Jump to content

-Tjiftjaf-

+Premium Members
 • Posts

  12
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by -Tjiftjaf-

 1. Beste geocachers, Met ingang van 1 oktober a.s. zal ik mijn werkzaamheden als reviewer helaas beëindigen. Ik dank u allen voor de samenwerking en het vertrouwen dat ik van u kreeg. Met vriendelijke groet, -Tjiftjaf-
 2. Een veel gestelde vraag aan de reviewers is de vraag wanneer de cache (die u ter review heeft ingezonden) wordt gepubliceerd. Voor alle caches geldt dat de reviewers er naar streven om binnen zeven dagen te beginnen met de review van uw cache. Link Voor de (iets langere) wachttijden voor review van meerdere caches tegelijk c.q. series kijkt u hier: Guidelines Alinea II punt 1.6 -Submitting a Geocache Listing - Wilt u een event laten reviewen dan moet u erop rekenen dat deze pagina's eerder moeten worden ingeleverd. Kijkt u dit even goed na: Guidelines Alinea II punt 2.6 - Event Caches- Vaak gaat het reviewen van uw cache(s) sneller, helaas is het soms erg druk. Wanneer het wachten op uw cache wat langer lijkt te duren, gaat u dan na of u de cache wel goed ter review heeft aangeboden. Hier leest u, in de laatste alinea, hoe u dat kunt controleren. U kunt een verzoek indienen om uw cache op een bepaalde datum en tijd te publiceren. Zet u dit verzoek, bij het ter review indienen, in een reviewer note op de cache pagina. Wij zullen de cache dan voor u agenderen. Hiervoor geldt wel dat u op tijd uw cache ter review moet indienen en er op moet rekenen dat u uw cache misschien nog retour gaat krijgen om iets te verbeteren. Dit geldt zeker voor series caches die u op een bepaalde datum wilt laten publiceren, zoals bijvoorbeeld caches ten behoeve van een event. Zorgt u alstublieft dat u deze ruim van te voren inlevert. Let op! Wij reviewen op datum en tijd van "last edit" (laatste bewerking) van de caches. Dat betekent dat uw cache zakt in de wachtrij wanneer u, na het ter review insturen van de pagina, nog iets verbetert aan de pagina of een note neerzet. Namens de Nederlandse reviewers, -Tjiftjaf-
 3. Wanneer u een nieuwe geocache ter review indient, dan kunnen wij ons voorstellen dat u deze cache ook graag zo snel mogelijk gepubliceerd wil zien. Het is al geruime tijd zo dat 50% van de caches na de eerste review aan de cache plaatser retour wordt gestuurd met verbeterpunten. Daarbij krijgen de reviewers de indruk dat haast bij het invullen en het niet goed lezen van de richtlijnen een behoorlijke rol spelen. Voor zowel cache eigenaren als de reviewers is dat soms teleurstellend en het kost ook extra tijd. Daarom hierbij wat extra informatie waarvan we hopen dat die helpend is: Voorbereidingen: Lees de richtlijnen/guidelines goed door Link De basis van de richtlijnen is in het Nederlands vertaald. (U kunt rechts bovenaan de Homepage (in de lichtgroene balk) uw taalvoorkeur wijzigen in het Nederlands) Wanneer u een richtlijn niet goed begrijpt, vraag dan hulp aan een ervaren cache-plaatser uit uw omgeving of stel uw vraag op één van de Nederlandstalige geocaching fora. Komt u er dan nog niet uit, mail dan een reviewer. In het Help Center kunt u ook nog aanvullende informatie vinden over o.a. de verschillende cache types, het invullen van het cache formulier en het review proces.Link Aanwijzingen voor het gebruik van HTLM tekst en foto's op de pagina vindt u hier en hier Zorg dat uw cache helemaal klaar is om gevonden te worden en dat uw pagina af is. De reviewers hebben een checklist ontwikkeld waarmee u kunt nagaan of u aan alles heeft gedacht. Deze vindt u hier Ter voorbereiding voor het vragen van toestemming voor het plaatsen van uw cache kunt u een wiki pagina raadplegen: Link Daar staan ondermeer de landeigenaren waarmee wij afspraken hebben gemaakt over het aanvragen van toestemming en ook een link naar Rijkswaterstaat waar u kunt zien welke wegen er door wie worden beheerd in Nederland. Het heeft geen zin om caches ter review in te dienen wanneer u op de pagina aangeeft nog te wachten op toestemming. Het