, Masovian Reviewer
 7. Dobry wieczór! Chciałabym przywitać się ze wszystkimi Geocacherkami oraz Geocacherami i podziękować za miłe powitanie. Postaram się zarówno sprostać Waszym oczekiwaniom jak również spróbować dorównać moim zacnym Poprzednikom w jakości wykonywanej przez nich pracy. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie układała się bez zarzutów: pamiętajcie, że za fasadą Reviewera kryją się prawdziwe osoby, dlatego traktujcie nas w taki sposób, w jaki chcielibyście abyśmy traktowali Was. Zawsze możecie do mnie napisać z prośbą o pomoc - również po to tutaj jestem. Do zobaczenia przy keszach!
×
×
 • Create New...