heeft eveneens geen zin om een cache pagina ter review in te dienen wanneer u de cache in het veld nog niet heeft neergelegd. Het review proces: Wanneer uw cache is beoordeeld en in orde is bevonden, dan wordt deze in de regel direct gepubliceerd. Er is dan geen overleg meer over de publicatie, u wordt niet gebeld, krijgt geen sms en de cache wordt niet retour gestuurd. Wanneer de reviewer nog wat verbeterpuntjes ziet, dan krijgt u uw cache retour gestuurd. Kijkt u alstublieft goed of er meer dan één punt is om te verbeteren. Onder de verbeterpunten staan instructies die ondermeer gaan over de communicatie en hoe u uw cache opnieuw in kunt sturen. Bij caches die onder review zijn wordt alleen gecommuniceerd via reviewer notes. Dat houdt alle toekomstige discussie over uw nieuwe cache centraal (op de cache pagina) en voor alle reviewers te lezen, u bent dan niet van één reviewer afhankelijk en uw cache komt zeer waarschijnlijk ook sneller door de review. Vermeldt alstublieft tijdens de gehele review fase, tot aan het online komen van de cache altijd in een reviewer note aan de reviewer wat u verbeterd/gewijzigd heeft, zodat we niet alles nog een keer moeten nalopen. Het is niet nodig om een nieuw cache formulier op te vragen en in te vullen wanneer u de cache ter verbetering retour krijgt. Doet u dit alstublieft niet. U kunt eenvoudig het cache formulier bewerken en het wordt heen en weer gestuurd tot de cache in orde is. De hele conversatie voorafgaand aan publicatie verdwijnt automatisch bij het online komen van de cache. Namens de Nederlandse Reviewers, -Tjiftjaf-
 4. Stel u prikt een punt en ik vertel u dat uw cache te dicht bij cache GC12345 ligt. U prikt een volgend punt, stuurt uw cache weer in en ik vertel u dat uw cache nog steeds te dicht bij GC12345 ligt. Dit herhaalt zich nog een keer. Ik kan niet goed inschatten of u ter goeder trouw een locatie voor uw nieuwe cache in de buurt probeert te vinden, of dat u op deze manier probeert uit te vissen waar die moeilijke puzzel cache ligt, die u maar niet opgelost krijgt. Wij hebben helaas de ervaring dat er geocachers zijn die de reviewers informatie willen ontfutselen om op die manier de caches te vinden, die voor hen maar hinderlijke stipjes blijven. Daarom geven wij ook geen informatie over GC nummers van caches die te dichtbij liggen. Wat wij tijdens het reviewen wel regelmatig doen is bij uw found logs kijken of u de cache die in de weg ligt al gevonden heeft. Dan kunnen we namelijk wel wat meer informatie verschaffen. -Tjiftjaf-
 5. Hoewel het de bedoeling is dat u zoveel mogelijk zelf nagaat of uw nieuw te plaatsen cache op voldoende afstand van andere fysieke (tussenpunten van) caches ligt, kan het voorkomen dat u daar zelf niet helemaal uitkomt. Er ligt bijvoorbeeld een mystery cache in de buurt met een puzzel waar u niet uitkomt, een premium member cache terwijl u geen premium member bent, of u vermoedt dat een auto route van een lange multi cache ergens in de buurt langskomt. Het is mogelijk om vooraf te toetsen of er verborgen, beschermde waypoints en/of final locations van andere caches in de buurt van een beoogde cache locatie liggen. U kunt het volgende doen: • Vraag een cache formulier op en zet daar, op de daarvoor bedoelde plaatsen, de coördinaten in van de locatie(s) waar u een cache(route) wilt neerleggen/uitzetten. • Zet in de titel "Saturatie check" of "Coördinaten check". • Schrijf in een note aan de reviewer dat u graag alleen een coördinaten/saturatie check wilt en dat de cache op dat moment niet gepubliceerd hoeft te worden. • Dien de cache ter review in, u krijgt hem dan retour na controle op verborgen, fysieke waypoints en eindlocaties van andere caches Wanneer u de, in de omgeving liggende, caches niet zelf heeft gevonden, kunnen de reviewers u echter geen GC nummers, afstanden en/of coördinaten van deze verborgen locaties van andere caches geven. U weet dan alleen of de locatie(s) die u voor uw cache in gedachten heeft "vrij" is i.v.m. de 161 meter richtlijn of te dichtbij ligt. Hier kunt u het nog eens nalezen: Link De Nederlandse reviewers willen graag dat u een cache voor een saturatie check ter review indient (en geen mail stuurt). Dat houdt alle toekomstige discussie over uw nieuwe cache centraal (op de cache pagina) en voor alle reviewers te lezen, u bent dan niet van één reviewer afhankelijk en krijgt zeer waarschijnlijk ook sneller een antwoord. Het is niet nodig om een nieuw cache formulier op te vragen en in te vullen wanneer u de cache van een saturatie check retour krijgt. U kunt eenvoudig het cache formulier bewerken tot de cache in orde is en dezelfde pagina ter review insturen. De hele conversatie voorafgaand aan publicatie verdwijnt automatisch bij het online komen van de cache. Overigens is het reserveren van coördinaten, middels deze check niet mogelijk. Wanneer iemand een cache pagina met een ouder GC-nummer aanbiedt die conflicteert met uw cache, dan gaat de andere cache voor. Daarnaast, als de publicatie van uw cache te lang op zich laat wachten en de reviewers niet meer de indruk krijgen dat aan de cache pagina gewerkt wordt, dan zullen zij een andere aangemelde cache toch publiceren. Dit zijn beleidsregels van Groundspeak. Namens de Nederlandse reviewers -Tjiftjaf-
 6. Een belangrijke richtlijn bij de plaatsing van caches is dat deze minimaal 161 meter (hemelsbreed) van fysieke (tussenpunten van) andere caches af moeten liggen. Uw cache wordt hierop beoordeeld bij het reviewen voor publicatie, maar ook wanneer u de cache na publicatie verplaatst met een update coordinate log. Deze 161 meter richtlijn geldt voor alle fysieke punten van caches. Dit zijn: - Alle cache containers, ongeacht het type cache. - Alle tussenpunten waarop u iets plaatst of aanbrengt ten behoeve van de cache(route) van een mystery en/of multi cache. Voorbeelden daarvan zijn: Tags, kokertjes, stickers en alle variaties van zelfgemaakte tussenpunten. Deze tussenpunten worden fysieke/physical waypoints genoemd. De 161 meter richtlijn geldt niet voor parkeerplaatsen, fictieve waypoints van mystery caches, referentiepunten en virtuele waypoints. (Virtuele waypoints zijn punten waarbij u niets heeft aangebracht, maar gebruik maakt van al bestaande objecten voor het beantwoorden van vragen, foto herkenning of bijvoorbeeld een gps techniek) De afstand tussen fysieke punten binnen uw eigen cache(route) is ook niet gebonden aan deze richtlijn. Het is de bedoeling dat u, als cache legger, zelf uitzoekt welke caches er in de buurt van de beoogde nieuwe cache locatie liggen en of u daar niet te dichtbij ligt. Sinds enige tijd is het aan het cache formulier een kaartje toegevoegd waarop u de nabij gelegen caches kunt zien. Let op!: Dit kaartje toont u alleen de openbare locatie van waypoints en caches. Verborgen coördinaten van waypoints en eindlocaties van caches worden op dit kaartje niet getoond. Om te weten welke caches zich in de nabijheid van uw beoogde locatie bevinden kunt u het beste de caches in de omgeving gaan vinden en daar zelf een administratie van bijhouden. De eindlocaties van mystery caches mogen niet verder dan 2 mijl, oftewel 3.2 kilometer, van het fictieve coördinaat liggen. Bij multi caches kunt u kijken naar de startcoördinaten in de omgeving en uit de beschrijving proberen op te maken of het voor u relevant is om de cache te gaan bezoeken. Wanneer er onzekerheden blijven dan kunt u een saturatie check laten doen. Het berichtje dat ik hierover eerder in een topic schreef zal ik, in een apart topic, nogmaals neerzetten. Wanneer u een cache ter review indient die niet aan deze richtlijn voldoet, dan wordt deze cache afgekeurd. Uitzonderingen op deze richtlijn zijn zeer zeldzaam en verlopen voor alle Nederlandse caches altijd via een appeal bij Groundspeak. Wanneer u uw cache, na publicatie, verplaatst en er ontstaat als gevolg hiervan een afstandsconflict, dan wordt uw cache disabled en op slot gezet tot u, per mail, coördinaten aanlevert die wel voldoen aan deze richtlijn. U kunt één en ander nog eens nalezen in de guidelines Alinea I punt 1.7 en in dit artikel van het Help Center. Namens de Nederlandse Reviewers, -Tjiftjaf-
 7. Het broedseizoen is voor de meeste vogels al weer ten einde (Meestal 15 maart tot 15 juli). Ik kom met mijn onderhoudsrondes altijd wat later langs de logs van caches en zie ook alleen de caches die al langer onderhoud behoeven. Toch zag ik bij dit kleine percentage caches een behoorlijk aantal logs, waaruit bleek dat er in het geval van broedende vogels maar doorgegaan wordt met het proberen te loggen van de caches. Broedende vogels laten bij verstoring hun eieren of jongen in de steek met als resultaat dat er hier en daar ook (niet uitgebroede) eieren en zelfs dode vogeltjes moesten worden verwijderd. Ook grotere vogels, zoals zwanen werden het water ingejaagd om maar bij de cache te kunnen komen. Ik werd er werkelijk een beetje treurig van. De richtlijnen zeggen ons het hierover het volgende: " Wildlife and the natural environment are not harmed in the pursuit of geocaching. Geocaches are placed so that plant and animal life are safe from both intentional and unintentional harm. In some regions geocaching activity may need to cease for portions of the year due to sensitivity of some species." Dit geldt zeker ook voor de vogels. Daarom hier wat tips, die mogelijk nog kunnen worden aangevuld door degenen met praktijkervaring: Ter voorbereiding: Cache eigenaren met vogelhuisjes als behuizing: Plak a.u.b. het invlieggat van uw vogelhuisje af. De vogel kan dan niet naar binnen en zal uw kastje ook niet uitkiezen om in te gaan broeden. Cache eigenaren die hun caches in broedgebieden hebben liggen of naast kasten hebben hangen en de cache ook keurig gedurende het seizoen onbeschikbaar maken: Dit blijkt helaas niet genoeg. Haal uw cache weg en meldt ook op de pagina dat u dit doet. Het liefst een week o.i.d. van te voren omdat niet iedereen dagelijks de PQ's ververst. Tijdens het broedseizoen: Cachers: Lees de beschrijving en kijk de laatste logs van de caches die u wil gaan bezoeken hierop na, zeker als u de natuur in gaat. Wanneer u tijdens uw bezoek een broedende vogel op, in of op enkele meters van de cache ontdekt; Meldt dit a.u.b. zo snel mogelijk met een Needs Maintenance log. Wanneer u opmerkt dat er kennelijk niet door de cache eigenaar op meldingen wordt gereageerd en/of cachers onzorgvuldig lijken om te gaan met het gegeven dat er een broedende vogel aanwezig is, meldt dit aan de reviewer middels een Needs Archived log. Cache eigenaren: Maak uw cache onmiddellijk onbeschikbaar na een melding en neem voorzichtig polshoogte. Zit er een vogel op uw cache of in de behuizing dan kunt u weinig doen tot de jongen zijn uitgevlogen. Is er een melding dat er een vogel in de nabijheid van uw cache broedt, kijk dan of u uw cache toch kan verwijderen en meldt dit, met een Owner Maintenance log, op uw pagina. Beter één cache eigenaar die nog even polshoogte komt nemen dan nog tien, twintig of soms meer cachers. Voor ieder die toch de neiging heeft om een cache te willen loggen, ook al weet en ziet u dat er een vogel aan het broeden is: Keer terug en laat die cache ongemoeid liggen! Er zijn het hele jaar door duizenden caches te bezoeken, in en bij een klein deel daarvan broeden slechts drie maanden wat vogels. Bedwing uw neiging om juist die ene cache te willen loggen en laat de vogels met rust a.u.b. Dank u wel Namens de Nederlandse reviewers, -Tjiftjaf-
 8. De reviewers krijgen regelmatig vragen over het adopteren van caches. Daarom hier een toelichting op dit onderwerp. Het komt voor dat cache eigenaren hun cache willen overdoen aan een andere cacher of dat geocachers opmerken dat een cache eigenaar wat minder actief is en best diens cache willen overnemen. Met name in het laatste geval is het belangrijk om te weten dat voor het adopteren van een cache altijd toestemming is vereist van de cache eigenaar. Zonder die toestemming is adoptie niet mogelijk. Reviewers, noch Groundspeak zetten zomaar caches over op naam van een andere eigenaar. In feite hebben de reviewers weinig van doen met het adopteren van caches. De adoptie van een geocache kunt u, met elkaar, zelf regelen en gaat als volgt in zijn werk: De cache eigenaar kan bevriende cachers verzoeken om een cache over te nemen of een verzoek plaatsen op één van de forums of iemand de cache wil overnemen. Geocachers, die een cache willen overnemen kunnen via een mail, te vinden via het profiel van de cache eigenaar, een verzoek doen. Worden partijen het eens dan kan de cache eigenaar, na het inloggen op zijn account, gebruik maken van deze link Daarop kan de volgende procedure worden gevolgd: Vul de GCxxx code van de betreffende cache in, waarna op de knop "Lookup" moet worden geklikt, Vul de naam van de nieuwe eigenaar in en klik op "Go", Klik op "Send Adoption Request" De beoogde nieuw cache eigenaar ontvangt een notificatie per mail, logt in op zijn spelers account en wordt, met een link in de mail, naar de adoptiepagina verwezen. Daar moet het adoptieverzoek worden geaccepteerd. U kunt dat hier nog eens nalezen: Link De cache wordt nu overgeschreven op de naam van de nieuwe cache eigenaar. Dat zal in een automatische "note" op de cache pagina worden vermeld. De nieuwe eigenaar is nu verantwoordelijk voor de cache in het veld, de bijbehorende cachepagina en het onderhouden er van. Vergeet u niet om alle bijzonderheden van de cache over te dragen. (Denkt u bijvoorbeeld aan waypoint informatie, onderhoudsgeschiedenis, tijdelijke onbeschikbaarheid i.v.m. seizoensinvloeden, verplaatsingen en de reden ervan) Vergeet u ook niet om de toestemmingsverlener te laten weten dat de cache van eigenaar verandert, uw NAW gegevens te verstrekken en bijzonderheden over de toestemming en eventueel afgesproken contactmomenten over te dragen. Wanneer u een cache adopteert die onderhoud nodig heeft, schrijft u dan in een "owner maintenance" log op de pagina een update over de status van de cache in het veld en een te verwachten tijd van terugplaatsing. Wacht niet te lang met het doen van onderhoud, anders komt de cache terecht in de onderhoudsprocedures van de reviewers of die procedure wordt hervat. Tot slot nog dit: Gearchiveerde caches kunnen niet worden geadopteerd, "Grandfathered" caches met een eigen icoontje (webcam, virtual, locationless) kunnen niet worden geadopteerd. Deze functie is hier geblokkeerd door Groundspeak. Het is niet toegestaan om deze adoptiemogelijkheid te gebruiken voor het reserveren van locaties, het omzeilen van de verantwoordelijkheid om toestemming te vragen en/of (de route van de) cache zodanig te veranderen c.q. te verleggen dat een geheel andere en nieuwe cache ontstaat. Wanneer dat wordt opgemerkt dan zal de cache worden gearchiveerd. Namens de Nederlandse reviewers, -Tjiftjaf-
 9. De 3.2 km regel geldt alleen voor de locatie van het vraagteken van een mysterie cache op de kaart t.o.v. de bijbehorende cache locatie. Verborgen waypoints van een multi kunnen prima verder weg liggen dan 3.2 km van de locatie van het icoontje op de kaart. Dus alles zoeken binnen deze 3.2 km geeft nog steeds geen garantie, maar het maakt het wel al een stuk duidelijker natuurlijk. Dat klopt, de caches vinden binnen een straal van 3.2 km (2 mijl) levert u vooral de verborgen locaties van de mystery caches op. Een multi cache is vaak langer, maar wanneer u de pagina bekijkt en de beschrijving leest dan is in veel gevallen al een duidelijk vermoeden mogelijk van de richting die de route van zo'n cache opgaat en of dat de kant op lijkt te gaan van een door u beoogde locatie voor een nieuwe cache. Bij langere afstanden, zoals routes voor de fiets en auto, is nabijheid inschatten moeilijker en daarvoor is er dan ook deze mogelijkheid tot een saturatie/coordinaten check. Evenals bijvoorbeeld voor de onbekende locaties van caches voor premium members only, die men als niet premium member niet kan zien/vinden of wanneer u de dichtbij gelegen cache al langer geleden heeft gevonden, maar onderdelen ervan wellicht later verplaatst zijn.
 10. Jawel, het is mogelijk om vooraf te toetsen of er verborgen, beschermde waypoints en/of final locations in de buurt van een beoogde cache locatie liggen. U kunt het volgende doen: Vraag een cache formulier op en zet daar, op de daarvoor bedoelde plaatsen, de coördinaten in van de locatie(s) waar u een cache(route) wilt neerleggen/uitzetten. Zet in de titel "Saturatie check" of "Coördinaten check". Schrijf in een note aan de reviewer dat u graag alleen een coördinaten/saturatie check wilt en dat de cache op dat moment niet gepubliceerd hoeft te worden. Dien de cache ter review in, u krijgt hem dan retour na controle op verborgen, fysieke waypoints en eindlocaties van andere caches Wanneer u de, in de omgeving liggende, caches niet zelf heeft gevonden, kunnen de reviewers u echter geen GC nummers, afstanden en/of coördinaten van deze verborgen locaties van andere caches geven. U weet dan alleen of de locatie(s) die u voor uw cache in gedachten heeft "vrij" is i.v.m. de 161 meter richtlijn of te dichtbij ligt. De beste optie is nog altijd om alle caches in een straal van 3.2 km (2 mijl) rondom de, door u bedachte, locatie te gaan vinden en een administratie bij te houden van de locatie van alle waypoints. Hier kunt u het nog eens nalezen: link De Nederlandse reviewers willen graag dat u een cache voor een saturatie check ter review indient (en geen mail stuurt). Dat houdt alle toekomstige discussie over uw nieuwe cache centraal (op de cache pagina) en voor alle reviewers te lezen, u bent dan niet van één reviewer afhankelijk en krijgt zeer waarschijnlijk ook sneller een antwoord. Overigens is het reserveren van coördinaten, middels deze check niet mogelijk. Wanneer iemand een cache pagina met een ouder GC-nummer aanbiedt die conflicteert met uw cache, dan gaat de andere cache voor. Daarnaast, als de publicatie van uw cache te lang op zich laat wachten en de reviewers niet meer de indruk krijgen dat aan de cache pagina gewerkt wordt, dan zullen zij een andere aangemelde cache toch publiceren. Dit zijn beleidsregels van Groundspeak. -Tjiftjaf-
 11. Beste Geocachers, Van half april tot eind mei zullen de Nederlandse reviewers helaas wat minder vaak aanwezig kunnen zijn. Dit is ook de tijd dat, gezien het voorjaar, over het algemeen meer caches worden aangeboden. Voor wat betreft het indienen van nieuwe caches geldt gewoonlijk dat er gestreefd wordt om binnen zeven dagen na het indienen van een cache met de eerste review te beginnen. Review procces, Punt 1.3 Publication of Geocaches. Voor series/veel caches die u tegelijk online wilt laten komen geldt een tijd van minimaal tien dagen. Guidelines Alinea II punt 6 We zullen ons best doen om uw caches op tijd te publiceren, maar voor hierboven genoemde periode kunnen we niet uitsluiten dat we de normale wachttijden gaan overschrijden. Houdt u daarom voor deze periode rekening met vertragingen. Lever uw caches a.u.b. zo ver mogelijk van te voren in, wanneer u deze graag op een bepaalde datum gepubliceerd zou willen zien. Dit geldt met nadruk voor caches die u in verband met een event online wilt laten komen. (caches behorend bij een (gepubliceerd) event mag u maximaal drie maanden van te voren indienen) Namens de Nederlandse Reviewers, -Tjiftjaf-
 12. Enkelen van u zullen het al gemerkt hebben op wat cachepagina's vandaag. Daarom maak ik mij, als nieuwe personele uitbreiding van het reviewer team, in dit topic hierbij ook even aan u bekend. Email: gc.tjiftjaf@gmail.com Twitter: @GcTjiftjaf met vriendelijke groet -Tjiftjaf- Volunteer Reviewer voor Nederland en Vlaanderen
×
×
 • Create New...